Продължете към съдържанието

ПОНЯКОГА МИСЛЯ, А ПОНЯКОГА СЪМ ПРАВ

Интересна е човешката психика. Питате “Има ли начин”, отговаряш “Има, но е само един” и ответната реакция е “Няма ли друг начин?” Хората не търсят начин, търсят друг начин и затова не намират решение.

Има три вида решения:

Реални решения – Свише позволено, определено в норма, заложено, гарантира но във вечността като полезно и еволюционно, осмислят живота ти, касаят същността, принципа

Истински решения – духовни, пространствени, съдържателни, научни, религиозни или езотерични, изискват вяра, постоянство, истина, нелъжа, верни познания, неполучени с диплом, които осигуряват добро, справедливост

Действителни решения – материални, социални и психически, касаещи здравето, парите, работата, пътя, движението, волята, застраховките, гаранциите, договорите, времето, срока

Каквото решение вземете, такива ваши интереси ще обслужва. На такова ниво ще живеете. Нямам къща – действително решение ще вземеш. Ако не ти стиска, взимаш квартира и минаваш на горно ниво – може да взимаш истински решения. Ако някой те лъже и ти вярваш, не можеш да си на второто ниво, съзнанието ти ще се смъкне в най-долното ниво на действителността – мечтай си колкото искаш за духовност и култура – имаш ли проблеми – нямаш второ ниво. А си излъгал, а си потънал. Мярката на Вселената не прощава. Тя те слага на това ниво на съществуване, на което е твоето съзнание.

Пирамидата на живота, която едноцифрените числа представляват на най-високо ниво, е космическа доктрина. Тя разрешава и отменя кое да съществува. Пусне ли го във времето, то значи не става и вече му е заложен срок на годност.

Йерархията на силите на едноцифрените числа ги подрежда в триетажна пирамида на принципите, ценностите, нивата на съзнание, нивата на карма, нивата на съществуване. Те поддържат съществуването със своята философия на съществуване  в трите свята. Това е реалното им ниво.

На ниво духовно ние я разбираме като множество природни закони – съдържанието им, като правила, които можем да приложим, като истина, какво има.

Когато търсим начин, винаги има три начина:

действителен – който има характеристиките: формален, социален, външен, личностен, психически, материален, временен, военен, смъртен, ниво болести и проблеми

истински – който има характеристиките: вътрешен, съдържателен, индивидуален, самосъзнателен, духовен, идеен, научен, религиозен, езотеричен, развиващ, прогресивен, образователен, културен, енергиен, здравословен

реален – който има характеистиките: висш, над нещата, разпознаващ нормата, аксиоматичността, принципа, осигуряващ вечно съществуване, съвършенство, космически, хармонизиращ трите свята едновременно, вибрационен, осмислящ, същински

Искате да използвате определен начин. Той ще ви осигури нивото, в което функционира. С материални решения духовен не се става. Социално не може да се преживее осмислянето. Религиозно не може да се разбере вечното същестувване. Езотерично не се стига до същността. Войната е натикване на съзнанието в действителността. Психиката се страхува от духовност. Външното не стига до съдържанието, което е отвътре. Можем да си направим още много изводи.

error: Content is protected !!