Продължете към съдържанието

НУМЕРОЛОГИЧНО ПРОЕКТИРАНЕ НА СЪДБАТА НА ПЛАНЕТАТА И КАТАКЛИЗМИТЕ

Колко процента светът е видим? 50%. Колко процента светът е невидим? 50%. Затова всичко е относително – определят се от това дали нещата са според видимия или невидимия свят. Винаги се налага да се преценява, а изводите може да са противоположни, защото и гледните точки са такива. Когато Айнщайн е открил теорията на относителността, той е потвърдил дзен теорията за ин и ян в природата. Нещата могат да бъдат казани по различен начин, но все за едно и също да става въпрос.

Когато решите да строите къща, търсите пари. Взимате заем от банката, купувате земя и се изненадвате колко разрешителни, скици, планове, чернежи ви трябват, преди да извикате бригада. Ако се налагаше да построите планета, как мислите, от къде щяхте да започнете – от материалния градеж или от невидимия, който да го проектира? Преди да вдигнеш етаж, правиш скеле, качваш се на него и строиш. По същия начин, има числов план, идейна схема на ниво вибрация, след това на ниво енергия, преди да дойдем до материалните действия и материали.

Защо е нужно материалното да има астрален и ментален проект? Защото на тази планета ще дойде човека. Той първо е бил сътворен като вибрационна душа, след това е паднал по грехопадение и се е разпаднал на енергийно ниво на духове, които са формирали паралелни прераждания в материята, създавайки всеки път ново физичеко тяло, което има бледо подобие на духа и душата, но функционира по техен модел – психика.

Планетата, на която живеем има устройството, което самите ние имаме физически и нефизически. Тя се подчинява на същите Вселенски закони, на които се подчинява и човекът. Планетата е създадена за човека, за да може да постигне нещо в резултат на пребиваването си във физическия свят.

Физическото тяло е като географията, а психиката е като климата – те са свързани на ниво съзнание у човека.

За да може да има развитие, прогрес, еволюция на човека в материята и това да помогне на падането на духа в материята, както и на издигането му от нея, се налага създаване на среда на живот и съдба в нея. Има ли среда, тръгва съдба.

На ниво Божествен свят, който е вибрационен в тази висша среда се преживява реалността. Какво е реалността? Среда на съдбата, където животът е вечен, съвършен.

На ниво Духовен свят, който е енергиен, средата позволява казване само на истината и не позволява казване на лъжа. Тя показва какво е съдържанието на нещата и там всичко има енергийна природа. Тази среда на истина има астрален характер.

На ниво физически свят, който е материален, средата за живот се нарича действителност. Тук са важни гравитацията /кармата/, инерцията /на съдбата „все по-добре“, на кармата „все по-зле“/, синусоидата/ ту добре, ту зле/, фактите, доказателствата.

Колкото повече са се увеличавали преражданията на хората в действителността, колкото повече хиляди години са минавали, толкова по-различна е ставала тя. Новородените бебета днес са по-готови да се справят с новото в живота, защото благодарение на действителността всеки научава всичко, което е трябвало да стане, докато е бил жив на планетата. И понеже, развитието на хората умишлено се задържа от векове, а откритията не се дават, се стига до там, че когато се родят, хората трябва да деградират, за да се социализират, а бебета изглеждат по-умни от възрастните. Това, е резултат на натрупаното време в действителността на цялото човечество.

Въпреки, че сме отделни хора, това е вярно само на 50%. У всеки човек, подобно на посоките в света има четири типа съзнание – за горе, север, за долу, юг, за ляво, запад и за дясно, изток. От гледна точка на психиката тези четири съзнания са съзнание за бъдещето – север, за миналото – юг, за външния живот, социалното – запад и за вътрешния живот – изток. Наименованията на тези четири степени на съзнние са:

 • свръхсъзнание – несъзнавано, колективно, спящо;
 • подсъзнание – несъзнавано, до 1/10 съзнавано, спящо, колективно;
 • социално съзнание – отвън какво се случва, индивдуално, будно;
 • самосъзнание – отвътре как съм, индивидуално, будно.

Интересното е, че свръхсъзнанието спи, защото човек няма време и енергия да преживява реалността. Подсъзнанието спи, когато човек не говори истината. Съвременния човек прекарва много време на ниво съзнавано съзнание – той е социален и се занимава със себе си. Двете действителни съзнания – социалното и самосъзнанието, обаче му играят шега. Тук, в действителността всеки човек има отделно съзнание от това на другите. Всяка психика се подчинява на тази зависимост. Ние сме колективно съзнаващи само на ниво нефизически светове в несъзнаваните спящи съзнания – свръхсъзнанието на душата и подсъзнанието на духа. Опитаваме се, макар и добре забравили какви сме били, и тук на земята в средата на действителността да създаваме общество, колекиви, партии, корпорации, формални  и неформални сдружения, въпреки, ние точно за това не сме дошли и точно така няма да стане. Кой определя това? Законите на съдбата, които са закони на числата, основания на трите свята.

