Продължете към съдържанието

Нумерологичната 2021-та година

Най-вероятно си мислите, че сте човек, който не разбира от нумерология, а само от числа, защото не изпитвате респект към гадаенето. Да разсъждаваме за числата може да ни помогне гадаене, а може и да ни попречи. Да се опитаме да изучим числата като наука. Не вярвате ли, че в това има нещо повече, отколкото можем да си представим? Животът във времето е нумерология и изобщо има ли движение, има нумерологично зададена му траектория. 

Вероятно някой погрешно ви е обяснил, че нумеролози са само нумеролозите. Не съществува човек в света, който да не е нумеролог. Който живее във времето, той се занимава с нумерология. Дали го знае и дали го разбира е отделен въпрос. Затова сега ще ви говоря за вас, не за нумерологията, а вие сами си преценете.  

Най-вероятно страдате от още една заблуда: че не вярвате в съдба и вероятно дори и вие нямате такава. Започнахте ли да се съмнявате, че нещо не е наред в това твърдение? Всичко съществуващо има съдба. Тя е числова функция. Оттам нататък може да се каже, че няма значение дали човек е жив или умрял, дали става въпрос за битие или небитие, за физическия свят или за духовните светове под формата на астрални, ментални и други реалности. Дори Вселената си има съдба, камо ли ние – частиците в нея. 

Въпросът за съдбата е много подобен на този за Бога. Тези, които не вярват в Него, всъщност не разбират какво е Той, представяйки си небивалици, за които други са ги излъгали. В това, в което те не вярват, наистина не е вярно и те са прави. Но не са прави, че няма Бог. От човешкото съзнание не зависи дали нещо съществува. Човек не е създал Бога определено, следователно, няма как да каже дали Го има или Го няма Този, който е създал него. Малкото определя голямото донякъде, голямото определя малкото много повече.  

Ако вие не вярвате в съдбата, това не значи, че тя не съществува. Ако вие пък вярвате в съдбата, това не значи, че това е достатъчно, напротив – означава, че само сте допуснали вярното твърдение. 

Ние живеем в дуална Вселена и това да допуснем че нещо е вярно е най-доброто решение. Оттам нататък, то само ще си покаже дали е така или не е. Достатъчно е да наблюдаваме, броим, констатираме фактите сами, а не да мислим, че знаем. Всяко нещо, което съществува, то вече е резултат на предварително определената му съдба.  

Съществуването е израз на съдбата. Съдбата, от гледна точка на числата, е аксиоматичност. Съществуването е аксиоматично. Всичко, което съществува, щом съществува и може да не съществува или от време на време да съществува, да променя вида на съществуването си, то има съдба. Съдбата проследява съществуването. Понякога това съществуване се превръща в движение, във време, в пространство, а понякога остава извън тях, но където и да е, съществуването е израз на последователното редуване и числовите зависимости. Съдбата може да проследи всичко, всяко движение от всякакъв характер, на всякакво ниво, защото предварително го е проектирала и му е позволила да бъде. Интересното за движението е фактът, че то дава инерция надолу или нагоре във физическите светове, а в нефизическите, относно психиката на живите същества, води до двата възможни процеса: инволюция и еволюция.  

Ще попитате какво са физическите светове? Те са физико-психика. Какво са нефизическите? Те са психика извън физиката. Кое е основното? Психиката е основното, независимо дали е във физическия свят или в енергийните светове. 

Съществува ли движение, то има посока, а има ли посока, има натрупване, което наричаме развитие. Има ли развитие, посоката е имало значение каква е била. От гледна точка на числата инволюцията е процес на превес на материалното и физиката, а еволюцията – превес на идеалното и духа. Инволюцията е като един интровертен период от развитие на съзнанието във физическия свят, а еволюцията – екстравертен период – отваряне към невидимите светове, връщане към Космоса и идейното. 

Затварянето ни кара да се отваряме и отварянето ни кара да се затваряме, така, както е при всички редуващи се процеси, подобно на дишането и издишването. 

Интровертност и екстровертност на нумерологичната карта 

Може да се говори за екстровертност и интровертност на нумерологичната карта или за такива фактори във времето, или в личните данни на човека. 

