Продължете към съдържанието

2021-ва според нумерологичните кодове на съдбата

Какво представлява годината 2021-ва според нумерологичните кодове на съдбата? 

Анализ по дневните карти: 

Това е година 7 – произтича от Дневната карта за 1 януари. Това я определя като духовно начало, преориентация на света към Духа, висшето познание и технологии. Но висшите технологии не са позволени без висша духовност – те двете вървят ръка за ръка, колкото и да ви плашат друго. 

Какво още е 7-ма вибрация и нейното влияние над годината? 

 • повече, по-нагоре, по-напред, все по-добре, давай, нататък, следва; 
 • бъдеще, утре, перспектива, цел, смисъл, надежда, вяра; 
 • познание, вещина, качество, поправена грешка, научен урок, самоусъвършенстване, взет изпит; 
 • самостоятелност, индивидуалност, висок стремеж, идея, идеал, посока, мога сам, мога повече, търся своята посока; 
 • отваряне на света, международни пътувания, голямата разходка, високи планини, далечни места, някъде, където не знам; 
 • качество, ценности, принципи, спазване на правилата, ценз, образование, онлайн, височина, пространства, валути, разрешения; 
 • мога, развивам се, прогресирам, еволюирам; 
 • духовно израстване, извисяване, усъвършенстване на духовните тела и отношенията между хората стават по-позитивни и на благородна висота. 

В 7-ма вибрациите са от мъка към радост, от страдание към трансформацията му или както се казва в Библията Добре ми стана, че пострадах,“ „Защото с вяра ходим, а не с гледане.“ и от песимизъм към оптимизъм. 

В дневната карта на 1 януари 2021 има числата и те се тълкуват така: 

1 – Аз-ът, започване, лична инициатива
2 – отношения, търговия, бартер
5 – общество, закони, пътища, групи, екипна дейност 
6 – любов, радост, решения, приключения, научни открития, 
7 – иновации, последици, бъдещи индивидуални планове, живея учейки, кое би било по-добро за мен, вярвам, чакам да видя, питам авторитет, има кой да води и обясни ситуацията, горе, по-нататък, деца, духовни водачи от 7-мо и над него измерения, светии 

Числата, които липсват тази карта дават характеристика за какво не е годината 2021-ва в масов план и на какво ни учи заедно всички: 

 • без 3 – не сега, не бързай, не разчитай на късмета, няма условия, не е възможно, съобрази индивидуалното с общото 
 • без 4 – без реални болести, заболеваемост, без негативизъм, без проблем, не съжалявам, без страх, без стрес, без съчувствие 
 • без 8 – без да мисля какво ще стане после, без да предвидя последиците за света в историята, за поколенията, без мъдрост, без да продължи така дълго, без пари, без национална идентичност, без да се запази промяната, без връзване, без брак, без постоянство и отговорност 
 • без 9 – в света но не от света; мисля без логика; изумях; не видях, не чух, не разбрах; не съм разбрал, че за това става въпрос; без контрол над световната ситуация; не до край; не всички; без интелигентност; без налагане 

Остава да наблюдаваме годината на 1-ви януари като първообраз и първосхема на цялата година, да знаем че като този дена са още няколко в годината: 10, 19 януари, 1, 10, 19 октомври. Също така да имаме предвид, че този ден бива сравняван с всяко първо число на всеки от месеците, за да се разбере какъв е месеца. 

Фигурката при ПЖ 7 на 1-ви януари като нумерологична типология карти се нарича „въртя се около себе си и чакам да ми ръкопляскат“ или геометрия „полузвезда.“ 

Да си пожелаем една звездна година на Земята, която ще ни свърже още по-силно с духовните светове, ще ни настрои да се учим да живеем по-добре според нови убеждения, а не според стари разбирания! 

