Продължете към съдържанието

Месечен нумерологичен анализ за януари 2024 година

Месец януари 2024 съдържа преобладаващо слабо пасивни дни:20 на брой – показват, че пасивността и индивдуалното поведение са по-печеливши от всяко друго. Това са дните: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30-ти януари.

Съдържат се също 4 активни дни с оглед на решаване на проблем от семейно или битово естество – наложително и за добро е да направим нещо, да отидем и да се върнем, но по негативини причини, свъзани с болест, ремонт, нещо спешно. Това са дните 4, 13, 22, 31 януари.

Има и 7 критични дни с негативна програма на деня от типа: забранено е, не е позволено, глобата е такава, активиране на проблеми, кризи, влошаване на нещата, губещ резултат. Това са дните 5, 6, 14, 15, 23, 24, 25 януари.

От тях кръстът на 25 февруари освен е и лунна фаза – новолуние. Тази дата не удря никой държава пряко и цялостно, но тези, които са застрашени повече от останалите са чийнто национален празник се определя от 25-то число като дата и това са: Аржентина, Гърция Йордания, Казахстан, Кувейт, Мозанбик, Словения, Хърватия, Суринам, Уругвай. Проблемите идват от вятъра, студа, леда, далеч. Различна в различните континенти, вида на различната разплата е изпитание за психиката.

Зад така съществуащия календар стоят трите вида проектиране на съдбата за всеки човек – на ниво реалност, истина и действителност. Геометрията с число показва какво иска деня в действителността – какви успешни действия се предполагат и може ли да има неуспешни. Кодовете – четирите сини числа задават четирите времеви зони, които на 6 часа сменят емоцията и вида слука как да стават нещата. Обоцначенията в оранжево с + – и ! показват времевата линия на деня – как вървят нещата: + добре, 9 зле и ! внимавай в последиците. Ако деняг е с три плюса идва от добро минало, сам е дъбор и ще има добро бъдеще.

Всеки отделен календарен аспект като вид типология на нумерологичната карта, съставена от геометрия и число ПЖ (път на живота) се преживява 3 или 4 пъти в месеца в различна лунна фаза и това има значение. Съдбата ни завърта на 3 или 4 страни, по 3 или 4 начина да огледаме онова, което има да се случи. Все на един от тези повтарящи се аспекти, реагираме индивдуално и това е диагностика за нас какво правим.

Този календар  е  по-подробна схема с кръгчета на същите геометричните карти от общия календар. Той показва силите на числата. Колкото повече кръгове има числото, по-активно се проявява и повече нумерологични гаранции дава. Липсата на едно число показва, че денят не е за това, което то активира – действия, мечти, намерения – никакви гаранции не дава, че така ще стане, както си мислим. С един кръг числото е овладяемо само от един човек, т.е. лично аз. С две кръгчета – на неговата тема има какво да споделим с друг. С три и повече кръга числото е подходящо за социална изява и има социален ефект.

Легенда за тълкуване на броя кръговете в дневната карта:

Числото 1 – един кръг – дава ниско самочувствие. Ако съм роден с три кръга на 1, а де-нят има един, това обяснява защо самочувствието ми днес пада, но че е нормално да е така. Един кръг показва, че днес самочувствието ми зависи само от мен. Два кръга – самочувствието ми се определя от думите на друг и от отношенията – подходящо за срещи. Три кръга – хубаво самочувствие, от успехи. Четири кръга – оправям си самочувствието като се оплаквам. Пет кръга – публично самочувствие, от известност, публика. Липса на 1 – не съзнавам какво ми е, не се отнася за мен, нищо не съм разбрал от отова, което е станало в моя полза или вреда.

Числото 2. Един кръг на 2 показва, че днес искам някой да ме слуша, два кръга – да обменя информация с втори човек насаме, три кръга – приятна компания от семейството или

симпатични хора, четири кръга – обсъждане на проблема, пет кръга – добра презентация, шест кръга – интрига, клюка, играя пред друг. Може да съобразявате бройката на кръговете само от деня или в сбор с тези от своята РНК – важи и в двата случая.

Числото 3. Единият кръг в картата означава в себе си имам мир, успех колкото за мен. Двата – хармония с друг, успех за друг, двоен успех, три – успех в работата, веднага, четири – намиране на решение, лесно отстраняване на проблем, лечение, пет –харесват ме,  успех на път, шест – бързи успешни решения, богатство; без 3 – не е момента и начина.