Първата проекция на съдбата е ментална на ниво Висш Разум. По бледо подобие човек мисли с ума си и смята, че в условията на действителността е интелигентен, опитвайки се да съди мирозданието отдолу нагоре, при условие, че то е сътворено от горед надолу. Първият фактор на съдбата е какво си мислим – реалните причини.

Втората проекция на съдбата е астрална на ниво Сърце. Човек има емоционална страна в психиката си, която отговаря на това, но все още е далеч от мисълта да не лъже, за да може това сърце да се пречисти и това да издигне човечеството духовно. Тук е важно какво чувстваме и ни идва от вътре, но ако не сме свикнали да не лъжем и да не се лъжем, често сме в заблуда какво ни идва отвътре. Тук са духовните причини.

Третата проекция на съдбата е физическа и отговоря на въпроса какво се случва. Тя проследява движението, промените, количеството, последиците, кое след кое следва.

Съдбата на ниво реалност е пирамидална – изчисленията на пирамидалната съдба са пирамидален анализ. Тук нещата са единни, оригинални, уникални, единствени, непроменими, неизменни.

Съдбата на ниво истина е закодирана – изчисленията са кодове. Тук нещата са подобни, отражения, променят се, но не се изменят, колективни – за всички.

Съдбата на ниво действителност е въпрос на нумерологични карти. Те са определени типове и всеки тип води до това, че все така става, все така ми се случва, все по този начин. Тук нещата са различни, но типични и индивдуални. Всичко се променя, всичко се изменя постоянно, във всеки момент всичко е друго.

Опитвайки се да бъдем съвършени във физическия свят, това е невъзможно и недействително. Не затова сме дошли тук. Това, което ни пречи да разбираме нещата правилно, идва от факта, че мислим, че знаем. С мисъл знания не се постигат.

На ниво действителност човек пребивава, за да се научи да мисли, чувства и действа, но това са операциите на психиката. Там, откъдето идва разумността, аксиоматичността, принципите е реалността и тя не се мисли. Тук играе важна роля личната връзка на душата с Бог, чрез която ни се дават тайни на Вселената на ниво свръхсъзнание.  Там, откъдето идва знанието, ниво истина, за там също не ни трябва мисъл, а контакт, да сме будни на ниво подсъзнание – така разбираме, а не мислим за знанието, за законите, процесите, разбираме природата на нещата, дават ни се откровения.

Животът на психиката е дуален – съзнанието ми отразява външния ми живот и вътрешния и това е само 50% от относителността. Животът на духа и душата са другите 50% – не помня точно какво, но не като тук.

Излиза, че относителността е между:

 • видимо и невидимо;
 • колективно и индивдуално;
 • реалност и истина;
 • външна и вътрешна действителност;
 • спящи и будни съзнания.

Твърде объркващо. Това създава условия човек да живее в много заблуди и да вярва, че от него зависи повече,от колкото е възможно. Но всъщност това е обемът на съдбата.

Как да си го представим?

Да тръгнем от сферата на Земята, тя е обемна. За една сфера е нужна обемна проекция на съдбата. Освен това знаем, че трябва да е тройна – от ниво реалност, от ниво истина и от ниво действителност.

Проектирането на съдбата на планетата ни започва на вибрационно ниво и за целта са нужни пирамидални строежи и във физическия свят. Това е идеалната проекция на реалността, която определя съществуването, нормата, правилното, прекрасното, възможното, какво е.

Проектирането на съдбата продължава на ниво истина. Това е астрална проекция и определя пространствата, какво има и няма, закономерностите, безсмърнието и духовността, културата и науката.

Проектирането на съдбата във физическия свят става от ниво истина географски, климатично, психично и физиологично. То определя какво има да се случи, кое следва, какви са последиците в скоро време, и в далечно, като се наместят нещата.  Това е проекция на времето в пространството.

Проблемът е, че ако човек реши да коригира действителността, мислейки в действителността, последиците няма да са добри и ще водят до това да коригира незнайно как себе си. Никой не би могъл да има правилна гледна точка, бидейки в собствения си затвор на будните съзнания, които изключват възприемателните способности на небудните, от които започва проектирането на всичко.

И сега стигаме до катаклизмите. Прескачайки тонове логика на числата, ще споделя само изводите по нумерологичните зависимости на тема климатични промени. Може това да ви изглежда като съня на египетския император от Библията, но взаимосвързаността на човека, неговата дейност и морал с климата и природата не е от днес.

