Продължете към съдържанието

КАКВО Е КРЕАЛДИ?

КРЕАЛДИ е абревиатура.

            Означава:

Космическата РЕАЛност Действителност Истина

            Според науката за числата съдбология, която изучава съдбата на трите свята и съдбата на човека в тях като душа, дух и психика, различни числа са създали трите свята и те определят различни закони на тези три нива на съществуване на вибрацията, енергията и материята.

            Ако човек изследва действителността с психиката си, той всъщност изучавана само физическия свят, който може да се докаже, отричайки висшите нива. Защо? Защото съзнаваните съзнания у човека могат да отразят само действителността, физическа и психическа по характер.

            Ако човек изследва Духовния свят, той е пробудил съзнанието си, което отговаря за духа, това е подсъзнанието. Отразявайки духовния свят, човешкото съзнание отразява живота на духа, не само на психиката, разбира истините за съдържимото – поле на науката, религията и езотериката едновременно. Именно хората на науката, религията и езотериката са тези, които отричат или пропагандират, че духа е над материята – всеки съди от нивото на своята камбанария.

            Ако човек иска да изследва Божествения свят, това е възможно, но трябва у всеки да се пробуди свръхсъзнанието на душата, която разбира и живее реалността на Бог. Това ще стане при всички в бъдеще и затова не е нужно да се бърза.

            Според законите на числата трите свята предлагат различни условия на съществуване:

            реалността – пълно съществуване в реалността на ниво вечен живот

            истината – полусъществуване в истината на ниво безсмъртие

            действителността – 1/4 или противоречиво съществуване в действителността на ниво живот и смърт

            В реалността на Божествения свят нещата стоят вечно в съотношение 1:1:1:1 и затова са неизменни.

            В истината като среда на Духовния свят нещата ги има 1:1:1 и затова са хубави, но се променят.

            В действителността на физическия свят нещата са 1:1 – те търпят и изменение в пространството, и промени във времето.

            Тези единици можем да разглеждаме като съотношение на мярката на реалността към мярката на истината към мярката на действителността, която е двойнствена мярка за отвън и отвътре.

            В реалността неща са за винаги.

            В истината нещата ги има дълго.

            В действителността нещата се правят, действат, случват и това автоматично ги променя и изиразходва.

            КРЕАЛДИ е числовата философия, която показва, че в какъвто свят живееш, с такова съзнание отразяваш света и затова различни неща са възможни. Също – че едно исъщо действие може да има различни резултати в трите свята.

            В Божествения свят реалността съответства на истината и тя съответства на двойнствената действителността – те са едно. Това е съотношението: 1:1:1:1. Това съотношение се нарича пълна реалност – тук живеем всичко възможно завинаги.

            В Духовния свят реалността съответства на истината, а тя на действителността само от една гледна точка, другата не съществува – външната. Това е съотношението 1:1:1. Това съотношение поддържа трите свята заедно.

            Във физическия свят действителността, която има две страни, но е едно цяло се съотнася на двата по-висши свята, които се взимат като едно цяло, защото съзнанието не ги различава. Получава се съотношението мащаб, познато ни от географските карти. Както знаем то показва микрокосмоса и макрокосмоса и тяхното съотношение на измеримо към неизмеримо от физическа гледна точка.

            КРЕАЛДИ ни показва света и човека по нов начин. Обяснява бъдещето на света така, както още не сме го живели. То е перспективата на онази ретроспекция, която е изразходила стария начин на живот и мислене и се преобръща в себе си, за да покаже един нов начин на мислене и нов начин на живота на физическо ниво. Показва последователността от числови възможности каква е – животът е проиграване на всички възможности и взамиодействия на числата. Да съдим какво е, означава да спрем времето. То променя всичко, дори оценката. От гледна точка на вечността движението не спира. Вселената се разширявала досега и в момента е в застоя преди стартиране на процеса на свиване  – така наречената Нова епоха.

            Ние разсъждаваме от гледната точка 1:1 или “тука има – тука няма”. Това не съществува, онова го има, а ние не можем от тази позиция да съдим за тези неща, които могат да бъдат изразени от други съотношения. Каквото и да мислим, не разполагаме с всички данни. Да допуснем, че е възможна и друга истина, и друга реалност, и друга действителност.

error: Content is protected !!