Продължете към съдържанието

Месечен нумерологичен анализ за октомври 2024 година

Месец октомври 2024 съдържа преобладаващо слабо пасивни дни20 на брой – показват, че индивдуалното поведение са по-печеливши от социалното и нейната активност. Това са дните: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29 30-ти януари.

Съдържат се също 4 активни дни с оглед на решаване на проблем от семейно или битово естество – наложително и за добро е да направим нещо, да отидем и да се върнем, но по негативини причини, свъзани с болест, ремонт, нещо спешно. Това са дните 4, 13, 22, 31 октомври.

Има и 7 критични дни с негативна програма на деня от типа: забранено е, не е позволено, глобата е такава, активиране на проблеми, кризи, влошаване на нещата, губещ резултат. Това са дните 5, 6, 14, 15, 23, 24, 25 октомври.

Като цяло месец октомври минава под ПЖ на дневната си карта 1. Това го превръща в месец запознанствата, срещите, щастливите мигове, новостите, презентации, нови лица. Числото 1 означава „каквото аз, отначало, казвам, имам стил, одобрение“. Геометрия на картата на 1 януари 2024: от ъгъл в ъгъл, скачам насам натам без нищо конкретно да върша.

На 24 октомври луната в пълнолуние уселва и акцентира кръст при 6 – аспект огън, катастрофа. Това засяга изброените и засегнати от февруари и семептември държави и райони на Бермудски острови, Естония, Гвинея Бисау, Замбия, Квебек, Украйна. Аспект катастрофални събития, огън. Тук няма проекция за събития, предизвиквани, от човешка ръка.

Понеже октомври е повторение на календара от януари с разлика само на лунните фази, се вижда, че няма спокойна седмица, на всеки дни два дни последователни кръстове при 5 и 6, дори 7 носят напрежение, конфликти, поводи за социални престъпления – активират лошото в човека, усилват разрушителните намерения, неморалността, страха. Въпреки, че позитивните дни са повече, те са по-слаби от силните, които са кратки 48 часови влияния, но с повече мощ и мотивация. В 6 от дните липсва дори цяла КК 3-5-7 – липса на помощ Свише, идея за подобрение, представа за реалността, международно сътрудничество, кутурно развитие и др.

Трябва да отчетем факта, че нещата, които касаят времето по дата визират количествените резултати. Всеки ден показателите на вемето се променят видимо по нумерологичната карта. Пространствените показатели също са заложени в нея и определят качествените диагностики.

Времето си върви и един с един ден няма еднакъв, но има циклично повторение на схемите в различни лунни фази. Очакването кога ще се оправи света е очакване на ниво свръхсъзнание и реалност. А ние живеем на ниво действителност, където определящи са пространството и времето и постоянното изменение на количествени  икачествени данни. Процесът на времето носи постоянно натрупване към една отд двете инерции – все по-добре и все по-зле. Не можем да не сме в една от двете. Едни от дните ни поставят в едната, а други – в другата инерция. Само със знание можем да поддържаме ниво. Установеността днес е невалидна утре. Всичко се променя и върви по плана на датите.

В 17 от дните липсват числата 5 и 6 едновременно – няма шеф, липсва център, законите не действат – в широк и прак смисъл.

Тълкуване на календарните аспекти на дневните карти:

error: Content is protected !!