 • озоновата дупка – свързана е в правопропорционална зависимост с психиката у човека и стреса на психиката – съвременния начин на социален живот е толкова стресиращ, че човек няма време да пребивава на степен подсъзнание, свръхсъзнание и самосъзнание, за да бъде социален; казано по друг начин, няма време за себе си, за природата и Вселената; психиката не е устроена така, да живее за другите психики – това  е социалния живот и манипулацията на съзнанието е вредна, колкото да убиваш; психиката няма време да контактува с духа и душата си, а човек да дойде на себе си и да си почине от социалното; по този начин човек живее в главата си, защото социалното съзнание е умствено, създва се изкуствено неестествено напрежение между мозъчните центрове – това в масов аспект, ако е при над 75% от хората, а то е повече, създава озоновата дупка на енергийно ниво; така човек губи себе си и излиза от коловоза на съдбата си, започва да живее чужд живот – ползата от силната социализация е вреда и природата ни предупреждава; защото озоновата дупка означава енергийно изядена горна част – енергетиката на глава на човека, забил очи в телефона, компютъра постоянно, води до хакната аура в горната част, както на главата у човека, така и горе на ниво озонов пояс; прекалено многото антени в света и космоса са част от проблема тук;
 • топенето на ледниците – също означава проблеми на енергетиката на мозъка у човека, водния баланс на тялото у повечето хора, проблемите с ориентацията, очите водят, препиването с твърд алкохол води до топене на ледниците; мнозина биха се смели на тази констатация, но истината е, че тя е на базата на нумерологичната статистика – това са проверени данни; човек не  е създаден да е болен, той се ражда предимно здрав и умира от болести поради вреден, неестествен, неприродосъобразен живот на физическо, но и на психическо ниво; рязкото нарастване на този порок и болести в главата, мигрени, проблеми със слуха, води до физическо топене на ледниците; друга причина за топенето са ветрогенераторите, които са вредни и създават изкуствен вятър;
 • горски пожари – те имат връзка с желанието на човек да убива, да покаже на другия кой е, да унищожи, да прикрие грешката, да замърси, да излъже, в здравословен план – проблеми с тромби, кръвно налягане, проблеми с коса, скалп, обезкосмяване, изпадване на косата, зачестяване на инфаркти и най-вече микроинфаркти, усилване на магиите, магийообразните ефекти в начина на живот и мислене; съдействат гледането на силно тъпи, агресивни, объркващи емоциите сериали, в които се вживяваме и много ни е интересно какво ще стане; от огънят изгаря кармата най-бързо, трансформира назрялата карма веднага и я изпарява от Земята – пожарите се явяват като животоспасяващи емоционалния живот на хората начин, по който природата рефлектира на безумията, които човек приема за интересни и нормални; друга причина за пожарите е бързото разрастване на полетата от слънчеви батерии, които създават отражения, пречупващи се огледално в определени слоеве на атмосферата, която при определена температура може да се задейства като кибрит;
 • местенето на оста на Земята – тя е изключитело зависима от насочеността на съзнанието у хората и мирогледа, които ако претърпяват резки промени в национален, религиозен, партиен, духовен и друг масов план, бързо се отразяват часово, а не дори времево по календар в това тя да се мести и според посоката означава различни неща; липсата на висши ценности, вяра, идеали, самостоятелна работа върху личните добродетели, на добро социално образование и възпитание, морален устой, възвишено етично поведение, това, че не се котира да си нормален създава условия за неустойчивост на оста, която колкото повече става променлива по-често, толкова по-неустойчива става икономиката, селското стопанство и парите;
 • магнитните бури, причинени от слънчеви изригвания – пръскане от самолетите и замърсяване на въздуха с неприсъщи за кръговрата на природата частици, които променят озоновия слой, атмосферата на всички планети, както и масовата психоза за край на света, промяната на конституциите на държавите относно смяната на пола на деца, сексуалният тормоз на деца са план фактор, който на енергийно и вибрационно ниво носи условия за енергийни сривове.
 • промяната на сезоните – неотчетливи, всеки път различни по времетраене, смесване на сезоните; прекаленото замърсяване с химически отпадъци на почва, води, океан, подземни сметища, с метални и радиоактивни частици във въздуха.
 • климатичен протест на Природата е протест на планетата към дейността на човека – от многогодишното влияние на ХАРП, антени и електроуреди 2G, 4G, 5G, 6G;
 • вулканите – причина за тях е като болести у човека рефлукса, разстройството, запека, проблемите в храносмилателната и отделителна система като повръщане, проблеми с жлъчка, далак, пакреас, ерекцията у мъжете, а като психологически дефект – прекалено афишираната сексуалност, усилването на проституцията, изнасилванията; има енергийни точки, в които да възникват вулканите; ако енергетиката на фактите рязко нарастне и натрупа тенденция по геометрична прогресия, това активира вулкан; друга причина за вулканите е следната – природните горива нефт, газ са като кръв за планетата и са нужни под земната кора за нея; не са създадени ние да се топлим и движим с тях, понеже това е дошло до граен предел – преизразходването им, вулканите регулират дисбаланса при функционирането на движенията и температурата под земята до центъра;
 • град катко ябълки – свидетелства, че сърцето у човека изстива, любовта намалява, умира, задушена от похот, немъжество, амбиция, изопачаване на душевността с измислени модели на психичност и вредни социални модели за тип личности – грубата експроатация от човек на човек дава този израз – изблици, които показват влошаване на ситуацията – ниво психика у човека рязко наранява ниво душа;
 • наводнения – усилване на негативната енергия, неправилни намерения у управниците на един народ, област, територия, поради планиране на зли намерения над подчинените;
 • измиране на риби, изхвърлени на брега – показва умиране на човечността, добродушието, загуба на естествени инстинкти у човека за сметка на прекомерно развитие на интелекта намаляване на волята и емоционалната интелигентност;
 • нападения от насекоми – се предизвикват да покажат на човека, че е минал всякакви граници в алчността, съпроводена със злоба, братоубийство, обричане на глад, страх, недоимък другите за своя сметка;
 • земетресенията – проблеми с килограмите, ако при всички хора едновременно се покачат килограмите, земята реагира със стръскване, наместване, преразпределение на силата на материята; към това има значение психическото желание да имам, да имам много, да натрупам всичко възможно, максимума, чрез мерните желания за каквото и да е материално или идеално, вкопчването в земното, го разтърсва – така нумерологично основата съдба се пренарежда, за да ни отрезви и да ни постави на място; против земетресения е нужно да възпитаваме и самовъзпитаваме други ценности – че сме доволни от малкото, да живее от ден за ден, да не взимаме големи заеми, цените да не растат, боклуците да не се увеличават и т.н.;
 • ядрото на планетата играе – дисбаланс, който показва, че човек не уважава пола си, който е заявил при раждането си, увеличаване на смяна на пола и половата ориентация – това е удар по дуалността във Вселената – може да причини дори климатични промени в другите планети от Слънчевата система и не само; тъй като ядрата на планетите се съобщават на енергийно ниво и заедно поемат удара по разклащането на стабилността – висока степен на грях срещу сътворението и Бог;
 • изяждане на водорода в горните слоеве на атмосферата и изтъняване на небето, облаците слизат по-надолу, кислорода ще свърши – причината са замърсяванията във въздуха, причинени от изхвърленото от самолетите, както и изпарения от химически характер, идващи от заводи с неекологични производства, колите, които се движат на бензин, дизел или газ – този въпрос трябва да бъде решен колкото се може по-бързо, защото природата по този начин показва критичен предел;
 • червени електрически заряди в нощното небе като фойерверки – показват засилване на микроинсултите и инсултите, алцхаймер, деменция и паркинсон в човечеството – предупреждение за минаване на всякакви нормални граници – нещо като червена лампа – късо съединение – природата не може да ни захранва енергийно – появяват се в райони, където става бързо и рязко усилване броя на хората с подобни поражения.

