Продължете към съдържанието

ХОРИЗОНТАЛЕН И ВЕРТИКАЛЕН АНАЛИЗ НА АДРЕСА

Знаем, че физическият свят е пространство, в което времето тече линейно. Следователно, съдбата на ниво материя е пространствено – времева. Обаче, могат да бъдат открити и явления от времево-пространствен характер. Защо е така? Поради закона на инерцията. Инерцията е физическо явление, което показва, че всичко, което има материална природа във всеки момент или се оправя, или се влошава, т.е. или върви нагоре и става все по-добре, или става все по-зле. С други думи, физиката влияе и на психиката ни, формирана в условията на физическия свят: настроението ни или се оправя, или се влошава във времето.

            Неща, които можем да забележем, че са винаги добре, все така идеални и във форма, норма, перфектност, те са явления от ниво вибрация, ниво реалност или висш свят извън време и пространство. И времето, и пространството влияят на чрез промени и изменения, или на казано по друг начин на движението, случващото се, всяка траектория да се променя, да не може да остане в постоянно състояние.

            Всичко, което е хоризонтално, е простарнствен анализ. Всичко вертикално е времеви анализ на съдбата. Например, ако анализираме адреса на един блок, всички етажи живеят на един и същи хоризонтален адрес, затова нанасяме на една и съща нумерлогична карта името на улицата, номерата на входа, блока, апартамента, но без да участва изписването на думите улица, блок, вход, апартамент. Ако блокът има име, например “Възраждане”, това се включва в анализа.

            Въпреки, че входа и номера на апартаментите отличава всеки дом, какво става с етажите и как се съобразяват те? Това става отделно. Защо? Тяхното влояние е вертикално и създава цикъл. Числото на етажите можем да съобразим на принципа на тълкуване на бройката. Хората от първи етаж всяка година купуват нова мебел, правят нов ремонт, влиза им нов човек у дома. Хората от втори етаж имат цикъл 2 – на всеки две години разместват мебелите, сменят местата им по стаите, сменят стаите, купуват, продават. Хората от трети етаж на всеки три години решават да внесат нещо още по-красиво у дома, да подновят уюта – нови пердета, смяенят завивки, полюлеи, картини, печки и т.н. Който живее на четвърти етаж на всеки четири години боледува, има ремонт на канализацията, остава без пари, минава през недоволство, нещо се чупи, разбива. Хората от 5 етаж прежияват на всеки 5 години социално издигане, популярност в нов град, сменят колата, стават център на екип или се включват в социални дейности и туризъм и т.н. Шести етаж създава цикъл, свързан с огън, гръм, шум, любов, клюки, интриги, приключения, мода, но също и със забогатяване. Седми етаж създава цикъл, свързан с духовно и образователно издигане, дистанциране, подобряване на качеството, изнервяне, усилване на претенции и нетърпимост, лед, студ, вятър. Осми етаж създава на всеки осем години цикличност, свързана с хранене, пари, складове, роднини, наследства, колекции, застраховки и др. Девети етаж създава цикличност на всеки 9 години да сменям работата, професията, философията си, логиката, да усилвам силата си, да се преборвам с нещо и др. След 9-ти етаж, всеки друг етаж може да се редуцира до едноцифрено число и да се съобрази с тълкуването дотук. Този цикъл е така наречената слука или какво ми се случва, задето си прекарвам времето на този етаж. Същото може да има тълкуване и ако сградата е болница, училище, офис сграда, ВУЗ и става въпрос за стаи, кабинети.

            Ако сградата има 7 етажа, от които първите два са офиси, а от трети етаж започва първи жилищен и той се води първи, а не трети, както е броенето от земята нагоре. Това създава объркване, разминаване мужду факти и истина. Трябва да минат 9 години – един съдбовен цикъл за да се убедим, но има хора прекарали време повече от 20 години в такива сгради. Те ще забележат, че това разминаване не им влияе добре на работата, на начина на живот и на здравето. Не влияе добре, ако фактите не съвпадат с истината. Фактите идват от действителността или те са доказуеми физически показатели. Истината е ниво духовен свят, ниво енергия, какво има и какво няма, определя дали формата има съдържание. Ако действителността не съвпада с истината, т.е. формата със съдържанието, чрез адрес се залага поддържане на хаос или всякакви предпоставки нещата с времето да поддържат инерцията все по-зле.

            Можем да разгледаме нещата и по обратната логика – всичко, което е в пространството и във времето, създава еднотипна съдба – вид слука. Ако я наблюдаваме правилно според тълкуването на числата, не би следвало да има изключение. Ако някъде срещнем изключение, вероятно става въпрос за наблюдение на друг показател. Колкото по-високи сгради има в света, толкова повече човешкото съзнание репетира за пробуждане на ниво Духовен свят или ниво истина. Плюсът на минуса високо строителство и живеене над аурата на другарчето – е този.

            Ако искаме да съобразим дали тази държава, този град, квартал са подходящи да живеем в тях, всеки път правим отделна карта на името на държавата, града, квартала и всеки път сравняваме с рождената карта. Общата карта с улицата и всички номерации на адреса без пропуск също сравянаваме с РНК. Ако става въпрос за друга държава, картата се съставя към азбуката на държавата.

            Ако анализираме дали един адрес е подходащ за определено семейство, трябва към рождената карта на всеки от семейството тези карти на селището, общия адрес да са добре. Случи ли се един да е ощетен, с времето се получава така, че ние всъщност каним белите у дома си. Доброто на всеки е в доброто на всички – на този принцип се случва съдбата. Ако ние не внимаваме за себе си, проблемите ни учат да внимаваме над тях.

            Пример: за човек, роден ан 11.7.1986г. дали адресът ул. Преслав 12, вх. Б, ап.6 е добър? Той живее в Тетевен и се колебае дали да не се премести в Ямбол.

Този човек ще е по-добре в Тетевен – повече въпроси в живота ще му се разрешат с лекота, отколкото, ако отиде в Ямбол.

            Много често разсъждаваме само хоризонтално и смятаме, че постигнатия от нас резултат ще се запази с времето, сякаш то не е фактор. Забравяме, че с времето нещата са в постоянна промяна. Ако не градим, рушим, ако не рушим, градим, но винаги сме включени в някакъв процес.

            Пътят в живота е като двустранна табела. От едната страна пише: “Към старата епоха“, а от другата “Към Новата епоха.” Която страна на табелата виждаш, натам отиваш. Новото осигурява подобрение, а старото влошаване и разруха, обезсмисля живота. Каквото усещаш, че става в света, към този процес си се наредил като на опашка за маслини. Не позволявайте хоризонталните процеси да ви объркват съзнанието. Потърсете вертикална възможност и ще започнете да виждате обратната страна на табелата, която сочи посоката нагоре.

            Хоризанталните явления са въпрос за мястото, а вертикалните – за време и скорост. Ако няма място, има време. Ако няма хоризонтални възможности, осигурете си вертикално решение.

error: Content is protected !!