Продължете към съдържанието

СЪДБАТА И ЧИСЛАТА

Много хора вярват в съдбата, но не знаят, че тя зависи от числата. Всички хора вярват в числата, защото са заинтересовани от това, което те показват – парите, килограмите, данъците, цената, километрите и т.н. Но те и не предполагат, че в числата има много повече. Например, датата е съдбообразуващ фактор и има значение кога си се родил, кога ще те назначат на работа, на коя дата ще пише кога си завършил образование, кога е светбата ти, кога са се родили децата ти. Освен това, всяко дата спрямо всяка дата образува функция, която показва дали всяко важно явление в живота ти, което продължава оттук нататък със срок на валидност или до безкрай, прекроява жизнения ти път към по-добро или към по-зле.

            Освен времето като фактор, съдбата използва и пространството, за да ни възпитава и да преподава уроците си. Всяко нещо може да се случи на определено място и извън него – няма как. Ние следва да отгатнем мястото или да попаднем на него, за да се случат нещата.

Съдбата предлага времеви и пространствени решения. Ако вие искате друго, тя отчита, че не искате нищо.

Някои хора дълбоко вярват в астрологията. Други не, но за всеки случай, пишат желания по новолунието на Луната. Кой знае – може пък това да проработи. Истината е, че ако човек е под карма – няма право на сбъдване на подобни желания. Тогава свободната му воля е стопирана и няма право на желания. Цялото старание на всеки човек следва да бъде да не попада под удара на кармата, която стопира съдбата и свободната воля и ни вкарма в един глух коловоз на миналото, греха и дълга на предците. Уж временно, но ние като не заем каквода направим и че се изискват лични усилия, може доста дълго време да загубим в лутане и липса на възможности.

            Затова човек следва да живее с широко отворени очи. Да наблюдава и да знае как да мисли. Числата могат да ни научат да мислим правилно и да имаме правилен мироглед, философия и позитивни идеали, постижими и възможни за преживяване. Числата са наука за моя живот и този на цялата Вселена. На какво ни учат те?

Действителността има 4 фази :

правя – става,

правя – не става,

не правя – става,

не правя – не става.

2 пъти е момента, 2 – не е.

Това означава, че каквото и да прави един човек, каквото и да не прави, неговото действие или бездействие винаги ще попадне на определен от съдбата резултат, който за нас означава, че нещата могат или не могат да станат. Обаче от какво зависи всичко?

            Ако ти постоянно повтаряш действията си по стария начин, те очаква да минеш през четирите фази на дйствителността и да получиш различни резултати без да разбираш логиката. Логиката е, че човек трябва да прави нови и нови неща, да не робува на старото мислене, да не се вкопчва в остарелите чувства, да търси нов начин, да опитва нови действия и тогава, ама само тогава, той ще бъде като сърфиста, който ще се плъзне по ръба на вълната и ще живее само по пърмата зависимост правя добро и получавам добро. Затова не бива да се страхувамеот промените. Те са заложени в самия план на живота и неговата еволюция. Ако искаме успех, следва да бъдем смели и да се променяме всеки ден според плана на живота, заложен по календара, изчислен като дневни нумерологични карти.

Всичко може да стане, но не на всеки може да се случи.

            Ако Иван е шефа, работата върви по един начин, ако Илия е шефа – по друг. Има ли значение кой е на върха на пирамидата? Според числата само това има значение за функционирането на числата под върха. Не живейте под човек, който е лош връх. Идете в друга пирамида.

            Всеки човек понякога си мечтае да е като другите, но истината е, че на него много по-често му е нужно да е себе си, за да постигне не това, което те имат, а това, което само той може и което лично му носи осмисляне на съществуването. Най-трудното е да се научим да разпознаваме кога сме добри и кога лоши. Дали това е важно?        Всъщност, съдбата ни оценява точно по този показател. Има степени в доброто:

  • да разпознавам добро от зло
  • да искам да съм добър
  • да мисля, чувствам и правя добри неща всеки ден
  • да защитя доброто
  • да живея добре

            Числата обаче ни учат да оценим нещата като добро и зло, като причина и следствие, да ги разпознаем като ин и ян. Така започваме да живеем с яснота и разбиране за заложените Свише природни норми и закони по-добре. Защото те са едновременно физически, морални и свещени. В каквото и да сме сбъркали, има елегантен изход.          

Хубавото на лошото му е това, че грехът трябва да се понесе, но не напълно да се разплати.

            Съдбата ни учи чрез нумерологичните зависимости на числата, че ефективното мислене изисква да разглеждаме нещата черно на бяло, но да е двустранно, така: какво означава е бялото към черното и след това каква е стойността на черното към бялото. Повечето проблеми в живота ни идват от едностранното мислене. Ние виждаме едната страна, но не помисляме да съобразим втората. Учете нумерология на съдбата и ще разберете колко е лесно да мислим добре и успешно.

Ако искаш да си ефективен, има два начина: да знаеш кога да действаш и кога – да не бездействаш.

            Съдбата отчита нашите действия и бездействия в плана на времето и пространството. Тя ни оценява – ако е доволна, изпраща на пътя ни това, за което мечтаем.

Когато съдбата се съпротивлява на нашите действия, всъщност това означава, че самите ние не вървим в правилната посока.

            Нумерологичните кодове на съдбата ни учат кое е правилната логика за всяко отделно пространство и време, за всеки човек към неговата съдба. Най-интересното е да разберем собствената си индивидуална норма на живот, по която сме сътворени. Защото тя ни носи здраве, благоденствие, осмисляне на живота и ни отдалечава от проблеми, които не са наша работа, а на тези, които само са си ги създали.

Много хора търсят решението по чужди земи, от други авторитети, но решението е само там, където е възникнал проблема – наблизо.

            Наблюдавайки това, което става или не, ние виждамелинията на съдбата. Не винаги успяваме да отработим топката, която ни подава успешно. Често, докато се ориентираме, сме изпуснали възможността, която мечтаем да постигнем някога. А момента отминал под носа ни. Ами така е – ако не знаеш за какво точно става въпрос предварително, след като отмине момента, надали има значение.

Съдбата следва да приемаме като проверка на това, което знаем и вярваме. Какво става е проверка на какво мисля.

            Каквото и да мислим, трябва данаблюдаваме дали е така. Дали съдбата ни дава доказателство за нашите надежди и представи – че сега точно това е нужно да стане. Съдбата ни учи на реализъм, а ние се оплакваме, че не я разбираме, че не вярваме в нея, че тя е виновна, че ние сме потърпевши. А дали е така?

            Числата са строгата наука на Вселената. Календарът е планът на съдбата. Ако знаеш накъде отиваш, може да избереш възможните варианти. Ако вярваш, че правиш нещо и каквото стане, то отива точно натам – нанякъде, където не знаеш.

            А всъщност, има и друг начин. Науката за числата ни води към необозримото бъдеще. Към разблокираните възможности на науката в полза на човека. Нумерологията идва да обедини всички науки и да им покаже, че те имат една цел и тя е нещо, което е на по-високо ниво от физическия свят. Точно там, където съдбата се проектира преди да сме се ридили.

            Всеки човек раждайки се, идва да преживее нова съдба, която ще надгради всичко, преживяно от всеки друг преди него. Ние сме едно, повече, отколкото можем да си го представим. Всичко е съдба. Съдбата е усещането за повече от всичко.

error: Content is protected !!