През втората учебна 2020-2021-ва година Онлайн Академия КРЕАЛДИ
записва за новите специалности от 1 април до 3 май 2020-та.


Да мобилизираме съзнанието да мисли в правилната посока и в индивидуално значим смисъл!
Да спечелим правилна философия, време и енергия за живот!


Първи семестър: 3,5 месеца от май, юни, юли и септември и втори семейстър - октомври, ноември и януари – февруари.
Лекциите се получават писмено, съдържат домашни по желание.
Всеки предмет завършва с изходен тест онлайн. Някои предмети се изучават в 2 семестъра.
Всяка година завъшва с изходен изпит
1 ден на живо, с изключение на тези, които са в чужбина – за тях е онлайн. Предимството на изпита е че започва с упражнения и завършва с изпит наколко часа.
Всеки семестър включва от 4 до 6 предмета в общ пакет с отстъпка в цената на броя курсове и уроци. Всеки може да пожелае след първата година допълнителни предмети, ако те няма да бъдат включени в неговия план като специалност.
След третата година – общообразователно ниво – започва индвидуалната специализация от 1 до 3 година. Работи се практически като могат да се разработят индивдуални програми с цел започване на работа. Които не желаят да работят това, а го правят само за личностно израстване – могат да продължат по избор с предмети по свое осмотрение и след обсъждане с ръководителя на курса.
Засега всички курсове водя лично. Но след три години, вероятно ще започна да ги прехвърляма към отговорници. Тези отговорници – може да са първите завършили.
Хората, които решат да работят към Онлан Академията, ще имат франчайзова поддръжка – на новости, програмно усъвършенстване. Всеки ще бъде подпомаган в работата му според нейната специфика. Повечето от предметите никога не са били преподавани и е възможно това да не се повтори, тъй като има много възможности за познание.

Новите специалности за 2020-та година са:

1. Календарна нумерология
Първа година 2020-2021 (май 2020-февруари 2021)
Първи семестър по предмети:
Основи на нумерологията - календарни
Макронумерология - календарна
Съдбология - календарна
История на календарите в света
Втори семестър
Нумерология на съзнанието
Система на нумерологичните карти Кодове на Лурейн
Пирамидални числа
Нумерологичен календар

Втора година, 2021 април – 2022 февруари
Първи семестър – предмети:
Календар по Лурейн – общ
Календар по пирамидалната система
Календар по нумерологичните карти
Пирамида на света – макронумерология
Втори семестър:
Макронумерология на физиката и географията
Географска нумерология
Типологии на събитийните аспекти
Индивидуален календар по години и месеци

Трета година 2022 март – януари 2023
Първи семестър:
Макровзаимодействия
Нумерологични методи – наблюдение, анализ, прогностика, статистика и др.
Времева линия – харизонтален и вертикален анализ
Втори семестър:
Индивидуален календар по дни – за 1 човек, за 2-ма, за група
Нумерологични корекции
Статистика на нумерологичните календари за 200 години
Социален календар
Индивдуални календарни приложения
Календарната нумерология, включва: 25 предмета в 6 семетъра.
Обща стойност като отделни курсове: 7590лв
Обща цена за трите години: 5300лв
За всеки семестър: 883лв.
Възможно е плащане на два пъти в семестъра.

2. Социална нумерология
Историческа соционумерология
Макронумерология на света и историята
Пирамида на света и световете
Рождена нумерологична карта.
Синастрия на две карти
Втори семестър:
Съдба и карма
Типологии на събитийните аспекти
Социална нумерология – основи
Психосоционумерология
Нумерология на професиалната ориентация

Втора година, 2021 април – 2022 февруари
Първи семестър:
Номерология на букви, думи и имена на български и латиница
Календарна нумерология по трите системи - приложна
Нумерология на рекламата, съдружието, инициативата и рестарта на дейността
Втори семестър
Създаване и управление на група по интереси – кръжок, спортна секция, курс
Онлайн нумерология – търговия, уроци, дейности, сайт и др.
Нумерология на институцията, социалното управление и държавното устройство
Трета година 2022 март – януари 2023
Първи семестър:
Счетоводна нумерология
Нумерологично проектиране на фирмата
Ежегодна и месечна диагностика на фирмената дейност
Втори семестър
Индивидуална соционумерология
Нумерология на управлението и на шефа
Нумерологична работна заетост и източници на пари
Социална философия на числата и съдбата
Избор на три допълнителни предмета – от списък възможности, според бъдещата специализация, възможно е да се без изпит.
Социалната нумерология включва: 25 предмета в 6 семетъра.
Обща стойност като отделни курсове: 7300 лв
Обща цена за трите години: 5120 лв
За всеки семестър: 852лв.
Възможно е плащане на два пъти в семестъра
Едногодишен курс за баби, майки, детегледачки – нумеролог за себе си:

3. Семейна и роднинска нумерология
Първи семестър
Закони на съдбата – общообразователна грамотност
Приложения от макронумерология на съдбата
Кодове на Лурейн - приложения
Номерология на буквите и думите
Втори семестър Пирамидална система – приложения
Система на нумерологичните карти – тъкуване на рождена карта, сравняване на две карти, съпоставка на двама души и три имена
Нумерологичен календар – общ и индивдуален анализ
Справочник на най-важните нумерологични приложения за семейството: ежедневно хармониране, двама души за какво са съвместими, каква ни е кармата, обща съдба на двойката, раждане на дете, съдбовни права и задължения родител – дете, пряка кармична линия; хармонични точки и други; възрастова нумерология; нумерология на адрес, подписа, трите имена и други.
Изходен тест и тържество по желание.
Курсът включва 7 предмета, които могат да бъдат взети в рамките на 1 или 2 години.
Цялостна цена: 2100лв, като курс с намалението: 1736лв. За 4 х 429лв

4. Елементарна нумеролгия за всеки
Първи семестър по предмети:
Тълкуване на числата, видове числа
Кармични уроци и задачи в живота
Път в живота и числа на съзнание
Съдба - възрастови периоди и програма на живота
Нумерологичен анализ на историята
Втори семестър:
Нумерологична вибрация и действие на числото
Номерелогия и именология
Индивидуална нумерология в приложения – РНК, НКП, ОНК, СОНК
Нумерологичен ежедневен календар
Курсът включва 9 предмета в рамките на 8 месеца – от май до декември.
Обща цена 1280лв, може да се плаща на 4 вноски по 320лв

Всеки курс може да бъде заявен при ваш интерес на имейл и ще получите подробно какъв е броя на уроците към всеки предмет и документи за кандидатстване: анкета, молба по образец, срокове за внасяне на таксите.

За да се включите в Онлайн Академия КРЕАЛДИ ви трябва имейл, свободно време 6 часа на седмица и мотивация за постигане на свобода и годност на съзнателна промяна – ние знаем как!
При записването по специалности е необходимо включването на определения брой хора. Затова е нужно да кандидатствате и да изчакате да бъдете информиране за събирането на група.

Първо записване на kod_ime@abv.bg: от 1 април до 3 май 2020-та година.
error: Content is protected !!