Нумерологичен анализ на 2021 година – обща характеристика:  

 • година, от която започва третото десетилетие на първи век от третото хилядолетие; показва физиономията ма десетилетието; с 2020-та изтичат съжаленията и агонията на безсмисленото и ненужното от 20 век и връщане назад няма. От 2021 нататък третото хилядолетие и Новото в света навлиза. Царство на Новата епоха; 
 • година, която е част от три години, които пренареждат света 2021 – 2022 – 2023. Начална година от троен процес. Сменя се средата от хора около нас, създават се кръгове на нови интереси, нови лица по места стават водещи;  
 • година, която най-сетне води до осъзнаване на Аз-а в общата обстановка, носи съзнателност, активна социална позиция, ред, законност, подобрение ма света и обществата. 

Като година 7 по картата на първия ден от годината: 

 • стремеж към знание, култура, духовност, възвишеност, ниво;
 • води да запазване на екологията, ограничаване на пръскането от самолети, уважение към живота и природата;
 • разширение на мирогледа, прогресивност, ефективност; 
 • учи ни да организираме настоящето с оглед на далечното, а не близко бъдеще; 
 • развива в човешката душа вяра в духовните светове и лична връзка с БГА и висшия Аз и наставници; 
 • интерес към специалиста, консултанта, учителя, водача, идеала, издигнатия;  
 • година на позитивност, вдъхновение, мечти, които се изпълняват, чакани отдавна; 
 • година на приложение на науката в служба на човека;  
 • година на конкурси, класиране, награди, изпити, дипломи, проверки, прецизност, максимализъм; 
 • година на крипто валутите и големите суми; 
 • международна година – много социални процеси от национални стават международни; 
 • година на бъдещото човечество – важно е кой се ражда или ще бъде заченат, децата са важни и начините за възпитание, образование и цивилизованост, които ще бъдат установени; 
 • отворени граници, година на географията, пространството, измерването, установяването, проучването, далечните цели. 

Като месечен анализ: 

 • духовна година, година за самоусъвършенстване на личността в обществото;
 • в рамките на целия свят и през цялото време на годината: уча се да разпознавам истината от лъжата чрез последиците, а не чрез фактите или на думи; 
 • краят на това, на което вече не му е времето; 
 • първите смъртни случаи, причинени от противопоказни ваксини; 
 • хубави месеци на годината във всяко отношение: ноември, април, юни, юли, септември, октомври ноември – носят най-доброто и новото за годината; 
 • опасни месеци – март, август, декември; 
 • месец по месец годината ни учи да вярваме, да растем, да мислим самостоятелно, да имаме идеал, да спазваме принципи, а не просто закони; 
 • година на природата, въздуха и планините. 

Като 365 дни 2021-ва съдържа: 

 • 365 активни дни, в които нещата зависят от действията ни – ако действаме – стават; всичко е на показ – не остава скрито – покрито в обществото; егоизма намалява, увеличава се активната лична инициатива за обществото; социална година на максимум; 
 • малко силни и много слаби дни; 
 • малко дни, които откликват в следващите месеци и години и продължават действието и и много дни, които бързо прекъсват действието си дори в рамките на месеца и пак трябва то да бъде рестартирано; рестартът пък ни дава шанс да направим нещата по нов начин, като не тръгват по стария – така съдбата ни чака да се пренастроим; 
 • 77 критични дни от типа „кармичен кръст“ или „кармичен капан“ – дни, в които хода на настоящето се обърква от намесата на миналото и ние сме склонни да действаме по старата схема, която е погрешна; съдържат забрана какво не бива да правя, за да не сбъркам пак и носят голяма вероятност за това да повторим грешка, която повлича веднага или в бъдеще блокаж, съпротива, проблем, катастрофа, болест; 
 • 9 благоприятни дати за сватба и добро семейство за цял живот – 29.1., 19.2., 27.3., 29.3.,18.7., 29.10, 19.11., 27.12., 29.12. – ако предстои сватба – по-добре изберете от тях; 
 • 12 бизнес дати – 13.1, 31.1, 13.2., 16.4., 7.6., 16,.6., 25.6., 6.7., 15.7., 13.10., 31.10., 13.11. – годни за стартиране на мощен бизнес за дълги години, институция, стабилен строеж, инициират от само себе си спасяване на бизнеса; 
 • 134 дни свише – за духовно развитие, за промяна на света към по-добро, за международни отношения и напредък – значително повече от годините преди 2020-та. 

