Продължете към съдържанието

2024 година по кодовете на Лурейн

Кодовете по Лурейн представляват вечен нумерологичен календар. Те имат девет годишни кода, всеки от които приобщава настоящата година към определени процеси и придава своеобразен облик, включвайки я в кръговрата на годините в деветорен цикъл. Дните от 2024, 366 на брой, се превръщат в 81 кода, които се повтарят три пъти и половина във всеки месец. Кодовете на Лурейн движат процесите във време-пространството, изтъкават връзките между световете. 2024 е Година VIII от вечния цикъл.

Съществуват три вида дни в календара по Лурейн:

  • специални дни във Вселената – разпознаваме ги по СКУ в рамките на четирите числа на дневния код – например 5.2.8.6, където има СКУ 2-5-8 – ползваме нумерологични квардат, за да определим кои са СКУ. В специалните дни става нещо Свише като по чудо и те имат велик смисъл по Вечния календар, което визира всички планети, слънца, всички Вселени. Чрез тези дни Земята и човечеството се хармонира с целия Разумен Кос-мос, с Природната Разумност; това са дните с ефективност, Провидение, едновременно добро за всички, което циклично се появява, за да се поддържа единния баланс във Вселената и носят висока вибрация;
  • силни дни, в които съдбата се изпълнява бързо, подкрепяйки явление по повтарящото се в кода число – дни с повече енергия, например 1.7.8.7;
  • слаби дни или обикновени – това са всички останали дни от календара с четири различни числа без нумерологична сила – това е действителността, оставена на самата себе си, без подкрепата на Духовния и Божествения свят.

Осми календарен код, който е в основата на 2024 година от своите 81 вида кода съдържа 15 специални, които се преживявят в 65 дни, 43 специални кода в 208 дни и 23 слаби дни в 89 дни. Това показва, че Духовният свят покровителства физическия през половината време. Пра-вейки го, привлича по-висша намеса – дава достъп на Божествения свят в делата на човечес-твото. Божественият рядко се намесва пряко – само на определени теми, в определени моменти. Това означава, че Ниво реалност ни издига над нещата в 17% от дните, Ниво истина се уста-новява в 23% от дните, а Ниво действителност ни държи в противоречие, илюзия в 60% от тях.

Осми календарен код

      

Това повлиява начина, по който преживяваме и съзнаваме нещата. Специалните дни са по-ярки и будни, паметни, силните дни са по-бързи, успешни, целенасочени, а обикновените са по-бавни, обръкани, безлични.

Осми годишен код съдържат четири вида СКУ и активира по-важност йерархично техните теми в годината: 7-8-9 – деца, образование, онлайн, коли, технологии, чужбина, селски имоти, планини, Нова епоха; 2-5-8 – семейство, бит, народ, обичаи, традиции, прехрана, море; 3-5-7 – внос-износ, международни дейности, развитие, подобрения, отиваме напред в бъдещето; 1-4-7 – себеразвитие, самовъзпитание, работа над себе си. От тях първите две са водещите.

Всяко число от дневния код отговаря за слуката в часовата зона от денонощието, за което се отнася. Числото в първа позиция дава  характеристика и емоциа на периода от 0 до 6ч., във втора позиция – от 6 до 12ч;, в трета – от 12 до 18ч. и в четвърта позиция – от 18 до 24ч.

Всеки може сам да наблюдава и да се убеди в смяната на настроението и намеренията си при смяната на часовите зони точно в 0ч., 6ч., 12ч. и 18 часа. Едновременно с това може да се забележи промяна на бързината и успеваемостта на това как се случват нешата, индивидуално или социално ми върви в рамките на определена часова зона. Струва си човек да планира изяви-те си по часови зони с цел ефективност, лекота и радост в живота. Като знаем, че в зона 4 неща-та ще станат по-бавно и могат да объркат, защо да не ги свършим в съседната зона 9, когато ще ги свършим интелигентно, до край и напълно.

Дневни кодове – видове дни, часови зони и личен аспект. Кодът по Лурейн като дневен код показва вида ден във Вселената. Той може да е специален за трите свята, силен – валиден за Духовния и физическия свят или обикновен – нещата се определят от физическия свят за физическия свят – каквото сме си напарвили, последиците са за нас. Всички най-много обичат специалните дни, защото в тях преживяваме чудеса, успех веднага, получаваме помощ Свише, има много вдъхновение и асансьори на успеха.

