Продължете към съдържанието

ДУАЛНОСТТА НА ВСЕЛЕНАТА , ПРОСТИТЕ ЧИСЛА И ПОЛА НА ЧОВЕКА

Простите числа започват с 1, 1, 2 и т.н. Да обсъдим само това. То е твърде обширна тема.

Тези първи три числа ни разкриват знаменита истина. Защо числото 1 се повтаря два пъти? Първото 1 е като първия човек или Адам – то показва неделимост, пълно и безкрайно съвършенство. Втората единица и числото 2 зад нея показва, че това  е друга единица, различна от първата. Разликата е в това, че тя вече може да се дели или раздробява на частите си. Втората единица означава дуалност – всичко съществува в полярни двойки.

Тези три числа ни показват двата вида Вселени, които съществуват – единни и дуални. Всеки ще се досети, че ние живеем в дуален тип вселена, където има ден и нощ, мъж и жена, електричество и магнетизъм, време и безвремие, добро и зло, горещо и студено и т.н. Световете произтичат по произход от единната Вселена – Съвършения вечен Божествен свят, но точно сега точно ние живеем в от втория тип светове.

По-нататък простите числа ни разказват вече само какво става, когато светът е дуален. Това не  е темата на тази статия и затова ще я оставим. Въпросът е да разберем много добре точно тези заложености на числата, които можем да наречем и основания, изложени до сега.

Какво следва да забележим между редовете?

Първо, Вселената, която отговаря на първото число 1 е единна в себе си, неделима и отделна от другата, която е двойнствена и се разпада на части или в която има грешки и не може да няма такива – без активна работеща връзка помежду им.

Второ, делимите вселени произтичат от неделимите. Ако има обратен процес или обратно броене, всичко ще се върне в първата фаза на вечност и съвършенство – след като измине достатъчно дълго време на разпад или на разширение, мине се през точката на окончателен разпад, преобърне се процеса към свиване и връщане към първоначалното състояние, което обикновено наричаме Бог.

Трето, разпадът на второто число 1 до безкрай има предел, защото протича в определено време и пространство. А както знаем, и времето и пространството са части от нещо повече, те са отрязъци, обособеност.

Четвърто, разпадът или разширението на дуалните светове или Вселени рикошетно привлича обратната си половинка – да дойде момента разширението да премине в свиване, а разпадът да доведе до ново пренареждане и изграждане. Това наричаме философски диалектика.

Пето, максимите или аксиомите на дуалната Вселена са двустранни ин – ян зависимости. Всичко, което се отдалечава от Бог, ще се върне при него. Доброто, което се трансформира в зло един ден ще стане на добро. Грехопадението един ден ще се превърне в еволюция на Духа и т.н.

Шесто, дуалността на Вселената на ниво реалност означава, че всяко нещо има половинката си. Когато Адам е поискал да има половинка – жена, той е поискал да влезе да живее в дуалните Вселени всъщност, да мине по пътя на преражданията по този начин, да изследва живота. А това, че всяко нещо, има половинка, е билет за влизане в дуалните светове и обещание, че така ще поддържам дуалността.

Седмо, преди да се роди човек избира своя пол и с това той получава билет – право да се прероди в дуалната Вселена. Това означава, че ние взимаме страна за каквото и да е от въпросите на дуалността още преди да се преродим и това се нарича роля. Душата няма пол, но тялото като физическо, за да влезем в материалния свят на дуалността – има заложен пол.

Осмо, полът на човека е първият аналог на неговата свободна воля още преди да му бъде дадена воля изобщо. Какво означава това? Волята е част от психиката. Психиката служи на човека да преживява живота си във физическия свят – индивидуално и социално. Тя обаче е като кофичка за еднократна употреба. Изобщо не е голяма работа. Тя е нещо временно, зад което седи съдържанието на човека – неговия дух и същността – човешката душа. Преражданията могат да бъдат сравнени с гмурканията на водолаз. Колкото пъти скочи от кораба, толкова пъти се преражда, върне ли се на кораба, идва на себе си, в естествената си среда. Психиката има пол, а духът и душата нямат. Но за да сме физически, първото условие е сами да изберем пола си.

Девето, полът е съдбовно жизнено индивидуално право на човека за живот във физическия свят. Ето защо родителите нямат право да избират пола на детето и ако това се случи – някой от тях държи полът да е определен, то те си правят карма с детето, родено или още не и това коренно завърта отношенията им в бъдеще в кармична посока.

Десето, първата воля на човека е полът, която той си е избрал преди да се роди и това включва с който пол съм се родил с него да умра. Защото на Земята нещата започват с раждане, а завършват със смърт и това изисква полът да се запази през цялото време, нещо като да не нарушавам договора със себе си.

Единадесето, хората, които се грижат за половия си живот, поддържат физиологичното си здраве и жизненост, са които се грижат да уважават противоположния пол – поддържат дуалността във Вселената. Под Вселена тук разбираме Слънчевата система и всичко достъпно, видимо от нейна гледна точка.

