Продължете към съдържанието

СЕМЕЙСТВОТО В ТРИТЕ СВЯТА

Тази статия е четиво за знаещите. Преди да прочетете тази статия, ви е нужно да знаете как се изчисляна нумерологична карта, кое число какво значи, кое са кармичните комбинации КК като подреждане на числата в нумерологичния квадрат. /”Нумерологични кодове на съдбата. Рождена карта” Първа част, Ана Креалди/

Човек живее в три свята и във всеки от тях има различно съзнание и присъства с различно свое естество. В Божествения свят сме първична вечно жива душа, в духовния – дух на различно ниво, във физическия – психика, формирана на основата на родената физиология, която подлежи на две духовни пробуждания на съзнанието в течение на възрастта – пробуждане на духа и пробуждане на душата.

Както човек има способността да живее троично с трите си същности, на трите нива на света, макар и рядко да го прави, така и семейството може да функционира на три различни нива. Според времето, което употребяваме, и това за какво го употребяваме, се определя съзнанието ни и нивото на което живеем.

Тук се ръководим в разсъждението си от модела на числата от 1 до 9 в света на висшите вибрации, който е пирамидален модел на Висшия Разум в Природата – тип Вселенски и Божествен. Може да се каже, че всичките ни логики, философии, ценности се делят на три етажа, подобно на трите нива на тази пирамида.

Според световната пирамида на едноцифрените числа, която познаваме от ниво реалност на числата (книгата Макронумерология, 1 част, Ана Креалди) има три нива на съзнание на Разума във Вселената.

9

3                    6

1   2   4    5   7    8

Това подреждане на числата ни показва, че семейството, което познаваме като КУ 2-5-8 от нумерологичния квадрат – налични числа от тези в основата на пирамидата и човека като КУ 1-4-7 са основа на действителността, а не обществото. С други думи съдбата не ни пита в какво обществот сме живели и каква положение сме имали там, а какъв човек сме били и какво семейство сме създали.

Съдбата ни преценява или поотделно, или като семейство – от какво семейство произтичам, какво съм създал. Най-интересното е, че числата не отчитат никога социалната характеристика като важна. Явно тя няма значимост в горните два свята, а е определяща само тук и сега и докато сме живи. След смъртта, извън времето, извън пространството обществото се оказва не-фактор за еволюцията на човечеството. Някои хора се борят, защото  издига въпроса за борбата като въпрос на живот и съмрт и за оцеляване, но дали това е наистина необходимо – животът да е въпрос на борба и дискриминация от едни на други.

На материално ниво физическото семейство използва най-много време за разрешаване на въпросите на действителността – те са материални, социални, междуличностни, здравословни, психически проблеми.

Духовното ниво на семейството или истинското семейство употребява най-много време, за да разреши въпросите на образованието, благосъстоянието, културата, успехите, наградите, признанията, пътуванията, развитието, любовта в света, здравословния начин на живот.

Реалното семейството употребява времето си за духовни пътувания, усилване на прогреса в света, добруването на ближните, влияе върху големи групи хора и тяхното духовно повдигане чез изкуство, спорт, наука, мода, иновации, стил на живот и др.

Нивото на семейството може да се мени по няколко пъти на ден, но преобладаващото ниво зависи до голяма степен от предците и семействата в рода преди нашето. Така е в действителността – най-важен е закона на натрупването, а качеството го преживява един, който е на върха и след това отново започва натрупване.

Можем да сравним трите нива на света с трите роли в семейството и световната пирамида, съставена от три етажа: основа, управление и власт. Може да се каже, че в семейството, ролите на членовете му също изпълняват функциониране на тази пирамида.

баща – власт 9

майка – управлява 6, забавлява 3

дете 1, дете 2, баби, дядовци, роднини, приятели – основа

На бащата работата 9, ума 9, сила 9 му дават власт 9. Това, че мисли какво става със семейството, представлява разума в семейството, символизира числото 9 в световната пирамида. То му дава свише вето като дума и окончателни решения, която всички трябва да слушат, като философия и стратегия, която той избира за всички. Ето защо мъжът трябва да е мъжка позиция и когато това е така, той е най-силен и властта му се превръща в ред.

Както пирамидата е модел на света 9, така и семейството е строителна единица нумерологично, която построява човечеството като свят 9, а не обществото 5. Бащата води към изход от този свят към онзи, води борбата, логиката, наградите, съревнованието, системата, понася победите и пораженията.

Бащата е в ролята да съди, внимава, защитава, да е силен, да поемам трудностите вместо другите, да е концентриран, да е уважаван и слушан, да знае всичко – свойства на числото 9. Защото 9 е ум и разум. В ролята на баща мъжът е всичко за всеки в семейството. А ако това не е така на практика? Настъпва разпад на това семейство във времето.