Пирамидалният нумерологичен анализ на записа на годината показва следните интересни явления в сравнение с 2020-та. Той е важен, защото е първоопределящ какво ще стане. Не показва случването, а съществуването. Разрешението отгоре какво да следва. 

Това е анализът на числата с най-висшият им свят, така нареченото Божествено ниво. 

Пирамидата на 2020-та представлява: 

8
4 4 
2 2 2 
2 0 2 0 

Пирамидата съдържа три от девет възможни числа и две нули. Те са три от четири възможни четни числа и нито едно нечетно.  

Липсата на нечетни числа означава липса на инициатива, на импулс, на движение.  

Липсата на 1 означава аз нищо не знам и не мога да тръгна да правя.  

Без 3 означава сега не може, не става бързо, не е ясно кога, не нам кога започва. Още повече, че без числото 5 от тях, отсъства – няма общество, закон, ред, пъна анархия и без известие какво се случва, забрана за движението, неразбиране за какво става въпрос без установеност и възможност за проследяване точно.  

Липсата на 7 означава не знам кога свършва, не са ясни последиците, без контрол, пълно безхаберие в целия свят.  

Без 9 означава без да може всички, не е работа, не в света, не докрай, не война, не е трудно, без контрол, без логика. 

Едно четно число липсва 6 – на позитивните чувства, на решенията, богатството, разцвета, богатството, любовта и радостта, приключението, смеха и веселието, играта, интересното, развлеченията, купоните. 

Като сравним анализа на 2020-та като пирамида и това, което наистина преживяхме, вече може да назнайваме нещо от нумерология и да се опитаме да разберем по-дълбоките възможности, които 2021-ва ни носи и ги разкрива в пирамидалния си анализ. 

Пирамида на записа на 2021-ва година: 

9
4 5 
2 2 3 
2 0 2 1 

Виждаме повече видове числа – повече неща са позволени и гарантирано ще се случат. Анализът се определя според наличните и липсващите числа по следния начин: 

Налични числа: от пет възможни четни числа присъстват 1, 3, 5, 9, отсъства 7, но по-късно ще видим и неговия акцент (не само от 1 януари с ПЖ 7). От четири четни числа има две, това са 2 и 4 – те са негативните четни числа; 2 – не, 4 – не мога, страх, болест. Но това е една 4-ка. В пирамидата на 2020-та на третия етаж имахме само две 4-ки – през цялата година седим и чакаме, болести. Извод: 2021-ва е на 50% по-добра в това отношение. В същото време 5 до 4 на трети ред показва, че обществото взема мерки чак сега. Също се тълкува като 50% 4 и 50% 5 или зле – добре. 

Има една 0 – наполовина по-малко неопределеност и неизвестност и нищоправене от 2020-та. 

Пирамидата се тълкува като диагонали, редове, връх, ъгли от три числа и еволюционна стълба. 

Първи десен диагонал от ляво надясно е 2 2 4 9 – няма скрит урок – година започва с 25% разболеваемост за 25% от времето, в 25% от пространството: СЪДБАТА е времепространство! Започва с негатив, пасив, чакане, искам, но не правя, но най накрая ще свърши. 

Първи ляв диагонал, който означава как свършват нещата, е 1 3 5 9, това само нечетни числа, означава, че до края на годината не се спираме да пътуваме и да се движим, безспирно движение. Има скрит КУ 1-5-9 – усилване на любовта между хората, доброто влияние на обществото и институциите, отворени пътища, спазване на ред. 

