Продължете към съдържанието

НУМЕРОЛОГИЧНО ТЪЛКУВАНЕ НА БУКВИТЕ

Смисъл на буквите в пълната българска азбука:

            А – човек е дошъл сам във физическия свят, за да изработи своя Аз, преодолявайки егото, да стане разумен и да се обърне отново към Висшия си Аз

            Б – чрез буквите, Буквите творят битието, В Аза на човека са вложени буквите

            В – Веди – които насят Висше познание, водят ни през света

            Г – глаголи – учат ме да действам, да вървя напред и нагоре, да говоря вещо чрез буквите Аз

            Д – добро – буквите водят Аза към Доброто Свише, вумерологичнота стойност на буквите определят добро ли е, не е ли, могат да определят мярката на доброто, дали така ще стане, какъвто смисъл сме вложили

            Е – есть – учат ни да съществуваме, не просто да живеем, да сме реални, да осмисляме живота си със съществуване, а смъртта с вечните стойности, Е – вечно настояще = безвремево състояние на вечния живот

            Ж – живети – да живеем така, помнейки, че доброто съществува, има вечен живот, Аз съм отговорен, а буквите ме учат

            Дз – дзяло – изцяло, с цялото, холограмният принцип, единство с цялото бъди, добро дело за цялото, постигай добродетели

            З – земля – цялата зема, живей с цялата земя, живей в хармония с планетата

            Йота – малка частичка от цялоно

            Иже – ще бъдеш

            Геврь, герь /Георги/ – плодовит като нея, като Земята, изобилен, жизнен, ще има жизнена енергия, с която ще раждаш като Земята ражда

            К, Л, М – какво люди мислите – какво мислите хора, каквото мислят хората, начина по който мислим чрез буквите

            Н, О, П – наш от покой, наш ще бъде покоя, вечния живот, вечната радост

            Р, С, Т – речи слово твердо – изричай словото в материалния свят, изричай думите с убеждение, Словото твори твърдта, думите се случват, идеята създава материята

            У, Ф, Х – учещият фърля светлина, който учи излъчва висша сила, за да изпълним Божия промисъл, следва да учим, за да излъчим чрез Словото Божият план и да го обясним на хората, учението чрез буквите – в него е заложен Божият вселенски план, една буква от него не бива да се отнеме

            Ч, Щ – чръв щта – като дойде време за жътва, ожъни знанието, Чрез Словото в буквите ще стигнем до знанието, което може да ни обясни физическия свят

            Ш, ь, Ъ, ы – свържи се с Бога, с божествените входове на азбуката Свише, дава ти се възможност, издигни съзнанието си за Словото Свише, чрез буквите ще ти се даде

            Ят, Юс, Йо – променяй се, трансформирай висшето в нисше и нисшето във висше и защити доброто като юнак, герой, с Бога напред!

            Ен, он, Йен, Йон – един, всеки, всички заедно долу – в единство свише в еволюционен възход

error: Content is protected !!