2013
31.12.2016
2015
31.12.2016
Show all

Нумерологичният календар предоставя информация като общи влияния. Индивидуалните лични влияния могат да бъдат изяснени с помощта на индивидуалната дневна карта – синастрия на четирите карти. Например, за човек, роден на 12.5.1978 г. индивидуалната дневна карта за 7.7.2014 е съотношение между неговата РНК, ГНК, МНК и ДНК. Тълкуване: Човек, роден с максимално благоприятна съдба, преживява любовно разочарование, опитва се да запази семейните си отношения, на които държи, да прости, през този ден е вдъхновен от желанието да успее да си наложи самоограничение, разчита на помощта на невидимия свят, за да преодолее страданието си, обидата към съдбата и да отдели време на децата си като ги заведе да играят, учат заедно уроци и се старае да е хармоничен. Ден за баланс, социалност, поддържане на това, което искаш и спечелване на социалното одобрение по хармоничен начин. Ден за намиране на точката на равновесие, ден за добро, морал и принципи, поддържане на реда, духовно израстване, лекота. Увереност, че с времето ще приемем нещата и ще устоим на промените, пред които животът ни изправя. Ден, в който не даваме директен външен израз на чувствата си – на това, че любовта ни не е това, което ни е нужно. Ден за лично търпене, а не на промяна на ситуацията, но тя от самосебе си ще се подобри.
Четете и ползвайте - Нумерологичен календар 2014

ТУК


Вашият коментар

error: Content is protected !!