Продължете към съдържанието

ОБЩ НУМЕРОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ НА 2024 ГОДИНА

Очаква ни една изключително трудна, интересна, драматична, решаваща, богата на преживявания, изненадваща и катализмена година за целия свят.

                Очакват ни:

 • географски промени
 • икономически и финансови промени
 • промяна на отношенията между хората на материална и емоциовална основа
 • повечеот всякога ни е нужна емоционална интелигентност и човещина
 • промяна на средата, приспособимостта, планетарни промени, които не зависят от човешка ръка и ум, но са последици от човешката дейност
 • планетарна криза на ниво физика и биохимия
 • психокриза, породена от неправилна социална философия, отнела ни възможнността да сме фактор в своя живот, както и да отчитаме ролята на съдбата като фактор
 • Пирамидалната съдба на 2024 година показва:
 • занивам се предимно с материални и емоционлани въпроси;
 • успявам да преодолея всики трудности с успех и да намеря мир в себе си;
 • под влияние на другите изборите ми предрешено ми носят страдание, минус;
 • заради друг до мен успявам да реша и устоя във времето;
 • помощ извън мен не срещам, съдействието на други хора изисква усилията ми;
 • оцелява малкото, издържа във времето минуса, доволство от минимума;
 • натрупване на материални и паричен успех;
 • няма чудеса, стъпвам по Земята, стъпка по стъпка;
 • с определени хора в конкретна ситуация сме партньори и така вървим напред;
 • с друг градя своя успех, чрез комуникация, информация и търговия;
 • преживявам всички възможни чувства, тотално вживяване;
 • материалният хаос се натрупва като готовност за разрешаване на отношенията, наследствата, партньорствата, преразпределението, постигането на мир;
 • материята надделява над духа, но става по-финна.
 • Знаете ли, че: реалният  анализ на 2024 година е пирамидален и означава:
 • злото в служба на доброто – всички числа по етажите са четни, а върхът е нечетно число; изводът произтича от факта, че четните числа са положителни, подобно на положителните йони и носят влошаване, разпад, а нечетните са отрицателни и носят синтез и добро;
 • материално-емоционалан година с идеен връх – материята се трансформира;
 • лоша година като процес с добър резултат най-накрая в полза на следващата;
 • материална година четни числа с духовен резултат нечетно число връх 3
 • ъгълът долу влядо 2, 2, 0 показва говоря да чувствата си не с този, към когото ги изпитвам а на друг
 • ъгълът на ума 2, 4, 6 показва мисля за противоположните си чувства и материалните си противоречия
 • ъгъл на волята горе към върха 3, 4, 8 – намирам начин личното ми старание да успее.
 • Интересно е, че:
 • числото на записа на годината 2024 умножено по 3,14 х10 дава огледалната цифра 635536 и нейната пирамида има връх 7 – към Духовното развитие, а геометрията на схемата към числовата пирамида е стрелка към 9 от ПЖ 7 – ето:
 • това може да се срещне на еди колко си години веднъж
 • това наричаме духовния ефект на годината, с който процесите във времето сужат на процесите извън него
 • това е огледална пирамида, която синхронизира ум и сърце и импулсира свободната воля към екстремно духовно пробуждане на съзнанието.

                Годините 2024-та и 2025-та са несамостоятелни свързани двойки години. Решението на 2024 година се намира в календарните възможности на следващата 2025-та. Каквото 2024-та загуби и разруши, 2025-та съгражда и спечелва. Същото се наблюдава при следващите 2026-та и 2027-ма година. 2026-та е критична и на разруха, а 2027-ма на бързо съграждане и развитие. Те очертават интересна синусоида, но под формата на катаклизмен колапс на планетата. Това са две двойки години, които предполагат човек да бъде принуден да мисли какво иска съдбата от него, да оцени и да не омаловажава фактора съдба като по-важен от много други фактори, които той превъзнася, объркан в собствените си преценки.

Има ли нещо позитивно в 2024-та като година на рядко срещано изпитание?