Дванадесето, семействата, които не си изневеряват и раждат деца, които също имат здраво семейство, получават допълнително спонсориране от Бог – някои го наричат помощ Свише, други чудо, трети – вътрешна увереност, че всичко е наред.

Кои причини биха могли да позволят полът на един човек да се промени и това да е в логиката на съдбата да съществува подобно явление? Това е свързано с етапа на актуалното разплащане на определен тип карма. В последните години човечеството разплаща кармата на пола, половите органи, произхода, зъбите, и генотипа – кръст към числото 8.

Ако в минал живот някой ви е скопил насила, е оправдано в този живот да минете през заблудата, че искате да сте обратен. Обаче времето за изпитанието е накъсяло и вече няма цял живот за всичките ни да ги наречем грехове или зависимости. Затова може да бъде срещнато явлението да се оженя, да имам деца и след това да реша да имам сексуални контакти със собствения пол. Първото е програма на този живот, второто е отключване на карма от минал живот и тя трябва да се заключи. Ако аз избера да остана с желанието за смяна на пола, са възможни сложни и негативни корекции на следващите ми животи и прераждания, както и линията на рода ми в настоящето. Ако аз се върна към пола си и си простя за грешката отклонение, съм си издържал изпита. През такава дилема, обаче, няма логика да минават хората, които в минали животи не са имали подобен полов проблем или драма. Да търсим още кой иска да си смени пола в този живот, да се подлъгват хората от деца да правят нещо извън нормата като им се представя за нормално, това води до разклащане основите на двата вида Вселени и може само да привлече големи природни катаклизми.

Винаги всички потопи в историята на човечеството и загиване на цивилизации тръгват от този момент, описан добре в Библията като Содом и Гомор, когато неправилното отношение на човека към пола започва да влияе на устоите на Вселената. Бог оставя хората да грешат, но стигне ли се дотам, да се поколебаят основанията на свободната воля у човека чрез пола – тогава експериментът физически живот направо губи стойност и смисъл. И тогава Бог се намесва или казано по друг начин идват катаклизми.

Какво представлява от гледна точка на съдбата преживяването обръщане на пола? То е явление, подобно на катаклизъм, който сменя полюсите на Земята. На първо място, за да преживее такова нещо, човек трябва да прокълне себе си, да се намрази, да не иска съдбата си, да приема кармата, свързана с проклятията на предците, с материалната и емоционалната карма. При всички случаи, които съм разглеждала без изключение, се вижда, че човекът със сменен пол, е обречен на голямо доживотно страдание и последици, които влошават преражданията му и дори могат да водят до отпадане от еволюцията.

Някои от негативните последици от смяната на пола у хората водят до:

  • глобални климатични промени и климатични кризи;
  • до географски катаклизми на планетите;
  • стопиране на раждаемостта в човечеството с усилване;
  • влошаване на състоянието на свободната воля у човека;
  • неправилно отношение на обществото към свободната воля на индивида и оставяне хора с липсваща воля да води народите;
  • влошаване на браковете и семействата, качеството на семейния живот в бъдещите поколения;
  • психически разстройства и усилване на несамостоятелността, комплексите, драмата в душата, загуба на усет за норма и правилно;
  • невъзможен за поправяне вътрешен живот у човека;
  • хаотичен социален живот, неподатлив на контролиране и оправяне;
  • нарушаване грубо на хуманните права на човека въобще на всякаква тема.

Какъв пол съм? Този въпрос не се определя на ниво физически свят или действителност и дълбоко наранява психиката и нарушава адекватната ѝ връзка със съзнанието, което я отразява. Този въпрос се решава на ниво съдържателно, астрално, на ниво духовен или енергиен свят преди да съм се родил. Полът е дълбока предразположеност.

Човек във всичките си прераждания сменя пола си – изучава и мъжки, и женски роли – според това кой пол дава по-добър шанс за напредне психическото каляване на волята. Но при едно полови отношения става обратния ефект – волята се блокира, обърква, отслабва и изопачава. Такива прераждания са последователни – няколко последователни в един пол и тогава в друг. При смяната на пол между два живота човек може да се разбира по-добре или да се чувства по-добре със собствения си пол, но това не касае сексуалността обикновено. Хората с последователни или циклични прераждания, които имат да отработват грехопадението еднополовост, се водят като затворници на проверка. В никакъв случай това не може да се окаже право на избор или нормалност.

Всичко зависи от критерия и гледната точка. Дали наблюдаваме живота от Горе надолу или с философията от долу нагоре, където нещата често изглеждат обратни съждения по погрешка и заблуда.

Вселената благославя двуполовите отношения, защото това ѝ върши работа на енергийно ниво – поддържа нейните основания или числото 1. Това е второ едно, което както създава разпада от 2 до безкрай, така и един ден ще го върне в себе си и ще се върне в първото Едно.

Ако харесвате числовата теория, може да се запишете за обучение в Онлайн академия Креалди. Това става като изпратите запитване на имейл krealdi_akademi@abv.bg до средата на септември, когато започва всяка нова учебна година.

error: Content is protected !!