Продължете към съдържанието

ЖИВОТ И СМЪРТ, БЕЗСМЪРТИЕ И ВЕЧЕН ЖИВОТ

Живътът във физическия свят е заложен да функционира на четири фази както четиритактовия двигател. Ако се родиш, ще порастнеш, ако порастнеш, ще се реализираш, ожениш, ще имаш деца, успехи в работата. Ако се реализираш, ще добиеш поколение, което ще изучиш и подпомогнеш да се реализира. Накрая предваш придобитото на внуците. Възрастовите фази по съдба са заложени през 20 години и са точно четири, като обиколка на квадрат.

Друг аналог: детство – младост – втора младост – остаряване – съдбата ги е заложила като опитност, която се затвърждава на 20 години и на 20 години ъгълът на гледната точка у човека се променя, както ако обхождаме страните на квадрата.

Тези четири възрастови етапа, които показват фазите на живота в действителността, съотватстват на четирите посоки, на четирите сезона, както и на четирите степени на съзнанието у човека.

От бебе до юноша детето се развива, забрявайки откъде е дошло на ниво духовен свят или истина и започняйки действителността. То спи много, защото на сън ние пребиваваме в Духовния свят, откъдето идва енергията, жизнената прана, откъдето се командват развитието на органи и системите у човека, центровате в мозъка. Колкото повече се пробуждат социалното съзнание и самосъзнанието, толкова повече заспиват подсъзнанието и свръхсъзнанието.

Това става чрез отрицанията и забраните. Винаги, когато някой ти каже какво да не правиш, ти изключваш несъзнаваното съзнание и включваш съзнаваното. При много забрани чрез възпитанието човек напълно забравя за невидимите светове, които в деството все още подхранват неговото въображение и мечти. От 0 до 20г. човек е под влиянието на своята физиология и възникваща психика, което се отразява от подсъзнанието.

По време на младостта от 20г. до 40г. човек активно се реализира на ниво социално съзнание. Това за него по съдба е периода на плащане на кармата на рода. От 40 до 60г. той излиза от периода на кармата и навлиза в периода на свободната воля. Затова много хора, които са били под карма на брака или в работата си, започват нов брак, ново образование около 40-те. От 40 до 60г. е периода на самосъзнанието – човек е свободен като период на съдбата да отвори съзнанието си за духовността, т.е. да търси отвъд действителното, да преживее своите истини и да постигне нещо реално, което ще осмисли живота му като прераждане.

От 60 до 80г. е периода, в който би следвало да живеем природосъобразно, да сме здрави, да сме независими от обществото и да се стремим към Божествения свят. Това е периода на свръхсъзнанието. Достигне ли до 80г. човек успешно е завършил първият кръг на живота на Земята. Колкото повече дълголетници над 80г. има рода, толкова на по-високо ниво е той в сравнение с останалите.

Вторият кръг на живота по съдба на ниво действителност, е период от 40 години. Той е на две фази – от 80 до 100 и от 100 до 120 години. Това е периода на задаване на програма за безсмъртие. За безсмъртен се счита, обаче, едва човек, който е минал 160г., т.е.е минал е и през третатат фаза от 40 години, която също се дели на още два периода по 20г. Така са заложени естествените етапи на дълголетието. Достатъчно е да си здрав психически и физически и все по-независим от външния свят и всеки може да ги постигне. Какво е няжно, обаче?

Докато си живял, да не си преизразходвал енергията си, а да си я акумулирал за повече одухотвореност и жизнена енергия. Ако не знаем точно какво да ядем, как да спим, как да дишаме и как да мислим във всеки момент, вместо да вървим към живота, може да вървим към болест и смърт. Познаването на индивдуалните ни особености е задача на всеки индивидуално заложен ум, изисква всеки сам да се самонаблюдава и приучи да спазва.

Друг аналог: ако се родиш, ще умреш, ако умреш, ще се преродиш. В този кръговрат на принципа на квадрата отново откриваме четири фази.

Много хора се заблуждават, подведени от други какво е ликвидирането на кармата. Това не е начин. То е възрастов период, през който всеки в съзнанието си надскача кармата на рода. Ако не може, съдбата му дава шанс да мине през смърт, да се прероди и да направи нов възрастов опит. Ако успее, той продължава да живее след 80-тата си година.

Хората над 80 години до 160г. работят за безсмъртието на рода си, на нацията си и на човечеството. Това става на ниво колективен ум и съзнание. Всеки успешен опит за живот над 80г., над 120г., над 140г., над 160г. е добър пробив в колективното несъзнавано. Един човек да има представител, е от полза на епохата за човечеството.

Ако представата ни за живота на ниво действителност е четиритактова, то за да работим за безсмъртие, трябва да си представим вече не квадрат, каквато е основата на пирамидите, а четворен триъгълен купол над него. Издигнете мислено по един триъгълник към всяка страна и ги свържете в мислен връх.

Триъгълникът представя както троичната структура на психиката, така и троичното естество у човека като душа, дух и тяло-психика. Тук изискванията са други.

Като обща представа следва да знаем, преодоляването на действителността в материалния живот е хоризонтално разрастване, представа за това ни дава квадрата. А да работим за повече от прераждане и смърт, за безсмъртие или вечен живот, представа ни дава триъгълника и пирамидите. Това е вертикална нумерология. Ако животът ни е приницен, плосък, формален, ние не сме разбрали още обема на съдбата и смилът на раждането и смъртта.

За да живее човек, му трябва енергия. Жизнената енергия идва от датата на раждането на човека, от датите, за които се абонира – тази на съпруга, децата, датата на сватбата, важни дългогодишни покупки, фирма и др. Обаче често човек прави неща, които не са му заложени по съдба. Ако той се реализира ден по ден, както неговата съда иска, получава награди – жизненост и здраве. Ако той иска да е като друг човек, това може да му струва много скъпо и да скъси живота си, ако го реализира – съдбата идисква да парвим за каквото сме дошли. С годините имаме повече възможности, но те следва да принадлежат на логиката на собствената ни съдба, а не на чужда.

Смъртта не  е вечен живот. Тя е трамплин за ново прераждане. Може да се каже, че действителността има две фази – раждане и смърт до безкрай.

Пътят на свободната воля минава през освобождаването на съзнанието от ограниченията в действителността чрез хармониране с природата и Разума във Вселената. Този път ще поведе човечеството към безсмъртие и след това към вечен живот.

Излезеш ли от живота на квадрата, влезеш ли в живота на пирамидата, откриваш, че това е пътя на спиралата и пред теб са възможностите, за които имаш цяла вечност да достигаш и още една, за да останеш в нея.

error: Content is protected !!