Продължете към съдържанието

КАКВО РАЗБИРА ВСЕЛЕНАТА ЧРЕЗ НАШИЯ ПОДПИС?

Когато научим буквите и вече може да си пишем имената, още сме твърде малки, за да зададем въпроса коя буква какво значи. Когато се наложи да имаме за първи път документи, набързо трябва да измислим някакъв подпис. Никой не ни учи в училище как да се подписваме и кое е добре. Някои обаче знаят и са чували тук-таме някое правило я от графологията, я от нумерологията. Други имитират нечий подпис, защото им харесва, но не знаят с това какво заявават пред Вселената за себе си.

            Буквите имат своята енергия на случване още преди да са се превърнали в словосъчетания, срички и думи като подпис, име или заглавие. От гледна точка на съдбата е нужно думите имат не само произход на значението, наричано семантика, но и тя да съвпада с това, което наричаме сбъдване. Каквото назовем – това да става. Това свойство идва от Словото – енергията на случване на буквите преди да станат думи като заявеното пред Вселената.

            Понякога се питаме защо някои неща стават още преди да си ги помислим, а друг път с години нищо не става на желана от нас тема и се чувстваме нещастни. Наистина ли желанията, написани до Луната могат да се сбъднат? Мнозина са пробвали с този подход, но и те знаят, че става същото. Което става, си става. Което не става, пак остава за друг път, може би.

            Истината е, че нашият подпис може да ни защитава или да ни създава съпротива и неслука. Подписът показва самочувствието на човека и самооценката за себе си. Той често е диагностика на нашите истински чувства и намерения на дълбоко несъзнавано ниво и няма нищо общо с това, което искаме за себе си, нито с мечтите. Кое е по-силно в нас – съзнаваното или не съзнаваното? Кое е по-позитивно от тях? По-силното и по-негативното се отразява в подписа. Много често, когато човек промени съзнанието си, изведнъж несъзнателно сменя и подпис. Подписът ни издава, но също може да го използваме, за да си въздействаме така, че да нямаме вече нужда от помощ, а сами да се започнем да постигаме добре ежедневните цели.

            Ако името са ни дали родителите, то за подписа би следвало сами да се потрудим, когато вече можем да знаем как да го преценим.

            Всъщност Вселената ни диагностицира доста често какво представляваме в момента и ни изпраща реципрочното на това, което сами съотвестваме. Нашата съдба е тройно проектирана: веднъж извън време и пространство от вечността – проектиране пътя на Душата, втори път пространствено проектиране извън времето – проектиране на Духа и чак тогава идва реда на това, което живеем и съзнаваме – третата проекция тук и сега в действителността, която касае само живота на психика и физика у нас.

            Първата проекция Свише не може да се променя, тя е устойчивото, което ни защитава като живот, дори в смъртта. Тук, за да бъде всичко наред, следва да мислим позитивно, а негативното – да не го преповтаряме папагалски в ума си, търсейки други позитивни теми за разсъждение. Втората търпи изменения, но е и във времето – зависи от нашите духовни стремежи и съдържателен живот, от нивото на съзнанието ни, от липсата на негативни чувства и наличието на позитивни. Третата проекция започва от момента на раждане и означава да задам съдба, да променя съдба, да заявя свободна воля. Тя е твърде малка част от неизменното.

            Всеки ден Вселената ни зове на ниво несъзнавано съзнание и като няма кой да откликне, за това отговарят нашите три имена. Каквото заявяват пред Вселената те, тя това чува и смята, че е свободната ни воля. Ако имената ни имат силна и позитивна геометрия и ПЖ, ние се радваме на успех. Но ако имената се борят едно с друго и имат противоположни намерения, ако някое име влиза в конфликт с нумерологичната ни карта на раждане или така зададена съдба, стигаме до задънена улица и блокаж. Тогава ние се абонираме на циклични забрани нещо да не може и да не става в живота ни. И не, че не го искаме или не сме позитивни. Имената ни твърдят, че не е за нас, ако ще само за това да копнеем и мислим. Защо е толкова сложно ли? Всъщност, истината е друга.

            Нумерологичната статистика показва, че имената може да заявяват развитие или деградация, здраве или болест, просперитет или неуспехи като израз на нашата родова карма и неправилния мироглед на предците, като зададен лимит на случване – каквото и да правим, до там да я докараме.

            Тази важна тематика за подписа е толкова значима – тя дава възможност да знаем как да си сменим подписа без да е нужно да сменяме имената и да заявяваме друг тип случване през Вселената. Знаем ли кои сме и към какво ни водят думите, ако не разбираме буквите?

            Ако името е съставено от букви, вседствие на думи от езика, то подписът е изцяло ново съчетание, което сами можем да съставим и да оправим веднъж завинаги своя прав път нагоре в този живот и да създадем тендеция за “Все по-добре”. Нужни са малко знания и смятане до 10 с редукция до 9.

            Сменята лична карта и все още нямате фирма, оправете си подписа преди това. Детето ви скоро ще има документи – научете го как да се заявява на вибрационно ниво пред Вселената и да си осигури позитивен Аз, без да има след това нужда да го възпитавате в тази насока. Задайте си нова ефективна настройка за развитие – много е лесно чрез буквите. Може да се убедите в това веднага, не е нужно да чакате, за да се убедите дали това е така.

            Прочетете тази книга!

error: Content is protected !!