Нумерологичните календари се появиха от необходимостта да следим дневните аспекти на съдбата, в които ясно се разграничава:
 • действието – геометрията;
 • емоцията или преживяването - числото ПЖ и
 • За какво да мисля, правилната мисъл, вярното решение и мисълта, която се реализираи води до случване.
Нумерологичните календари са два вида:
 • според дневните карти – календарни събитийни аспекти – някои от дните имат благословение, което продължава във времето и или има срок на годност или е до безкрай
 • според кода на деня по системата кодове на Лурейн
ДНК календарът (дневна нумерологична карта) може да бъде подреден по три начина с цел различна функционалност и също се дели на видове:
 • седмичен – подреден според дните от седмицата с отбелязване на лунните фази и други – той е предназначен за широка употреба и е практичен
 • според нумерологичните зависимости - бива два вида:
  • вертикален – всичките 365 дни и 12 месеца са подредени подобно на числата от нумерологичния квадрат в 9 позиции и месеци, а вертикално всяка от тях има 9 вида влияния. Отчита какво се случва.
  • хоризонтален – подреждането е в хоризонтални редове, които лесно отчитат различните месечни аспекти с един и същи ПЖ – отчита как преживяваме нещата.
  • Отчитането на вертикалния (какво се случва)и хоризонталния ( как го преживяваме) календар ни помага да разберем какво ще стане.

От 5 години се издават нумерологичните календари по дневните карти и от 2017 календарът е съобразен по двете системи. Това го прави по-точен и пълен. Лесен е за ежедневна употреба. Не изисква допълнително пресмятане, а директно информиране за общите влияния. Съобразяване на общите аспекти от календара всеки ден дава възможност минимум 75% подобряване качеството на мислене, живот и преживяване на реалността. Индивидуалните аспекти е нужно да се съобразяват само за значими неща, не ежедневно. Такива са брак, нотариален акт, издаване на лична карта, подписване на договор, тежка операция, дело, назначаване на работа и други, което става няколко пъти годишно.

За нумерологичните влияния през 2017 година Център „Кодове на съдбата” ще ви информира чрез: Информацията на различните места не се дублира – принцип на работа!

Пожелаваме ви успешна, вдъхновена, духовно осмислена 2017 година!

Дневни аспекти

Месечни аспекти

Мисли

Нумерологичен календар: статии

Можете да закупите книгата

или книгите с календарни аспекти

error: Content is protected !!