Продължете към съдържанието

НУМЕРОЛОГИЧНО ТЪЛКУВАНЕ НА БУКВИТЕ

Речник:

НОМЕРОЛОГИЯ – наука за числовото съответствие на азбуката, езика, думите, буквите, звуковете и Словото

НУМЕРОЛОГИЯ – наука за числовите вибрации и тълкуване на числовите свойства, действия и взамидоействия като съдбата, карма, предопределение, реалност, действителност и истина

КРЕАЛДИ – абревиатура от Космическата РЕАЛност, Действителност и Истина

            Всяка буква има цифрово съответствие. В българския език то е следното:

                                      1 2 3 4 5 6 7 8 9

                                      А Б В Г Д Е Ж З И

                                      Й К Л М Н О П Р С

                                      Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ

                                       Ь Ю Я

            Всяко число от 1 до 9 има тълкуване, което идва от математическите му свойства и и от действително му в трите нива: реалност – вибрация, истина – енергия и действителност – материя. Всяка буква според реда и мястото си в азбуката придобива числово тълкуване. То влияние при думите, изразите, названията, имената на хората и е съдбообразуващ фактор. Да се запознаем с него.

Тълкуване на буквите:

А – активност, самосъзнание, себеизява, движение, интелект, егоизъм, учиш се от материята, творчески принцип, слизане надолу, вечността е зад теб, броменност, авторитет

Б – равновесие, растеж, създаване, качване нагоре, поглъща излишната енергия, създава формите, Божественост, богатство, благодаря, бисер, браво

В – дава ми се, истината, обединение, вътрешна дълбочина, установено мнение, цени мястото, обича природата възвишено, не да се рови в пръстта, държи на приятелството, баланс при практически дейности, мотивът е по-важен от дейността, строи въздушни кули

Г – чувствителност, сензитивост, музикалност, безкрайното, вечното начало, огъвам се и продължавам напред

Д –примиретел на противоположностите, равновесие, активна сила, узряване, трудна буква, стоя в центъра на противоречието между другите, балансьор на добро и зло и поема от тях ударите в борбата

Е – силен стремеж за излизане от трудностите, размножаване, воля за проява на астралното по материален начин, съществувам, красота, действие на чувствата

Ж – духовен живот, енергия на растеж, развитие, материално състояние, животът, новата духовност Свише, жизнерадост

З – внимание и предпазване от зло, змията може да те ухапе, за да не е така, търси знанието

И – подтвърждаване на реалността, помагай, за да ти помагат, цъфнал цвят, житейска мъдрост

Й – безполовост, зона без двойнственост, първичност, йерархия, Божият глас, вход към Небето

К – противоречия в ума и сърцето, неустой, противодействащи сили, сакътлък, неуравновесеност

Л – стремеж нагоре, топлина и слънце, единство, център, изкачване на планински връх , събирам, завършвам започнатото, добър край, развитите на духовни способности, здраве и дълъг живот

М – материалният свят, морето, условията на бременността, първичната материя на формите, самопожертване, възприемане, слизане и качване, противоречие

Н – разцъфтяване, борбата на четирите ъгъла на квадрата е премахната, примиряване на противоречията, мост между две непримирими страни

О – условие, нищо и нещо, прана, свобода от добро и зло, артистични и музикални способности без върхове, либералност, завършва всичко, което предприема

П – плод, зреещ, изтича лошата енергия отдолу, познание, учител, водач, посока, принцип

Р – работа, блага, активност на волята, змия, готова да хапе, съдържа позиивни и негативни нотки: режа и разум, ръмжа и ред, рога и радост

С – промени, проява, хлад, ту се пълни, ту се празни, мисъл, път нагоре, студ, самообладание, сила, стъпвам

Т – горната черта е мъжът, долната е жената, взаимни оплаквания, духът и материята, активното и пасивното, победа над всички трудности, половината за теб – половината за мен, самообладание и себевладеене е нужно да не се подадеш на лошите влияния на Т, между Небето и земята – противоречия

У – мисловен процес, разум, човекът, който се движи и мисли, отворена чаша, уважение, уча, учител, ученик, вдъхновение, готовност да мога

Ф – опасна вибрация, фатализъм, не ми върви, как можа да ми се случи

Х – спокойствие, награда за труда ти, хляб, хармония, благоденствие, хрисим

Ц – духовна буква, всемир, не намира хармония с материалните букви, цъвтя, ценности, цел, разностранен талант, много дейности с добър успех