 • което си отива, няма да се върне вече, старото, отживялото се руши безвъзвратно;
 • време разделно да разберем кое го бива и кое не, от какво и от кого ще спечелим и от какво ще загубим, с кого сме – с кого не сме; кое е другото на обратното; време за преобръщане на сделката, плановете, организацията, планирането, мерките, целта;
 • решението идва отвътре, не отвън; индивдуално, не социално; не сега, не после, оказва се някак си по начина, по който е и се налага да се съобразим с фактите;

Общовалидното в месечния план на така родените хора:

 • най-лесен е живота на хората, родени в 9-та вибрация дати – на 9-то, 18-то и 27-мо число, а най-труден за родените в дати от 6-та вибрация на 6-то, 15-то и 24-то число; но няма такъв човек, чийто годишен план не включва месечни кризи в някакъв аспект;
 • всички хора от Европа, в България имат в месечната си карта при ПЖ 5 кармичен кръст – показател за социални кризисни мерки, минаване през забрана на движението, катаклизми и строг ред; също показва, че обществото не може да осигури на личността нормални права, условия за живот, законност, справедливост;
 • най-добрите дни са трудни – квадрат и пълна карта с ПЖ 9 – интересното е, че това са единствените два вида типологии, които в шестте нумерологични квадрата, независимо от подредбата на числата, които остават еднакви фигури и важат за целия свят – твърде малко и недостатъчни, за да дадат правилни решения за годината, но все пак, ако бъдат използвани за държавни промени и такива не се правят на други дати, осигуряват и гарантират стабилно оцеляване в трудностите на годината с интелигентност; това са датите 7, 16, 25 март и декември, както и 3, 12, 21, 30 юли; не че 10 дни могат да оправят годината, но все пак, който има внимание да ги употреби на място, ще се изненада от ефекта им; само тези са верните стъпки в годината като дати и дни – на практика няма друго теоретично решение – най-умните, които владеят стратегия и абстрахирване, ще разберат какво значи това или просто ще ги използват – тези дни спасяват всеки човек навсякъде по света – рядко се дават такива всеобщи решения по календар; обикновено всеки континент си е със собствените си нумерологични решения, в противовес на останалите; 2024-та ни дава възможност да се почувстваме едно в бедата;
 • това, което повечето хора ще разберат догодина е неподозипаните възможности,1 с които разполагат – превключването на автопилота на душата, откъдето идва помощта Свише; за онези, които остават в съзнанието си на ниво личност и социалното, обаче, ситуцията ще изглежда пъти по-страшна; извод: ако няма начин в действителността, потърсете Бог на ниво реалност, където е всяко решение на материалния свят, а не просто изход от него;
 • хората ще бъдат принудени да надскочат духовните си търсения, отключвайки трансцедентални решения, видения, прозрения, откровения навътре дълбоко в собствената душа за всичко случващо се отвън;
 • година, която ще ни научи да се молим, не защото вярваме, а защото няма начин; нещастията отвън осигуряват вътрешно израстване, за да оцелеем;

Нумерологичното проучване на датите, на които са станали най-разрушителните, най-силните земетресения или тези с най-много жертви по света и у нас показват следните данни:

 • стават най-често в ден с ПЖ на дневната карта 2, 4, 6, 7, 9 – показват ескалиралите емоции, енергията на противопоставянето, отхвърлянето, протеста; 2 – наличие на хора едни против друг, 4 – усилване а страховете и страданието, 6 – решителност, разбойничество, проституция, убийства, 7 – бездуховност, крайност, фанатизъм, 9 слагане на край, дотегна ми, борба и изход от ситуацията, не мога да търпя;
 • до края на ХХ век почти няма дата на земетресение, станала на кармичен кръст, докато след 2000-та година при 2/3 от земетресенията се наблюдава кръст със същия ПЖ на ДНК;
 • в пирамидата на деня в много висок процент от пирамидите за деня числата в трите ъгъла са 50 – 75% четни – показват вързката между емоциите на човешките маси в опредлени места и земетресението там – изводи за датите от 20 и 21 век;
 • в 30% от случаите пирамидата на деня има в трите ъгли СКУ 4-5-6 – нещо се случва;
 • най-често срещани типологии на нумерологичната карта или геометрия са кръст, карта на стабилността, на богатството, квадрат, 4-5-6 с 1-5-9, и от ъгъл в ъгъл.

Извод: всички тези белези изобилстват през много от дните на 2024-та по календар и има условия за силна сеизмична активност навсякъде по света. Наред с нарастващото вече недоволство, социални протести, желание за отхвърляне и край, което се усеща и по просто наблюдение у хората по света. Следва да се учим да сдържаме емоциите си, защото неконтролираните такива исторически често са предизвиквали земетресения. Да се стараем да поддържаме мир в душата си, каквото и да става, ще бъде ценна опитност за всеки догодина.

2024 година съдържа 366 дни, от които само 6 хубави дни с времева линия, която гарантира доброто и в следващите години. Добре че за отделния човек такива хубави дати има повече, отколкото за всички без индивдуално съобразяване. Естествено е от нас да се изисква да имаме различно поведение и мислене от това, което сме поддържали досега. Просто 2024 не е обикновена година и към нея е необходим друг подход. Каквото и да искате, възложете надеждите си към 2025-та.

error: Content is protected !!