Тези кодове отговорят за Духовния свят, който поддържа физическия. Те са астрална проекция на материя и психика. Най-лесното им приложение са смяната на четирите часови влияния за 24-те часа. Те са елементарни и удобни за ползване за всеки. Сменят се на всеки 6 часа, а това означава, че има значение дали вършим една работа сутрин или следобед, вечер или сутрин.

Дневинте кодове са част от вечния нумерологичен календар. Съществуват 9 години в него, които циклично се въртят до безкрай. Всеки годишен календарен код по Лурейн поддържа или прекратява определени явления. Също, осигурява от първия до последния започналото да свърши. Достатъчно е да наблюдаваме едни – два месеца кодовете по Лурейн, за да свикнем с тях и сами да се ориентираме в указанието за часовите зони.

 ЛЕГЕНДА ЗА ТЪЛКУВАНЕ НА ДНЕВНА КАРТА

Нумерологичното изчисление като дата от календара е дневна нумерологична карта и показва трите вида определяне на съдбата, които денят залага като зададени възможности.

Всяка Дневна карта ДНК е съставена от  геометрия – движение, случване – и число ПЖ път на живота над нея – посока, емоция. Тълкуване на ДНК според наличната линия от налични три числа – КУ, кармичен урок, в нумерологичния квадрат  като вид реалност.

ДНК показват: за какво е деня и за какво не е; как се случва всичко; в каква последователност; кой е начина; каква е слуката на деня.

Дневната карта се изчислава по нумерологичния квадрат, обърнат с числата по следния начин:

Наличните числа се ограждат с кръг и съседните числа образуват геометрия. Числата от аписа на датата не са достатъчни, нужна е нумерологична дообработка на данните. А именно: ключване на следните редукции на числа: редукции на неедноцифрените числа от записа, различни от тези, които ги съставят, редукция на сборовете на ден + месец, ден + година, месец + година и на ден + месец + година. В нумерологичния календар са дадени само геометриите и ПЖ. Може да видите изчисленията на всички ДНК в месеца на стр. 63-68.

Според наличието на кармичен урок денят е за:

1-2-3 – стоя в затворено пространство, чистя, подреждам, покупки за дом, домакинствам, стопанисвам, кроя, документ, мебели, място, среда.

4-5-6 – нещо се случва; организирам, планирам, доказвам се, предприемам; промишле-ност, бизнес, целеустременост, постижения, демонстрации.

7-8-9 – навън, разходка, планина, природа, растения, интернет, село, деца, планина, екология, чужбина, издигане, училище, изпит, книги, новини, телевизия, техника, иновации, висше управление.

1-4-7 – работя над себе си, психика, страх, стрес, неувереност, колебание; идеен свят, лично, старание, докато мога, преболедувано, преживяно, чувствителност, проникновеност, анализирам.

2-5-8 – семейство, готвене, спане, удобство, заедно, национално, маса хора, на маса, море, кораб, фолклор, род, празници, хотел, хранене, бит.

3-6-9 – работа, решение, циркаджилък, риск, творчество, сила на духа, материалното, власт, държавност, военни, сексуалност, трудност, тежест, професионализъм, консервативност, стабилност.

1-5-9 – общество, благотворителност, група, институция, успех, мениджър, разпрос-транение, журналист, социални дейности, с любов, за другите, кратък път, известност, иди и виж лично, друг град.

3-5-7 – развитие, внос-износ, всичко си идва на мястото, културен възход, вдъхновение, духовно развитие, международни отношения, световни процеси, цивилизация, големи работи, свише става.

Каквато линия на КУ отсъства, денят не е за това – такова случване се бави, не става за добро. ПЖ на ДНК се тълкува като посочените числа за часовите зони по Лурейн.

ЛЕГЕНДА по кодовете на Лурейн – в календара

са представени като четири цифрен код или четири часови зони. Например за дата 10.1.2023 дневен код 1.1.7.9.

Числата от първа до четвърта позиция определят успеха и емоцията на часовата зона.

Например, за първи януари код 1.7.8.9 означава от 0 до 12ч. действа числото 1, от 12 до 18 – 7, а след 18 – 9.