Това са само примерни зависимости, които не изчерпват цялата катаклизмена ситуация на Земята, но ни ориентирват накъде отиват работите и какви са взаимовръзките човек – природа, здраве – психика, психика – природа, общество – природа, морал – човек, съдба – човек, човек – планета.

Трябва да се направи толкова много, за да се върне процеса обратно. Изисква се светкавична бърза промяна. Спирането на войните, внимание към култура и образование, морал и добродетели, неподклаждане на международни спорове, икономическа конкуренция, намаляване на секса и възстановяване на браковете и раждаемостта.

Ще кажете, че това не може да стане. Природата чрез законите на съдбата ще ни накара скоро да обърнем мисленето и живота си – идва Апокалипсисът през 2026 година и до 2080-та ще промени преставите ни за света и себе си по много начини чрез страдание. Все още сме в опасната 2024-та, увертюра преди за почне голямото произведение, смяна на природните закони и кармата във физическия свят във Вселената.

Нашият начин на живот като човечество започва да засяга не просто екологията, замърсяването, но и функционирането живота на планетите с тяхното тройно проектиране на съдбата на ниво вибрация, енергия, а не само материя. Това няма как да продължи, но когато природата взима плана на живота в ръцете си, съдът, който идва, ще бъде категоричен кой може да мине отвъд в Новото време.

Трябва да имаме волята за добро и любов, това е достатъчно.

error: Content is protected !!