Продължете към съдържанието

БУКВИТЕ В ЕЗИКА И ЧИСЛОВИЯТ ИМ ПРЕВОД, НАРЕЧЕН СБЪДВАНЕ

Независимо на кой език, нумерологията предполага всяко качество, действие, свойство, ефект, цел, полза.

Да вземем думата София в държава България. Какви са картите на тези думи и какво е взаимодействието им?

Като се запознаем с таблицата, виждаме, че България и София са добра комбинация, защото не правят кръст и са индивдуално решение за всеки. Но не са социално полезно и ефективно съчетание, защото двете карти не взаимодействат – няма социална полза, няма надскачане и усиващ се ефект, а по-скоро социални блокаж и карам на лични ползи за момента.

Това обяснява много неща и отговаря на въпроса може ли да е по-добре или на въпроса защо е така? Каквато схема нумерологично е заложена на ниво реалност или възможност, такава действителност се случва.

Сега да вземем латиницата, а не крилицата и да сравним нумерологичното действие на две думи.

Известна  е историята на двете ракети на НАСА и тяхната конкуренция.

А какво казват числата, тръгвайки да разсъждаваме още преди да се е случило каквото и да е, само така – от името – дали може да се прогнозира какъв ще е окончателния резултат?

Разбира се, точно в това е смисълът на числовото действие на буквите.

Ето нумерологичните карти на двете думи и тяхната геометрия или слука (действие във времето) със заложен резултат.

Вижда се, че нумеролигичните свойства, действия и заложен резултат на взаимодействието във времето на ниво реалност – ниво вибрация-същност предрешават възможното и е възможното на ниво действителност или физически свят.

Толкова ли е важно името? Да, числото действие на името във времето е израз на това, което на пракитка може да направим в материалния свят, но от гледна точка на нематериалните светове. И накарая става това, което теоретическата възможност позволява.

След този анализ може да си зададем въпроса дали и кой тип съображение за космоса следва да се финансира и има ли смисъл.

Много е лесно да се работи с нумерологията. Могат да се гарантират предварителни правилни и неправилни решения, опит, да се намали неефективността. Но, разбира се, ако това е целта и търсим разумна наука.

error: Content is protected !!