Ч – чаша, която не е пълна, мъчнотии, чупене, някой ми е сърдит

Ш – материализъм и застой, долина между върхове, шарлатанска духовност

Щ – разумност, щеспост, мощ, щастие, защита, щит, бъдеще

Ъ – ограда за посаденото, преди да говори, човек трябва да мисли – благоразумие

Ь – смегчаване на нещата, свързване, мая, спойка, предвидливост, мекота

Ю – мярка за познаване на любовта, юнак, юмрук, защита на любовта си

Я – кара ме да се ядосвам друг да ме ядоса, да се нервирам

Броят на буквите в една азбука следва да съвпада с броя на звуковете в речта. Това показва доколко азбуката отразява реалността правилно и позволява на съответното национално съзнание да се разгърне и прогресира в индивидуален и социален план. Дори една дума да е останала в речника от един звук, буквата, която я отразява, не е редно да се маха. Защото това е равносилно на ампутиране на психологическа възприемателна способност на действителността и истини в живота. Всяка буква и звук са форма на контакт с космоса, начин за свръзка между видим и невидем свят. Ако се затворят тези входове за индивидуален контакт с Бога, добротата, духовността, просперитета, благословението, които идват чрез тях изчезват. С това изчезва възможността човек да ги реолизира навън в живота си.

            Днес българският народ страда от липсата над 10 букви в сравтение с глаголицата и първоначалната кирилица. Тези бутони на щастието и висшите дарове не работят, защото не ги признаваме – те не стоят в азбуката, въпреки, че често ги изговаряме. Ние сме народ, който се гордее с азбуката си, но който е заявил пред Вселената отказ от достъп на множество културни блага. Ние отказвайки се от буквите сме си отрязали пътя към сбъдването на благата, които те носят и магията, която носят – да отключват висши центрове в мозъка, та човек да е блогоразумен, сам да си върши всичко, да успява да живее добре сред хора, които го правят, да е здрав и да пребъдва в Бога, родът му да е добре.

            Духовната азбука съдържа равен брой гласни и съгласни. Там, където преобладават съгласните, хората премълчават истината, бездействат пред хаоса и са онеправдани. Защо след Освобождението бързо изчезват идеализма, възрожденския апотеоз и добродушието на магнетичния трудолюбив българин? Как така юнаците се превръщат в хайдуци и парвенюта? Всички ще кажат, че вината е в навлизането на капитализма, но истинската причина е отмахването на много гласни от азбуката ни и въвеждането на измислената буква я – яд, да се ядосвам. След 9.9.1949 година последната езикова реформа довършва процеса и го подсилва. Днес ние имаме 8 гласни и 22 съгласни. Гласните са почти 3 пъти по-малко. Съгласните букви ни карат да сме материалисти, а гласните – идеалисти. При това съотношение 3 към 1 за материализма обаче имаме ефект непукизъм, лутащо се стадо, което не може да овладее стъпките си – една ширеща се безпомощност.

            Съвременното нумерологично състояние на българската азбука, окастрена по политичеки причини три пъти след Свобождението, доказана от езиковеди, е в плачевно състояние. Трите имена на три четвърти от българите позволяват само прокоба и неуспех в родината, а възможен добър живот в чужбина в английско говоряща страна. На принципа проба – грешка от опит точно тези потърпевши българи са напусналите страната през последните 30 години. 45 години от последната езикова реформа са минали – нумерологимно достатъчно време, за да се социализират всички последици от тази промяна и те са: лошо образование, загуба на държавност, население, загуба на национални качества, гордост и икономическа, идейна и духовна криза, липса на понятие за елементарни истини.

            Зад буквата стои Словото – връзката на езика с висшите светове. Като махнем буквите, затваряме входомете Свише. Първо за себе си – така ли ще спасим света?! Въпросът е всяка буква да е на числото място, което истинската вибрация на звука придава на буквата в свещения вечен космичен език – Божествения, Словото.  Каквото и да искаме да постигнем оттук нататък без да оправям пътя си чрез буквите в азбуката, няма да има изход. А изход има – чрез оправяне на онези копчета в мозъка на всеки, които само определени букви могат да ни заведат към Прехода и Новата епоха, която ни води към възходящата еволюция на трите свята.

error: Content is protected !!