От октомври 2019 отваря врати

Онлайн Академия Креалди

Списък на основните дисциплини в нумерологията:

1. Нумерологична реалност и три нумерологични системи на съдбата

2. Увод в нумерологията, връзка с другите науки

3. Макронумерология. Същност на числата чрез тълкуване на четирите математически операции

4. Теория и тълкуване на числата

5. РНК – рождена нумерологична карта

6. Синастрии

7. Събитийна нумерология

8. Психонумерология

9. Социална нумерология, професии и дарби

10. Кодове на Лурейн и приложения

11. Часова нумерология. Нумерология на минутата, часа, часовите части на деня

12. Пирамидални числа

13. Нумерология на случайността

14. Семейна нумерология

15. План на живота – предопределение

16. Свободна воля и карма

17. Нумерологични карти на предоределение

18. Номерология на азбуките

19.Номерология на буквите и думите

20. Номерология на имената

21. Нумерологична диагностика

22. Сборни карти – ОНК, СОНК, ОАГ, СЧК

23. Нумерологична корекция

24. Типологии на нумерологичните карти и схеми

25. Времева преспектива

26. Нумерологичен календар по дневните карти

27. Нумерологичен календар Лурейн

28. Пирамидален нумерологичен календар

29. Индивидуален нумерологичен календар по трите календара

30. Нумерологични аспекти и взаимодействия

31. Преподаване на нумерология, писане на книги, нумерологична просвета и презентация

32. Нумерологична консултация

33. Родителска и възпитателна нумерология.

34. Родова нумерология

35. Професионална и бизнес нумерология

36. Видове съдби и карми

37. Възрастова нумерология

38. Кармични кръстове

39. Проектиране на неодушевена съдба

40. Нумерологично наблюдение

41. Нумерологична възможност

42. Нумерологична теория – понятия, закони, принципи, зависимости, мярки, показатели.

43. Нумерологични приложения за ежедневието по трите системи

44. Нумерологични основания на живота и вселената

45. Портрет на съдбата

46. Нумерологични кодове на съдбата по личните данни

47. Нумерологично време и случване

48. Човекът във времето и пространството

49. Нумерология на четирите степени на съзнанието

50. Нумерологичен подход към изследване на реалността

51. Нумерологична статистика

52. Нумерология на символите и геометрична нумерология

53. Духовна нумерология – навреме, намясто, точният момент, правилното, както трябва

54. Нумерология на деня от седмицата, месеца и годината – григориански календар

55. Хоризонтален нумерологичен анализ

56. Вертикален нумерологичен анализ

57. Нумерология на ученичеството – изучаване на съдбата, живота и себе си

58. Нумерологична логика

59. Кармични уроци

60. Път в живота

61. Нумерология на добродетелите и самовъзпитанието

62. Нумерология на номера

63. Съдбология

64. Нумерологична цикличност

65. Нумерология на набора

Списък на допълнителните приложни направления:

1. Популярна нумерология за всеки за всеки ден

2. Географска нумерология и психогеография

3. Земеделска и животновъдна нумерология

4. Нумерология на малкия, среден и голям бизнес и на производството

5. Нумерология на училището и класа

6. Нумерология на здравето

7. Спортна нумерология

8. Сексуална нумерология

9. Нумерология на раждаемостта

10. Метереологична нумерология

11. Основни кармични определители

12. Съдба и карма

13. Съдба и карма на семейството и рода на градовете и държавите, знамето, герба, националните символи

17. Нумерология на историческото развитие

18. Еволюционна нумерология

19. Нумерология на духовните практики и ритуали

20. Парична нумерология

21. Религиозна и езотерична нумерология

22. Нутринумерология. Хранене, начин на приготвяне на храната, градуване и диети

23. Държавна нумерология

24. Нумерология на подбора на кадри

25. Нумерология на началника

26. Лечебна и здравословна нумерология

27. Нумерология на масажиста

28. Търговска нумерология

29. Козметична нумерология

30. Нумерологично проктиране на управлението

31. Нумерология на законите и глобите

31. Нумерология на празниците и традициите

32. Нумерология на ежедневието

33. Нумерология на важното в живота на един човек

34. Нива на карма и развитие

36. Брачна и семейна нумерология

37. Педагогическа нумерология

38. Историческа нумерология

39. Нумерология на таланта и мисията

40. Нумерология на адреса

41. Нумерология на адреса

42. Нумерология на телефона

43. Нумерология на застраховането

44. Нумерология на имотите, наследствата и наследниците

Обучението, тъй като е индивидуално за всеки, започва от 16 септември до 4 октомври.

Записването започва след 23 юли до 7 септември и отнема две седмици.

То включва:

• заявка по имейл, че искате да се обучевате в ОА Креалди, при което получавате образците за кандидатстване, а те са:

• молба по образец;

• ксерокопие на завършено образование;

• лични данни: три имена, дата на раждане, имейл, телефон;

• анкета.

След изпращане на документите за кандидатстване, до 10 дни получавате одобрение, списък предмети, които искате да заявите за първата година на обучението и час за разговор по скайп, вайбър.

След като студентът е записан, следва да внесе таксите за обучение в 20 дневен срок. Възможно е годишно плащане на таксите или на два пъти като семестри. Всеки получава цената на обучение, остъпки, според заявените предмети, още преди одобрението си.

Възможно е обучение по свободно избираеми предмети извън програмното обучение, по индивидуален план, при което цената на отделните предмети е по-висока, тъй като и обучението е индивидуализирано.

Цените на обучение по определен предмет зависят от броя на заявените предмети, колкото повече, толкова по-евтино. С всяка следваща година има процент за намаляване на цената за обучение на един и същи обем информация. Вместо да карате един кус, може да изучавате бавно и подробно няколко едновременно.

Обучението е онлайн, с аудио лекции и уърд документ за задачи, тестове.

Във всеки един момент обучението ви може да бъде преобразувано в друго направление. Може да не бъдете приет в академията редовно обучение, а само просветно направление. Всеки кандидат се преценява по рождените му данни чрез нумерологичен анализ. Анкетата и молбата се приемат само като доказателство дали е така, за определяне на степента на съзнателност. Всеки би следвало да изучава това, което му влиза в границите на живота, което ще му е полезно, той ще го ползва, това ще го повдигне еволюционно.

Всеки, обучаван при мен досега може да изпрати лично запитване кои курсове му се признават за взети и др. въпроси. Полага тестиране на нивото на усвоявяне към момента. Това може да ви донесе препоръка за повторно безплатно излушване на курса и ново тестиране, удостоверение за завършен курс или курсове.

За повече информация пишете на имейл kod_ime@abv.bgАна КреалдиЦентър "Кодове на съдбата"

www.numerologbg.com

тел. 0895701268

error: Content is protected !!