Понятието за интровертност и екстровертност е донякъде научен аналог на психологическото ниво на даоистката теория за ин и ян. Само че там светът се разглежда като че всичко е живо и разумно, докато науката твърди, че не е така и изучава чрез своя обекти и предмет нещата като такива и не такива, т.е. като живи и неживи. Във физиката се говори за полюси и заряди: на Земята има северен и южен полюс, електричеството е положително и отрицателно. Донякъде това е въпроса за даулността. Още от момента, в който става въпрос, че числата са четни и нечетни, това вече определя наличието на екстровертност и интровертност на психиката. Числата са психофизика на несъзнавано ниво, на нивото, където психиката и физиката са неразчленени. Те подготвят нашата екстра и интровертност след като ние в тяхната система сме просто дата на раждане и имена към нея. И докато ние се заблуждаваме, че за нас числата са броене на пари, дати и посочване на времето, те ни водят към бъдещето развитие на нещата, към всяка следваща крачка. 

Например, за човек, роден през 1970 година, виждаме записът на това число е съставен от нечетни числа, три на брой – нечетен брой, но общата редукция е 8 – четно число и като цяло се получава следното. Хората, родени през такава година гледат навън, но остават затворени вътре. Гледната им точка е да оглеждат света, но са събрани в себе си, мъдро обмислят и прекрояват света в себе си, правят си изводите.  

Защо може да се каже това?  Затова говорят числата в записа на годината:

  • 1 – аз, сам, отначало;
  • 9 – света, мисля, всичко, система, абстрахиране, обобщение, стратегия, светоглед;
  • 7 – ориентация, пространство, гледна точка отгоре, над нещата, познание, духовност;
  • 0 – избор, възможност да избера, да преоткрия
  • Редукция 17 или 8 – да стигна до мъдростта, да си направя извод, да разбера поуката, явленията във времето, свидетелствата, архивите, историята, миналото, натрупаното, опитностите, проиграното, опита, вариативността.  

Ако нечетните числа ни учат да се отваряме навън, то четните ни принуждават да се затваряме навътре. Като отварянето на венчелистчетата на цвете, което заспива и се затваря, събужда се и се отваря. Дуалността превръща явленията в причинно-следствени. Числото е съставено от нечетни числа, но те имат четен ефект. Човекът гледа навън, но мисли навътре. 

Сигурно имате лично наблюдение поне над десетина познати, родени през 1970 и съседната 1969 година. Родените през 1969 имат в записа на годината три нечетни и едно четно число, но ефектът на годината е нечетно число 7. Те в себе си са три пъти затворени – един път отворени като поведение на личности, но мислят навън, ходят по света, 7 ги кара да пътуват. Докато родените през 1970-та мислено пътуват, то родените през 1969-та реално обикалят света, живеят някъде далеч, мислят за перспективата, с една крачка са пред другите в своите действия.  

Какво да кажем за родените през 1968-ма? Тук има две четни и две нечетни числа – баланс. Човек е колкото материалист, толкова идеалист, балансиран. Пред другите е колкото екстровертен, толкова интровертен. А последиците? Редукцията на годината е 6 – вживявам се, интересува ме да ми е радостно, красиво, удобно, да блесна, да ме забелязват, да покажа какво имам отвътре. Една равнопоставена екстра и интровертност води до интровертен резултат. Показвам навън, каквото ми е отвътре, за да те привлека да останеш с мен вътре. 

Така може да се анализират всички хора, родени през миналото хилядолетие. Техните съзнания са сбор от интровертни и екстровертни фактори. Защото, освен годината, в личните има данни има ден на раждане, месец, с техните редукции, ако е нужно, както и трите вида изчисления на рождената дата по трите системи, както и изчисленията на имената им. Всички тези фактори са поредица от екстра и интровертни фактори. Интровертните фактори изисква ;т или ни карат да се затворим в себе си, а екстровертните – да сме социални, да разчитаме на обществото. Така, че ако досега сме си мислили, че това дали рождената ни карта, а е пасивна или активна показва нашата социалност, това е елементарно предубедено и още не е достатъчен нумерологичен факт. 

И сега, идва най-интересното. Хората родени през 60-те и 70-те години на миналия век все още са фактор в света. Но идва ред на родените през 80-те и 90-те, които са доста странни нумерологично. Те не приличат толкова на роените през 20-ти век, а са преходно звено между първото и второто хилядолетие. И след това две хиляди години ще има само хора, мислещи, отварящи се и затварящи се според числата в записа на техните рождени години. А там, основното е числото 2, следователно преобладават нечетните числа и в първото столетие, в което живеем ние, преобладават нули.  

Ако пуснем една нумерологична зависимост във времето, тя се променя, защото числата не стоят на едно място, както времето не стои на едно място, всичко се движи към следващата крачка, т.е. към поредната числова зависимост. Първо е 1 часа, после два и така до 12, изглежда, че въртележката се повтаря монотонно до безкрай, но не е така, защото това става в различни части на денонощието, в различни дни, месеци, години, а това са различни числа към тези уж еднакви часове от 1 до 12.  

