Продължете към съдържанието

Месечен нумерологичен анализ за март 2024 година

Месец март 2024 съдържа:16 на брой пасовни слаби дни за индивдуално справяне и успех. Това са дните: 1, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 26, 27, 28, 31-ти януари. От тях 7, 16, 25 март са едни от най-добрите в годината с дълъг срок на годност – подходящи за имотни покупки, назначаване на работа и други по-належащи трайни събития.

Съдържат се 8 активни дни – от тях дни за спешност са 2, 11, 20, 29, а останалите 5, 14, 23 и 25 са целенасочени, силни и успешни във всякакво направление, което  е належащо.

Критичните дни са 7 – носят социални, национални, имуществени, хранителни, парични, историчеки загуби. Датите 3, 12, 21 и 30 поставят социални ограничения в движението и катастрофи, глоби, а 6, 15, 24-ти – загуба на постигнатото, аспект равносилен на национално и семейно проклятие. Опасни дни за родилки и болни хора. Възможни природни катаклизми през месеца по света и у нас.

По кодовете на Лурейн – четирите числови зони – сутрин прекарваме времето до обед леко, успешно, а следобед свършваме много работа и се товарим повече, печелейки пари и спомени. Тези двети стойности са постоянни за месеца всеки ден. От 0 до 6ч. и от 18 до 24ч. стойностите са различни. Седва да внимаваме при 4 и 7 да не влошим нещата – по-добре да изчакаме и да действаме в друга часова зона.

Месецът минава през пет лунни фази. Най-силен кръст и негативен аспект има на 3 март, когато това съвпада с фазата растяща луна – надигане на негативността. Това визира точно и само България, а други държави, чийто национален празник е на 3-то число, но друг месец ще бъдат по-слабо засегнати – Беларус, Германия, Доминикана, Катар, Панама, Полша и Сан Марино. Според местното време, календар и азбука, според континента може да има разлики в степента на негативност и направлението на изява. През този месец това са най-засегнатите държави по някакъв начин. Възможни природни катаклизми или социални сътресения. Проблемът идва от три страни и спасението е да се стои на подходящото място, без движение.

През март 2024 има 10 дни без числото 1 – отсъствие на осъзнаване, Аз-ова реакция, забелзване на нещата отвън. Дните без 7 са 17 – дни без идея, надежда, представа, цел и осмисляне, бъдещи планове и съобразяване на последиците. Дните с 5 са 15 или половината, а от тях 14 са само с една 5-ца – колкото лично съобразя социалното или индивдуална социалност. Най-манипулативните объркващи дни откъм разпознаване на лъжа – истина са онези с повече 2-ки: 12, 21, 26, 29 март.

В Таблицата знак + посочва кои теми „за какво е деня“ се отнасят за всяка дата.

Тълкуване на календарните аспекти на дневните карти:

error: Content is protected !!