Ако разгледаме мъжа като пол, той е числото 1, но ако го разглеждаме като неговата роля Свише в семейството, той е 9. Кой е 1 и 9 в света? Това е Бог. Бащата е Бог за семейството си, за да го запази и съхрани, ръководи и прославя, благославя и умножава. Бащата и майката не са Бог, но са наместници на Бог, защото подобно на Него се налага да управляват и оправят света, за да може да постигнат резултата да управляват семейството си. За тях светът е отвън, а отвътре е семейството.

Женитбата променя човека, защото му дава духовна роля за живота му в материята. Животът отвън семейството е един, а друг, ако вече имаш семейство – стойностите и ценностите се сменят. За младежа, който няма семейство КК 1-2-3, 3-6-9, 7-8-9, 1-4-7 са неговите външни работи, а тези по 1-5-9, 3-5-7, 2-5-8 и 4-5-6 негови вътрешни работи. Но за бащата в семейството е точно обратното: 1-2-3 – родината, града, 3-6-9 – колегите, работата, 7-8-9 – чужбина, образование, 1-4-7 – кой какво мисли, здравето и всичко на тяхна тема са външни работи, за да може да осигури постигане на вътрешните работи 1-5-9 – любов в семейството и близки хора, 3-5-7 – добруване на семейството и възможности за развитие, пътувания, 2-5-8 храна, почивка, 4-5-6 организация на всички в семейството. Ето защо се казва, че семейството ти преобръща света. Това, което си мислиш преди да се ожениш и след това са две различни философии.

Децата, роднините, баби, дядовци, приятели – са основата на семейната пирамида. Ако така разглеждаме семейството чрез нормите на числата, то има вечна основа на съществуване. Ако изхождаме от житейските успехи и неуспехи,отчовешката умствена логика, винаги ще искаме и ще протестираме за нещо, в което Вселената не влага логика.

Сега да свържем модела на световната пирамида според подреждането на едноцифрените числа и според нумерологичния квадрат на действителността във физическия свят. Да разгледаме семейството и философията на бащата и майката като негови основоположници и стожери от гледна точка на нумерологичния квадрат и неговите видове КУ.

За отделния човек, сам за себе си, КК от външната страна на квадрата 1-2-3, 3-6-9, 7-8-9 и 1-4-7 са вътрешни работи – вътрешен живот – моя работа си е какво правя там, а социален живот са: семейството 2-5-8, бизнеса и постиженията, производството 4-5-6, пътуванията, членуването в различни екипи 1-5-9 и духовното развитие, връзките с чужбина 3-5-7.

За бащата, глава на семейството нещата са различни, защото гледната точка се сменя. За него да постигне построен или закупен дом за семейството, да осигури подслон 1-2-3, да ходи на работа и да се издигне в професията 3-6-9, да спазва правилата на държавата, да взима правилни решения, да поддържа сексуалността си и връзката с Бог идва по линия на 3-6-9, да изучи децата, да им купи телефон, компютър, кола, учебници да ги заведе на разходка, на село, в планината, е 7-8-9, да се разбере с жена си и майка си, с баща си и със себе си е 1-4-7. Всичко това за него е външен живот.

Виждаме че, едната гледна точка на отделния човек, прави тези КК вътрешен живот, а другата, от гледна точка на бащата те се превръщат във външния му живот. И този външен живот идва, за да задоволи вътрешния на семейството. А той е именно: да има храна, битови удобства, всеки да се наспи, да си сложи дрехите в гардероб, да иде на почивка, да спазва обичаите, да се празнува, да идем на море, да е жива връзката с роднините, народа – 2-5-8. Да се организира работата и задачите на семейството, да се планира кой ден какво ще правим, кой каква роля ще има – 4-5-6. Да се отиде някъде, да се свърши нещо, да се получат хубави оценки в училище, 1-5-9, а да играем, да идем на кино, да получим играчка или да се забавляваме 3-5-7.

Ще наречем първата философия, позната ни от теоретичното изучаване на нумерологичния квадрат, детска, а втората – родителска. Родителската е предимно поддържана от бащата и подкрепяна от майката. Майката се налага да подкрепя едновременно и бащата с неговата гледна точка, и децата – с тяхната. С други думи числото 9 като върх на пирамида е подкрепяно от майката, която играе две роли – спрямо бащата и спрямо децата на второ ниво.

Числата оправят понятията ни, съдбата налага висшата логика на живота и ни учи как да оправим своята умствена логика, базирана на ограничението на съзнанието ни в действителността. Каквито са разбиранията ни, на такова ниво е живота ни и състоянието на нашето семейство в трите свята.

Имате физическо семейство. Имате ли духовно истинско семейство? Имате ли реално семейство? Има смисъл да се жени човек, ако срещне друг, с когото да създаде трите нива на семейството. Иначе винаги от нещо ще сме недоволни. Защо страдаме в семейството? Защото нещо е невъзможно в трите свята и не е по силите ни. Човек няма сили да промени трите свята, това не е и нужно. Достатъчно е човек да се съобрази с тях в създаването на семейството.

error: Content is protected !!