Продължете към съдържанието

КАЛЕНДАРНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ПАСИВНО, АКТИВНО И КАРМИЧНО РОДЕНИТЕ ХОРА

Има значение с каква рождена карта сме родени. Видът на РНК ни дава гледна точка как да наблюдаваме света, какво привличаме към себе си. Трябва да имаме предвид, че РНК може да е една и съща при двама или трима души, но те да живеят в различни времеви линии и макар тези хора да имат еднакви гледни точка да случват нещата на различен брой стъпки и да търсят различни методи на реализация. Техните ГНК в циклично редуване да показват различна основа на живота, създадена от предците на рода за тях. Да разгледаме какви видове случаи може да има.

Ако човек е роден с пасивна карта – с ПЖ от 1 до 4 на брой КК в РНК, той може да има ГНК план на живота:

 • с преобладаващи пасивни карти и редки активни карти – той чака да живее, рядко му се случва това, което той иска, защото не знае кога годината му е активна, за да действа, но и да знае, няма тренинга на онзи, който знае как да действа; пример – на всеки девет години – 2-3 активни ГНК;
 • с преобладаващи пасивни карти, наличие на активни и един цикличен кръст – това е редуване на три вида програми: позитивна пасивна, позитивна активна, негативна; това е объркващо, тъкмо се настрои човек да е еди как си и формулата не работи; каквото и да постигне човек, циклично се проваля и след кръста започва от начало на тази тема;
 • с преобладаващи пасивни карти, наличие на активни, но повече от един циклични кръста в редуващи се години – при този случай човек виждаме, че РНК като живее тези ГНК, ту му върви слабо, ту буксува; съзнанието се губи, не можейки да се ориентира в действителността, този човек има нужда от помощ в критичните години;
 • пасивно роден без КК с пасивни слаби ГНК – ако РНК е без КК, имаме преобладаващи на 9 години повечето ГНК са карти без КК, дори и да има разнообразие от пасивни с КК и активни, те също са слаби и големи промени в живота на този човек не могат да настъпят; каквото и да прави, той запазва състояние; ако нещо се случва, той е жертва на обстоятелства или е попаднал на правилното място при правилните хора, не че това зависи от него; животът му е инертен, той се сравнява с другите и смята, че не му върви, но истината е, че това е неговата съдбовна норма;
 • активно роден човек с преобладаващи пасивни карти –възможно е да има активно роден, но поне 5 от 9 карти да му се редуват като пасивни; той има излъчване на активен, чува му се думата, забелязван е, но ако сам реши да направи нещо, което не е защитено в ГНК плана, пак не му се получава – например в конкретния пример долу, ще му е трудно да смени професия, да се ожени, ако не е успял – кога може да стане това, ако няма такъв заложен момент – трудно и при определени условия на каквото ми се дава – брак без любов, например – няма 6 в ГНК, ако има 2-5-8; активните години не са една след друга, виждаме, че те са сред пасивните – въпреки, че човек има активна, т.е. социална и действена нагласа, сякаш никога не идва ред да направи, това, което му идва отвътре и знае, че може;
 • активно роден с преобладаващи активни карти – Ако човек е роден с активна карта, но повечето му карти са по-силни от неговата (повече на брой КК), животът му е хубав, постоянно го награждава; особено е добре, ако поне 5 карти на всеки 9 поддържат да става едно и също нещо – в случая човек тип слуга, служител, има план на съдбата за добро семейство;
 • активно роден с активни карти и цикличен кръст –ако всички карти в ГНК плана са активни, РНК е защитена – има 4-те ъглови числа, което я прави стабилна, появата на циклични кръстове е най-малко страшна; особено от този тип – имам да страдам и трябва да си го търпя; това може да е в отношенията, а може да е в здравето, или и в двете;
 • активно роден с преобладаващи кръстове плана на съдбата – всеки кръст руши и циклично дестабилизира семейното положение и работата или бизнеса, често дори ги противопоставя да са несъвместими; когато са повече на вид циклични кръстове, човек губи конците – бори се за едно, то става друго, екшънът е пълен, на него му е екшън, дори, когато не е; човек свиква с аспекта и ако той е кръст, също; в примера имаме цикличен кръст към 4, 5, 8, 1; 1 и 4 удря лично, 5 и 8 – семейно; има и заложен инцидентен кръст при 6; с такъв човек трудно се живее – той приема за нормално не нормалното – ситуацията на кръста; още повече, че смяната на година кръст и година не кръст е своеобразен кръстов обрат;
 • кармично роден с добър план на съдбата –

кармично роден с труден план на съдбата – ГНК са активни – имаме предвид, че ако не са, те не могат да се борят с кръста в сбор с РНК; важно е при колко на 9 години ГНК неутрализира кръста, за да е стабилен живота му  – в случая 4 години неутрализират кръста – недостатъчно, за да задържи стабилен брак; но пък типа кръст не е разводен, а да има за какво да страдам и да търпя, да простя, да приема – той е към 1-4-7 – да ми пати главата; това, че има циклични кръстове при 4 и 6 е обичайно – става ясно какъв ти е кармата – изневяра;

 • друг типичен проблем е ако се редуват циклични кръстове, които образуват СКУ – в случая 2-5-8 или семейна карма; кръстовете при ПЖ 2, 5 и 8 показват, че от предците идва, родова семейна карма на лошите семейни отношения от всякакъв вид означава; при този план на съдбата като времева линия и пасивно, и активно, и кармично да си роден, все тая – няма да ти върви и няма в семеен план, наследствен, с роднините – стремиш ли се към любов и добро, страдаш, кръстът те наказва; ако човек е роден с кръст, съдбата му е по-трудна, отколокот, ако е с активна карта с налична 7-ца – смегчаване на годишните кръстове; сравняваме в колко от годишните карти има число, което неутрализира кръста; ако човек е роден в пасивна година от тазивремева линия, която няма 7 е най-пострадал, ако има 7 – кръстът подсилва съдбата и има освен негативен, дори позитивен аспект;
 • кармично роден с кармичен план на съдбата –когато в плана на съдбата няма къде да стъпиш от кръстове, човек най-добре да стане актьор и да има трудна професия, която позволява минаване през този план – водолаз, миньор, гробар, съдия-изпълнител; за него професиите и намина му на живот ще бъде по-лош, ако той се занимава с пози-тивни неща; спазвайки кръста, той спазва ограниченията, а неспазвайки го, си нанася удари на съдбата; на такъв човек животът не му дава всичко, той не е с равни права с останалите.

Разбира се, могат да бъдат разгледани и повече примери.

Въпросът е да имаме понятие и подход към различните хора не само като към РНК, а и през какво минава това РНК.

Виждаме, че не само ПЖ на РНК показва пътя в живота. Видовете ГНК като времева линия показват много повече детайли и уточнения. Защото ПЖ става на аромат и изчезва, а геометрията на картата става действие, то става факт и оттам има доказателства, а смяната на геометриите е нещо конкретно, за което да се хванем и да имаме по-добро разбиране за целия път.

Важен е пътя, заложен по съдба, какъв път ти се е паднал. Но много повече от това е важно кой върви по пътя. Кой е РНК. Какъв е пътя е плана на ГНК. Какъв ми е пътя – посоката, целта и смисъла – те се определят от ПЖ на РНК.

error: Content is protected !!