Продължете към съдържанието

НУМЕРОЛОГИЧНИТЕ ОСНОВАНИЯ НА ВСЕЛЕНАТА И НА ЗЕМЯТА

Що е съдбата? Числово заложени основания на ниво вибрация, които определят какви са основите и нормите, възможното в реалността. Числово заложени причини, които предизвикватниво истина енергийно, астрално, идейно. Числови проекции за материално проектиране на действителността във физическия свят. Съдбата регистрира дали основанията, причините и проекциите на последици се случват. На тройно заложената съдба в трите свята човекът следва да отговори със свободната си воля. Какво е тя? Тя е третата страна на психиката. Волята е онова, което човек изработва в материята, онова, заради което душата се е разпаднала на духове в различни прераждания и всеки от тези духове има различни, понякога паралелни прераждания с еднократна психика, разрушима след смъртта.

Съдбата проектира тройно какво да бъде в тройния свят. Психиката чрез волята трябва да отговори окончателно, за да завърши образа на съдбата.

Следователно, може да си представим съдбата като ежедневни въпроси и отговори между Вселената и човека.

Какво е свободната воля у човека? Тя се формира, когато човек надскочи социалното си формиране личност и реши, че иска развитие и индивдуална реализация, самодостатъчност, когато покаже морал и постижения, които надскачат общото социално ниво, когато намери своето лично превъзходство над средата, законите, правилата, дълга, отношенията, доброто, справедливото и дори мисията си.

При падането на човека в материята човек формира воля. С падането на духа в материята за десетки хиляди години, много цивилизации и етапи на исторически прогрес и регрес на Земята, природни катаклизми, белязали еволюционен скок надолу, човек днес е завършил формирането на своята воля. Тя и прогреса на човечеството се намират в най-долна точка. Човек е формирал волята си във физическия свят, но не знае от какво зависи тя, не знае как да я управлява.

Засега, числовото проектиране на волята у човека още стои затворено в неговото несъзнавано съзнание, където са ключовете на живота, смъртта и здравето, на любовта и късмета. Най-интересната част у човека остава в спящото му съзнание, свързано с духовния и божествения свят – двата вида духовност отвън и отвътре.

Минал през много етапи на социално формиране и различни видове общества, човекът днес не разбира ролята на своята индивидуално формирана воля. На Земята той преживява парадокса да живее в различни общества и под-общества, на които подчинява или посвещава волята си – на семейството, в работата, на децата, парите, вярата и т.н. Когато умре, той още не може да ползва своята воля, тъй като тя може да бъде освободена за вселенско творчество само докато сме живи, а докато сме живи никак не съзнаваме това какво точно значи.

Всеки народ използва различна азбука, защото говори различен език, но групи народи използват групи азбуки за улеснение и поради близостта на езиците. Всеки човек има две или повече имена. Тези имена според различната география – в кой континент и в кой нумерологичен квадрат се намира той – формира различен мироглед чрез имената, изписани с различна азбука.

Най-хубавите имена са българските. Първо, те са три. Това показва внасяне на духовност във физическия свят, допринасяне на лично за социалното, да не съм безгласна буква в обществото, да помня кой съм, да имам отношение. Второ, второто и трето име заворшват на –ов или –ев, нумерологично това са 63→редукция 9 или -ова, -ева, което е като числово съответствие 631 – редукция 1. Тук 1 и 9 е като алфа и омега – Бог, връзка с него, единение, връзка, сливане на личната воля с Него. А числата 3, 6 и 9, които са управители и властват във Вселената, познаваме от пирамидалния модел на световете. Тесла е показал малка част от техните тайни и то предимно в техниката. Основно, те са проекции на волята Свише или на усилването на духа в материята, за да се формира свободната воля.

На този етап, преди да започне Апокалипсиса през 2026 и да завърши след 2086г., на човек му предстои да мине през изпитание и да постигне индивидуално усилване на волята. Годината 2024 е увертюрата на този знаменателен период, значим за цялата Вселена като момент на спиране на разширението на световете и стартиране на свиване и връщане към Бога на всичко. Това е важен етап от проектирането на съдбата на всяко ниво: вибрационно, енергийно и материално. Всичко следва да се преустрои, за да осигури този процес, който се ръководи Свише и надолу към матереалното, социалното, индивдуалната психиката. Това не става на съзнавано ниво и следователно не може да бъде овладяно или повлияно по този начин – съзнателно.

Човек, обаче, следва да разбере, да си даде сметка за няколко неща, за да издържи и закали, усили волята в този предстоящ четиресет годишен процес:

 • човек, живее в три свята едновременно, а не в един физически свят и между тях има единство, преливане, но и йерархия;
 • човек съзнава физическия свят, мечтае за духовния, но всичко зависи от Божествения свят, където е първичната реалност;
 • обществото е фактор във физическия свят на съзнавано ниво – то изглежда важно, силно, не можем без него, определящо, но на несъзнавано ниво спрямо истината и реалността, това няма никакво значение – социалното е забава и илюзия само на ниво действителност;
 • на ниво енергия и вибрация то отпада – там съществува само индивдуалния човек и неговото развитие или не в духа, неговата еволюция в Природния Разум или не;
 • числовото проектиране на волята за нейното формиране във физическия свят изисква тя да се усилва лично, самостоятелно, индивидуално – защо? – човек се ражда сам, умира сам, лично е съден за съдбата, която е постигнал;
 • човек е последния фактор във Вселената, макар да се мисли за първият;
 • Божествеността у човека е в потенциал и е далеч от етапа свободна воля; засега той още не съзнава и не разбира в какво точно се заключава Божесвеното; човек бърка Бог със себе си, а мисли, че вярва с него и го обича; без освобождаване на индивдуалната воля в Духа и в Бога, за човечеството няма еволюция; но това е неизменно заложено в бъдещето, което ще започне с Новата епоха след 2112г.;
 • днес човек е роб в себе си, защото в обществото и физическия свят като в Бога, когото не разбира и с когото не пази връзката си;
 • робът е човек без собствена воля – човек си мисли, че иска разни неща, вярва, че може да направи, каквото иска, но волята му не стои нито в желаното, нито в чувственото, нито в мислите, а в това да види отвън това, което копнее вътрешно;
 • волята на човека днес е заключена чрез буквите във всяка азбука и се проектира на несъзнавано ниво как да реагирам, да реагирам ли, задава нашия инстинкт, темперамент, струва ми се, намеренията, късета, слуката – всички начини, по които отговаряме ежедневно на календарните влияния по трите системи; те ни питат „помниш ли какво следва сега“, а имената ни карат да отговаряме едностранчиво и все по един и същи начин продуктивно или вървейки портив себе си;
 • Вселената се съобразява на фино ниво с волята на човека, но тя е зависима от буквите в азбуката и буквите в имената му;
 • само освобождаването на волята чрез духа и душата, може да даде на човека личен път за светло бъдеще; колкото повече хора сами разберат това, толкова по-леко и некритично ще минат заложените природни и климатични катаклизми – те идват да променят материята, психиката, социалното, действителонстта, след като промените вече са се извършили на ниво вибрация и енергия.

Може да ни изглежда, че любовта е изстинала, но тя продължава да иде, да се излъчва отвътре и навън за всичко живо. Задачата ни е да съхраним любовта, да направим това лично усилие, този духовен героизъм. Това става чрез запазване на половете, семейството, естестената раждаемост на децата.

Обаче с тази недостатъчна азбука и с тези бедни имена, които имаме в България, засега нумерологино си стопираме бъдещият напредък в света. Защото българинът ръководи духовността в света и определя тавана на тази духовност. Влошаването на положението в България влошава като цяло положението в света на всякакъв план.

Необходимо е бързо да се промени азбуката, целейки да възстановим първоначалния ѝ вид в далечно бъдеще. Пътят е назад към изхвърлените букви – копчета и бутони в нашето съзнание към просвета и вярна посока, към сбъдната и освободена воля у човека, която сега е масово блокирана.

Буквите имат числови съответствия и чрез тях Вселената разбира и разчита свободната ни воля. Ние мислим, че говорим значението на думата, а Вселената чува нумерологията на буквите и се получава дисонанс. Човекът се разминава с висшите планове, милитвите му не са чути, въжделенията му не се изпълняват, защото на фино ниво буквите, които се изплъзват не могат да изразят точно онова, което бихме казали с повече букви.

Например, да вземем името Максим. На български то е пожелание за всичко най-добро, човек да е голям, да расте, максимално да му е всичко. Нумерологично буквите означават числата 412994. Това име започва с буквата М, което 4 – минимум, част, малко. То завършва със същата буква. Сборът на буквите е 2 от 11, което значи – за другите, не. Няма Максим, който наистина да е сбъднал очакването, заложено в името.

Да вземем името Max на латиница. Тук числово се вижда, че означава числов ред 416 и редукция 2 от 11. Просто на български пътят е по-дълъг, за да стигнем до резултата. Но той не е човекът да е максимален, а за другите да е максимално, което вече не прилича на лично име.

Ако влезем в търсачката на Гугъл, ще забележим много наименования при това на латиница с Мах, например: HomMax, Max Mara, Диклак Макс, Макс Маркет, Макс Ауто, МАКСКОМ,  Макс Кредит, дори Макс Бг и т.н. Пожелателно мислим за максимално, а това, което се случва от ниво реалност през ниво истина към ниво действителност е „по-полека“, карам на минимум. Защо е така? Буквите са отговора на тройното числово проектиране на съдбата в трите свята. Става това, което изисква Словото в думата или това е числовото значение на буквите.

Понеже цялата Вселена в момента се готви за препроектиране на всики нива, време е, да променим азбуката си. Ние знаем как. Назад към изхвърлените букви, към възможността чрез тях да съзнаваме повече висши истини, да сбъдваме повече земни намерения и към по-добра хармония между външен и вътрешен живот. Ключът към съзнанието, към Аз-а, към духовността и рестартирането на еволюцията към Бога и съвършенството зависи от буквите. Каквото ни е състоянието на буквите, каквото те казват на Вселената, а не на нас, такъв е живота на всеки от нас.

И ако Бог, сътворил световете, е също зависим от съдбата, проектирала по какъв път трябва да се мине и докъде може да се стигне чрез числата, то човек е зависим от буквите, дадени свише, за да отговори на Вселената, тя да го чуе правилно, а не да си мисли, че буквите са само да общува с ближните. Ако буквите се спазват и съдбата се сбъдва. Ако сме променили буквите, сме променили волята си пред Бог и съдбата е променена не в наша полза. Без воля няма съдба, без всички букви в азбуката българинът няма волята, която му е заложена да оправи света и да го подобри.

error: Content is protected !!