Друг скрит урок в цялата пирамида са 1-2-3 – благоустройство по места, строителство, купуване на домове, създаване на нова среда, земя. 

Ако през 2020-та двойките са 5, през 2021 са 4 – манипулациите ще са по-малко, търговията намалява със значението си. 

Каква е еволюционната стълба на 2021-ва или по друг начин казано към какво ни води тя и дали то е по-нагоре и в какво отношение? 

Тя е съставена от числата 5 7 9 9 като сбор на всеки пирамидален ред. Означава световен ред, навсякъде по света се пътува, общи закони, общо образование, обща духовност, всеобщ оптимизъм, търсене на всеобщо обединение на духовен и социален принцип. Това е естествения съдбовен процес или перспективата на времепространството. Като сборна редукция дава 3 – успех и благословение свише, или: каквото и да става отгоре го преобръщат и използват за добро. 

Сега всеки сам може да направи изводи за себе си какви са предпоставките на следващата година. 

Хубавата новина е, че 2021-ва има пирамидален ъгъл на ума, логиката, разумността и интелекта от числата 1 2 и 3, което значи божествен ум, промисъл, аз мисля правилно на индивидуално ниво. Съответно всеки в личната си пирамида ще има такъв ъгъл и ние ще бъдем милиарди хора, мислещи по-правилно 365 дни без изключение. 

При присъствието на нечетни числа 0-та в годината върши работа и вече дава избори, шансове и възможи условия за желаното от нас и сбъдването му от този живот за този веднага много повече, отколкото в спряната предходна година. 

Кодове по Лурейн: вечен нумерологичен календар. 

1.1.5.7   1.2.5.8   1.3.5.9   1.4.5.1   1.5.5.2   1.6.5.3    1.7.5.4   1.8.5.5   1.9.5.6 
2.1.5.8   2.2.5.9   2.3.5.1   2.4.5.2   2.5.5.3   2.6.5.4    2.7.5.5   2.8.5.6   2.9.5.7 
3.1.5.9   3.2.5.1   3.3.5.2   3.4.5.3   3.5.5.4   3.6.5.5    3.7.5.6   3.8.5.7   3.9.5.8 
4.1.5.1   4.2.5.2   4.3.5.3   4.4.5.4   4.5.5.5   4.6.5.6    4.7.5.7   4.8.5.8   4.9.5.9 
5.1.5.2   5.2.5.3   5.3.5.4   5.4.5.5   5.5.5.6   5.6.5.7    5.7.5.8   5.8.5.9   5.9.5.1 
6.1.5.3   6.2.5.4   6.3.5.5   6.4.5.6   6.5.5.7   6.6.5.8    6.7.5.9   6.8.5.1   6.9.5.2 
7.1.5.4   7.2.5.5   7.3.5.6   7.4.5.7   7.5.5.8   7.6.5.9    7.7.5.1   7.8.5.2   7.9.5.3 
8.1.5.5   8.2.5.6   8.3.5.7   8.4.5.8   8.5.5.9   8.6.5.1    8.7.5.2   8.8.5.3   8.9.5.4 
9.1.5.6   9.2.5.7   9.3.5.8   9.4.5.9   9.5.5.1   9.6.5.2    9.7.5.3   9.8.5.4   9.9.5.5 

червено – специални дни във Вселената, действието се благославя да проработи да тръгне
синьо – силни дни, имат символизъм, дават знаци, потупват ни по рамото да даваме нататък 
зелено – обикновени дни, не му се вижда края, нито накъде, няма видимост дали действието започва, дали ще стане, бавна еволюция 

В кодовете на Лурейн първото число показва деня, второто е месеца и третото годината, в четвъртото е техния сбор. Тук се рабит само с редуции на числата.  

2021-ва  година дава изобилие от специални и силни дни, най-малко са слабите дни – дава незабравим живот, забелязан, видимо променен. 

error: Content is protected !!