На всички родени хора през миналия век се налага да живеят в настоящия. Въпреки че родените след 2000-та година още не са фактор в света, календарът и факта, че живеем след 2000-та вече изискват всички да се държим четно, т.е. интровертно. Няма как екстроветна идея да реализираш в интровертен момент. Това означава, че миналото хилядолетие беше по-социално, а сегашното е по-индивидуално. Всеки човек си намира средата от хора за хармониране, справяне, самодостатъчност и обществото се заключава до тази свързаност: аз на тебе – ти на мене. Може да се каже, че сме имали 20 години време от живота си, за да разберем това. Няма как да управляваш общество, което се е разпаднало на части. Управляват се централизираните общества в централизираните години, столетия и хилядолетия. 

Повечето хора, разбира се, ще кажат: какво ще правим сега, какво да променим, за да си остане същото, както беше преди. Ще се приспособим, ние ще се приспособим към момента, няма как него да приспособим към себе си. Ако не сме във времето, ние няма как да съществуваме физически. Физиката е време много повече, отколкото си мислим. Левски е казал: ние сме във времето и то е в нас. Това е интровертно-екстровертно съотношение, на което отбелязването на времето ни подлага чрез числата. В това негово изречение се заключава много повече неговата революционност, отколкото можем да си представим. 

Великите хора имат епохално мислене. Налага се да бъдем велики, защото живеем във велик момент от историята на човечеството. А тя отива натам, накъдето поредните числа ни водят. 

За човека, роден през 2020-та година, светът е затворен навътре, интровертен е, екстровертен е към хората, които лично познава, подобно на свойството на 2. Светогледът му се определя от 2, т.е. от чутото и видяното и хората около себе си, от това, което може сам да даде или вземе. Сборът на 2020 е с редукция 4 и това го затваря още повече в психиката му, прави го самостоятелно анализиращ, критичен към казаното от другите и манипулациите, самокритичен, различаващ дали е така или не е до съвършенство. Той ще си стане такъв човек в живота си, а ние, които само минаваме през тази година и отиваме в следващата, но не сме родени през 2020-та, ще станем такива за малко, за 365, ще минем през това състояние, то ще ни се отрази временно. Ще ни се отрази различно. На хората родени с повече четни числа и четен сбор, по-дълбоко ще се отрази и ще ги промени така, а на хората, родени с нечетни числа и нечетен сбор, разбира се – по-малко и само временно. 

Годината 2020-та ни научи и мотивира да изучаваме нумерологията дълбоко, защото ни убеди, че я живеем и че само тя е нещото, за което можем да се хванем, докато всичко се променя или е неясно. 

Но какво ни носи 2021-ва? В нея има две четни и едно нечетно число, сборът е нечетно число. Има баланс, но посоката е към екстровертност. Що е то? Светът е отворен, всичко се движи. 

Ако се запитаме, обаче, какво мислят числата за числата, ще забележим още числа. 

Както е казвала Ванга, всяко нещо седи във времето и си чака да му дойде момента. Това показва пирамидалното изживяване на всяко число във времето. 

И с нас се случва така. 

Уж е 2021, но това е на първи такт. На втори, докато чакаме се оказва, че са други числа, на трети – други  и на четвърти – други. Защо тактовете са четири? Колкото цифри участват в записа на числото, в толкова такта то се изживява, с такава цикличност, на толкова етапа. Четирицифрения запис на година е една четирицифрена пирамида. Да я разгледаме, защото нашите гледни точки са различни, но числата определено могат да ги обединят и да ни концентрират върху една точка – вярното. 


4 5
2 2 3 
2 0 2 1 

Тук виждаме, че въпреки, че сборът на цифрите от записа на годината е 5, върхът на пирамидата е 9 и това ни изненадва. Какво иска да ни каже? Къде остана 5? 

9→9 
4 5→9 
2 2 3→7 
2 0 2 1 →5 

Числото 5 е първото стъпало от стълбата на еволюцията на пирамидата, върху него стъпват сбора на числата от всеки ред и растат нагоре. Хубавото е че, редицата от числа 5, 7, 9, 9 са увеличаващи се числа. Освен това са нечетни, носят идейни промени, променят съзнанието, умовете на хората, действията им.

Какви ще станат действията на хората през 2021?

  • По-социални и добри, правилни, морални – 5;
  • по-духовни, внимателни, прецизни – 7
  • по интелигентни, съвършени, логични – 9. 