Числото 4 с един кръг означава лични притеснения, два – натоварване от оплакване на друг, три – успешно справяне с липса, болест, четири – страх, комплекс, пет – бавно пристигане.

Числото 5 с един кръг означава заставам в центъра и балансира, с два – говоря с известен човек, шеф, с три кръга  – успешна популярност, с четири – излагам се с проблем, пет – успех на път, в група, пред публика, шест – блестя сред непознати и познати, забавлавлявам.

Числото 6 с един кръг означава чар, желание, с два кръга – мотивация, сексапил, с три – харесване, привличане, с четири – критични решения, комплицирани чувства, с пет – аз съм важен, шефа, с шест – хазарт, интрига, предизвиквам чувства, голям огън; без 6 – без страст.

Числото 7 с един кръг показва, че е момента за личен стремеж, сам да уча, да се интере-сувам, да поставя цел, да имам идеал, вяра, два кръга – да послушам учителя си, да взема съвет, да чуя друг, три кръга – да намеря сгодна душа, момент, синхроничност, четири кръга – да по-правя грешка, да надскоча себе си, да се мобилизирам, да преодолея, трансформация, пет кръга – да поведа група, поток от хора, да отида далеч и да си струва, шест – има негативно тълкуване „от много хубаво, не е на хубаво – да не бях прекалявал.“.

Числото 8 с един кръг показва лично мои пари, пари за мен, с два – пари за друг, пазару-ване, три – достатъчно пари да останат, да живея охолно, четири – скрити пари, за ремонт, лек, 

проблеми, болести, пет – пари за пред хора, път. Някои харчат пари за пред хора с два кръга на 8 – сериозна грешка. Това са пари за близкия ни човек, за подарък. Без 7 – неяснота в бъдеще.

Всяко число има много тълкувания и е добре да можем да си ги представим. Друг ваирант на тълкуване на 8 е относно семейството. Една осмица – искам да се оженя, две – има за кого, оставам с теб за дълго, три кръга – семейство с деца, успех и мир, четири – семейство, което може да си решава проблемит, с пет кръга – семейство на път, почивка, шест – разкош.

Числото 9 с един кръг показва моя работа, аз мисля, лична философия, аз да довърша, с два кръга – работя на друг, работя говорейки, обичавам други, мисля върху думите, разговарям, с три кръга – успех в работата, лесна работа, хубава работа, леко ми е да работя, мисля бързо, с четири – проблеми в работата, работя като лекар, чистач, водопроводчик, мисля за трудности, с пет – социални работи, социални стратегии, край на пътя, мисля за света. Без 9 – без ум, край.

Тук в Таблицата знак + посочва кои теми „за какво е деня“ се отнасят за всяка дата.

След толкова много информация за месеца, незапознатите с нумерология се объркват кое по-напред да помнят или разберат. Не  еважно какво не сме разбрали. Важно е дали нещо сме разбрали и може да ни свърши работа, да ни даде бързо и ясно указание, което да ни подобри живота.

Като цяло месец януари минава под ПЖ на дневната си карта 1. Това дава облик на цялата година, на целия януари и на месец октомври през 2024. Това го превръща в месец за размяна на любезности, подаръци, думи, разговори, срещи, презентации, обмен, нови запознанства, нови идеи, започване, нови лица. Пасивен е – каквото само стане, докато чакаме, най-добре става. Месец за индивдуално справяне, социалните процеси не остават във времето, само индвидуалните постижения се пропускат за затвърждаване в еволюцията. Числото 1 означава „каквото аз, отначало, казвам, имам стил, одобрение“. Геометрия на картата на 1 януари 2024: от ъгъл в ъгъл, скачам насам натам без нищо конкретно да върша. Всеки според индивдуалната си рождена карта може да раздвижи, блокира или да оправдае пасивността си чрез аспекта на дневната карта или да си обясни защо е така. Тази карта забавя всички останали по-силни от нея през годината и дава указанието да внимаваме от това, което зависи от нас лично, от конкретния момент, в стъпката, акта, който извършваме, едно по едно, все едно забавя бързащото време.

Тълкуване на календарните аспекти на дневните карти:

error: Content is protected !!