В която от часовите зони се намира числото, това предразполага момента за всички, така го сбъдва съдбата с предимство. Този аспект е валиден за всички на 3/4 и може да има друга индивидуализация на 1/4 за отделните хора – показва накъде отиват нещата, не аз.

Ключови думи по кодовете, в нумерологичните карти като тълкуване на ЗЖ и ПЖ:

1 – аз, пръв, щастлив, самостоятелно, отлично, начало, действам, тръгвам, казвам, започвам, активирам, да

2 – общувам, търгувам, срещи, партньор, според друг, два пъти, информация, според другия, друг план, не

3 – успех, лесно, бързо, веднага, синхрон, спокойно, възможности, дава ми се, намирам, мир, обединение

4 – страх, болка, умора, тъга, проблем, не мога, съчувствие, търпя, психика, ремонт, минимум, грешка

5 – социално, одобрение, правило, ред, център, трябва, морал, път, управление, закон, групово, явно, баланс

6 – любов, смях, решение, страст, богатство, искам, власт, творя, живот, игра, горя, гърмя, блестя, веднага

7 – уча, внимавам, оценявам, вярвам, идея, далеч, връх, повече, качество, максимум, нервност, прецизност

8 – роднини, задължения, отговорности, мисия, задачи, плащам, готвя, помня, пазарувам, срок, пари, грижи

9 – работя, мисля, интелект, трудност, борба, край, сила, победа, край, изход, свършено, всичко, свят, система

Нормално е в часова зона 6 да сте весел, да чувствате любов, да спечелите, нормално е във времена зона 4 да ви е тъжно, да не ви се прови нищо, да се счупи нещо, важно е в коя времева зона от деня решаваме да се изявим и на каква тема. Числата обясняват защо е така.

ЛЕГЕНДА към Пирамидален календар: знаците плюс, минус и удивителен показват миналото и бъдещето на деня – не линейното време като последователни дни в календара, а времевата линия на вида ден или неговото минало и бъдеще, повторението му във времето. Пирамидалният календар показва откъде започва всичко и накъде отива, дали денят и случващото се в него се движи към по-добре или към по-зле като кармична инерция. Никой ден не е сам за себе си без връзка с миналото и бъдещето си, но някои дни са особено зависими от последиците си, които могат да са еднакви с направеното или противоположни.

Пирамидалният календар показва докато чакам, какво се изработва без да знам във времето с натрупване. Обозначенията с плюс, минус, звезда и удивителен знак показват реката на времето или инерцията на кармично свързаните дни. Случването се движи синусоидално и има значение дали в какъв ден сме се родили и в какъв ден инициираме и стартираме всяко ново начинание – този ден повлича ли успех или стопира резултата на усилията ни.

Видове обозначения на пирамидалния анализ: + добрезле  ! опасност да сбъркаш

Видове пирамидални дни:

първи знак – минало на деня; кармична причина

втори знак – настояще, днес; сега причинявам или понасям последиците на миналото

трети знак – в бъдеще; какво пращат минало и настояще към бъдещето, съдбовно следствие

+ + + от добре към все по-добре, безоблачно

+ + !  от добре към внимавай да не сбъркаш

+ + – добро минало и настояще, лошо бъдеще

+ – + добро минало и бъдеще, злото е само днес

– + + преобръщам, от зле към все по-добре

– – + миналото и днес са зло, за да е добро утре

– + – колкото и да съм добре днес, не е добре

– – – от зле към по-зле, каквото и да правя

П – предопределен напълно ден, без промени

Н – непълно предопределен, за свободна воля

Абревиатури:

ЗЖ – задача в живота – всяко набично число в нумерологичната карта

 ГНК – годишна нумерологична карта

 КК – кармична комбинация от числа в нумерологичния квадрат Те са осем вида КК в нумеро-логичния квадрат. 1-2-3 място, 1-4-7 психика, горе, 3-6-9 основа, земя, сила, 2-5-8 семейство, 4-5-6 нещо се случва, 7-8-9 деца, новото в света, 1-5-9 любов между хората, социално, 3-5-7 – духов-ност, култура, развитие, еволюция, добруване

 МНК – месечна нумерологична карта

 РНК – рождена нумерологична карта

 ПЖ – път на живота – сбор от ден, месец и година, редуциран до едноцифрено число

error: Content is protected !!