Онлайн Академия Креалди

През втората учебна 2020-2021-ва година Онлайн Академия КРЕАЛДИ записва за новите специалности

Да мобилизираме съзнанието да мисли в правилната посока и в индивидуално значим смисъл!
Да спечелим правилна философия, време и енергия за живот!

Първи семестър: 3,5 месеца от май, юни, юли и септември и втори семестър – октомври, ноември и януари – февруари. Лекциите се получават писмено, съдържат домашни по желание. Всеки предмет завършва с изходен тест онлайн. Някои предмети се изучават в 2 семестъра.
Всяка година завършва с изходен изпит 1 ден на живо, с изключение на тези, които са в чужбина – за тях е онлайн. Предимството на изпита е че започва с упражнения и завършва с изпит няколко часа.
Всеки семестър включва от 4 до 6 предмета в общ пакет с отстъпка в цената на броя курсове и уроци. Всеки може да пожелае след първата година допълнителни предмети, ако те няма да бъдат включени в неговия план като специалност.
След третата година – общообразователно ниво – започва индивидуалната специализация от 1 до 3 година. Работи се практически като могат да се разработят индивидуални програми с цел започване на работа. Които не желаят да работят това, а го правят само за личностно израстване – могат да продължат по избор с предмети по свое усмотрение и след обсъждане с ръководителя на курса.
Засега всички курсове водя лично. Но след три години, вероятно ще започна да ги прехвърлям към отговорници. Тези отговорници – може да са първите завършили.
Хората, които решат да работят към Онлайн Академията, ще имат франчайзова поддръжка – на новости, програмно усъвършенстване. Всеки ще бъде подпомаган в работата му според нейната специфика. Повечето от предметите никога не са били преподавани и е възможно това да не се повтори, тъй като има много възможности за познание.

Новите специалности за 2020-та година са:

1. Календарна нумерология

Първа година 2020-2021 (май 2020-февруари 2021)

Първи семестър – предмети:

 • Основи на нумерологията – календарни
 • Макронумерология – календарна
 • Съдбология – календарна
 • История на календарите в света

Втори семестър:

 • Нумерология на съзнанието
 • Система на нумерологичните карти Кодове на Лурейн
 • Пирамидални числа
 • Нумерологичен календар
Втора година, 2021 април – 2022 февруари

Първи семестър – предмети:

 • Календар по Лурейн – общ
 • Календар по пирамидалната система
 • Календар по нумерологичните карти
 • Пирамида на света –макронумерология

Втори семестър:

 • Макронумерология на физиката и географията
 • Географска нумерология
 • Типологии на събитийните аспекти
 • Индивидуален календар по години и месеци
Трета година 2022 март – януари 2023

Първи семестър:

 • Макровзаимодействия
 • Нумерологични методи – наблюдение, анализ, прогностика, статистика и др.
 • Времева линия – харизонтален и вертикален анализ

Втори семестър:

 • Индивидуален календар по дни – за 1 човек, за 2-ма, за група
 • Нумерологични корекции
 • Статистика на нумерологичните календари за 200 години
 • Социален календар
 • Индивдуални календарни приложения

Календарната нумерология, включва: 25 предмета в 6 семестъра.
Обща стойност като отделни курсове: 7590лв.
Обща цена за трите години: 5300лв.
За всеки семестър: 883лв.
Възможно е плащане на два пъти в семестъра.

2. Социална нумерология

Първа година 2020-2021 (май 2020-февруари 2021)

Първи семестър – предмети:

 • Историческа соционумерология
 • Макронумерология на света и историята
 • Пирамида на света и световете
 • Рождена нумерологична карта.
 • Синастрия на две карти

Втори семестър:

 • Съдба и карма
 • Типологии на събитийните аспекти
 • Социална нумерология – основи
 • Психосоционумерология
 • Нумерология на професиалната ориентация
Втора година, 2021 април – 2022 февруари

Първи семестър – предмети:

 • Номерология на букви, думи и имена на български и латиница
 • Календарна нумерология по трите системи – приложна
 • Нумерология на рекламата, съдружието, инициативата и рестарта на дейността

Втори семестър:

 • Създаване и управление на група по интереси – кръжок, спортна секция, курс
 • Онлайн нумерология – търговия, уроци, дейности, сайт и др.
 • Нумерология на институцията, социалното управление и държавното устройство
Трета година 2022 март – януари 2023

Първи семестър:

 • Счетоводна нумерология
 • Нумерологично проектиране на фирмата
 • Ежегодна и месечна диагностика на фирмената дейност

Втори семестър:

 • Индивидуална соционумерология
 • Нумерология на управлението и на шефа
 • Нумерологична работна заетост и източници на пари
 • Социална философия на числата и съдбата

Избор на три допълнителни предмета – от списък възможности, според бъдещата специализация, възможно е да се без изпит.
Социалната нумерология включва: 25 предмета в 6 семетъра.

Обща стойност като отделни курсове: 7300 лв.
Обща цена за трите години: 5120 лв.
За всеки семестър: 852лв.
Възможно е плащане на два пъти в семестъра
Едногодишен курс за баби, майки, детегледачки – нумеролог за себе си.

3. Семейна и роднинска нумерология

Първи семестър – предмети:

 • Закони на съдбата – общообразователна грамотност
 • Приложения от макронумерология на съдбата
 • Кодове на Лурейн – приложения
 • Номерология на буквите и думите

Втори семестър:

 • Пирамидална система – приложения
 • Система на нумерологичните карти – тъкуване на рождена карта, сравняване на две
 • карти, съпоставка на двама души и три имена
 • Нумерологичен календар – общ и индивдуален анализ
 • Справочник на най-важните нумерологични приложения за семейството:
 • ежедневно хармониране, двама души за какво са съвместими, каква ни е кармата,
 • обща съдба на двойката, раждане на дете, съдбовни права и задължения родител –
 • дете, пряка кармична линия; хармонични точки и други; възрастова нумерология;
 • нумерология на адрес, подписа, трите имена и други.

Изходен тест и тържество по желание.
Курсът включва 7 предмета, които могат да бъдат взети в рамките на 1 или 2 години.

Цялостна цена: 2100лв, като курс с намалението: 1736лв. За 4 х 429лв.

4. Елементарна нумерология за всеки

Първи семестър – предмети:

 • Тълкуване на числата, видове числа
 • Кармични уроци и задачи в живота
 • Път в живота и числа на съзнание
 • Съдба – възрастови периоди и програма на живота
 • Нумерологичен анализ на историята

Втори семестър:

 • Нумерологична вибрация и действие на числото
 • Номерелогия и именология
 • Индивидуална нумерология в приложения – РНК, НКП, ОНК, СОНК
 • Нумерологичен ежедневен календар

Курсът включва 9 предмета в рамките на 8 месеца – от май до декември.
Обща цена 1280лв, може да се плаща на 4 вноски по 320лв.

Всеки курс може да бъде заявен при ваш интерес на имейл и ще получите подробно какъв е броя на уроците към всеки предмет и документи за кандидатстване: анкета, молба по образец, срокове за внасяне на таксите.

За да се включите в Онлайн Академия КРЕАЛДИ ви трябва имейл, свободно време 6 часа на седмица и мотивация за постигане на свобода и годност на съзнателна промяна – ние знаем как!

При записването по специалности е необходимо включването на определения брой хора. Затова е нужно да кандидатствате и да изчакате да бъдете информиране за събирането на група.

Първо записване на kod_ime@abv.bg: от 1 април до 3 май 2020-та година.

error: Content is protected !!