Но защо върхът на пирамидата 9 е по-важен от сбора на цифрите 5? Едното е вертикален анализ на числото, а другото е хоризонтален анализ. Всичко, което е хоризонтално, визира физическият свят и съзнаваните съзнания, а всичко вертикално отваря несъзнаваните съзнания, визира психиката, духа, душата, идейния свят и духовните светове, фините енергии. Така че и двете числа са важни.  

По хоризонтален анализ 2021-ва годината е 5, а по вертикален – 9. Какво значи това? Физическите параметри са 5, а духовните – 9.  Докато оправяме обществото на физически план – 5, светът се променя чрез умовете на хората и усъвършенстването на техния интелект – 9. Хората стават по умни и започват да постъпват по-правилно и морално. Светът се обединява около общ център – общо тълкуване на двете числа. Това не прилича на новия световен ред, който ни се налага измислено, защото неговия принцип е твърде различен, абсурден и несъвпадащ с тази схема на случване. 

Как се тълкува самата пирамида? 


4 5 
2 2 3 
2 0 2 1 

Основните елементи на тълкуване са: връх, десен и ляв диагонал, които определят как започват нещата и как завършват, докато трае момента, ъгъл на сърцето от трите числа в ляво, в червено, ъгъл на ума в синьо и ъгъл на волята – към върха. Също – търсим скрити кармични уроци, които да покажат какво е гарантираното случване като промяна за годината. 

Нещата през 2021 започват винаги като 2, 2, 4, 9 – примерно тълкуване: видях някой 2, той ми каза 2, аз се притесних 4, приех го лично и свърших това 9; някой на някой 2 на 2 сплашва 4 хората в света 9; няма да слушам 2, кой какво говори в две противоположни посоки 2, а лично ще анализирам това и според собствените си сили кое е за мен 4 ще работя, мисля, ще изградя своя мироглед, логика, край 9. Това са три четни и едно нечетно число – започват интровертно, затворено, индивидуално. 

Нещата през 2021-ва завършват като 1, 3, 5, 9 – това са четири нечетни числа, в тях има числото 5 на обществото, те правят скрит урок 1-5-9, което означава ролята на обществото, техният сбор е 9 – отново нечетно число. С други думи нещата свършват екстровертно, променят ни социално като свят и мироглед. Годината носи промяна на обществата в света, на всички обединения, институции, сменя правилата, установява закони като всеобщи за човечеството. 

Ъгълът на сърцето 2 2 0 показва – все още имаме избор и той се свежда в кръга на познанствата, комуникациите, търговията, сърцето избира друго. Ъгълът на сърцето 2 1 3 показва мисля, както Бог мисли, съвършена мисъл, мисля правилно. Ъгълът на сърцето показва числата 4 5 9 – зле, добре – идва край; индивидуално или социално – това е светът; страдам или съм добре – трудно; мъча се или се трудя – работя. 

А сега да разгледаме 2020-та от същата гледна точка на пирамидата, за да се убедим, че това е така, защото вее сме я преживели. 

8→8 
4 4→8 
2 2 2→6 
2 0 2 0→4 

Харесва ли ви? 
Не, нали? 
Само четни числа. Красотата на света е в редуването на четни и нечетни числа, но има и такива периоди – да искаш и да не може, да го удряш на емоции, защото няма действия, да те затворят вкъщи и да няма развитие. 

Сега, харесва ли ви 2021, която предстои? 

Определено  е по-добра, според плана на съдбата. По-малко избори, една нула, а не две като 2020, повече е определена и по по-разнообразен начин. При 2020 нямаме никакви скрити КК – нищо не се случва. При пирамидата на 2021 има скрити КК 1-2-3, 1-5-9, а ако включим еволюционната стълба ма още 3-5-7, 1-4-7 – стават две промени, които водят до още две. Това са четири промени от 8 вида възможни, това си е направо добра, ефективна година във времето като възможности. 

Но не е важно какви са картите, а как ще ги изиграем. Така, че всичко зависи от всеки от нас, оттам нататък. Годината позволява, всеки вижда или не това, действа или чака, тръгва или остава на място. Всеки човек е отделен експеримент към това какво се случва в света. Всеки експеримент  е важен, защото от обобщението на всички експерименти, не така, както са зададени, а така, както всъщност са се случили, зависи какво следва като причина и следствие. 

съдба – причина → човек – следствие  
човек – причина → съдба– следствие 

Всяко следствие става автоматично причина, ако има свое следствие. 

Ако кажем, че ни е трудно да се променим, то това надали ще бъде вярно.  
Защото при най-трудните неща обикновено не се изисква да правим  
абсолютно нищо – те не зависят от нас, а от съдбата. 

Пожелавам на всички успешна година в защита на Доброто! 

Ана Креалди 

error: Content is protected !!