Продължете към съдържанието

Какво ни донесе 2021 година?

В пирамидалния анализ на 2021 се вижда, че това е световна година за промяна на обществото чрез слагане на край на една остаряла философия, а в следващата 2022 ни очаква промяна на човека в себе си, независимо от всички лъжи.

 Съвременният човек учи по трудния начин какво значи съдба и карма, не вярвайки изобщо в това. Човек не може дълго време да си играе с целите на съдбата и не може да заблуждава еволюцията с регресивните си действия.

Съвременният хаос се дължи на погрешното схващане, че всичко е сега, няма бъдещо прераждане и Бог, няма съдба и последици.

Светът през 2021 живя все едно еволюция не съществува, все едно смъртта е по-важна от живота. Това идва от неправилното виждане, че действителността е всичко и нищо друго няма.

Действителността е заложено екзистенциално противоречие на физически свят. Защо е заложено? За да не останем в него, за да се стремим към духовните светове, където има всички възможности и където само съвършенството е постижимо.

Що е духовен свят? Той е света на истината. От гледна точка на света на истината, действителността е ниско процентова лъжа, но невъзможна истина. Който лъже, не може да е духовен и да влезе да еволюира в духовния свят. Трябва да седи натикан в действителността, да живее в страх, смърт и да увеличава лъжата около себе си по тази инерция.

Действителността е физическия затвор на душата. Истината  е възможна за духовно зрящия и напреднал човек. Лъжата предизвиква страх, страхът предизвиква смърт.

Когато някой те лъже, естествената ти реакция е страх, страхът понижава вибрацията ти, лесно можеш да се разболееш и да умреш. Съвременната причина за болестите е блокаж на съществуването. Това е по-страшно от смъртта. Смъртта е физически край на живота. Блокажът на съществуването е забрана за развитие в духовния и Божествен свят оттук нататък.

Ако някой те лъже, а ти се страхуваш, усилваш злото в света. Повечето хора питат какво зависи от тях и какво могат да направят. Могат да усилят любовта си към някого или нещо, което ще доведе до усилване на любовта. Могат да спрат да се страхуват, за да прекратят страха и лъжата, смъртта и регреса в света. Само любовта спира страха. Само живота спира смъртта. Не спирайте да живеете.

Ако толкова хора умират, и то не стари, то човек започва да си задава въпроса дали пък всъщност не е по-добре да има прераждане. Ако има прераждане, може пак да дойдем. Ако дойдем, може да правим същите глупости и да се убиваме и лъжем взаимно. Понеже това няма смисъл, явно няма прераждане. Така разсъждава съвременния човек, обезсмислил живота си с изкуственото задържане на човешката еволюция чрез технически прогрес и вредните общества.

Всяко прераждане продължава усилията ни в посоката, в която е градило предходното. Най-голямата трудност е да сменим посоката. От добри е трудно да станем лоши и от лоши е трудно да станем добри.

Ако един човек обикне един човек, всеки човек в бъдеще ще има условията да обикне един човек. Ако една държава излъже друга държава, всяка държава в света след това трябва да излъже всяка държава. Защо е така? Физическият свят е среда, която поддържа закона за инерцията. Дуалността я прави дуална. Двете инерции „все по-добре“ и „все по-зле“ се борят постоянно. Те си мислят че не се борят за баланс, но те могат да съществуват най-добре при баланса.

Съвременните управници променят обществото против човека, а очакват човека да продължи да им служи. Съвременният човек е надрастнал с няколко глави обществото, в което живее. Колкото и да се държиш с него като стадо, той няма да търпи. Той ще разруши оградата.

Новият световен ред продължава нескопосните си мерки за удължаване на старата си агония, ако ще да предизвика хаос. Ако искаш човек да поддържа обществото, трябва да му създадеш общество, което го поддържа. Полезното общество за човека създава полезна социалност, вредното общество възпитава у човека вредна социалност.

Човечеството е разделено на континенти, всеки от тях се подчинява на различна нумерологична зависимост. Така всички заедно еволюираме, съдействайки си вместо всеки да върви по пътя на другия. Отделните нумерологични квадрати заедно изживяват различен път към еволюцията, за да я съградят като тухли едновременно в отделните пространства.

Хората искат да знаят какво ще стане. Ще има ли война? Ако войната се разпространява в умовете ви, ще има война. Ако в умовете на хората има условия за лъжа, страх, кражба, може да има война. Ако в умовете на хората се разпространява мир, любов, истина, не може да има. Войната е като цирей, трябва да избие психическата гной във външни действия. Ако нямаме нечистотии в ума си, гной обаче няма да се образува. Не повтаряйте чуждите лъжи, не създавайте в ума си възможност за това да има в света война, зло, смърт, лъжа, страх. В ума си създайте затвор за тези отрицателни явления, за да не могат да се проявят отвън в света. Мислете, че всичко е любов. Вървете към духовния свят, за да вървите към истината. Не се лутайте в действителността, за да се оплитате в нейните лъжи.

Лъжата, и научна да я наречем, и религиозна, и политическа да я наречем, си остава една зараза в ума на човека, едно понижаване на вибрацията и духовността. Падне ли духовността, потисне ли я страха – това е условие за перманентни заразни простудни болести. Причините за болестите са духовни правила, които не сме спазили. Без страх и лъжа, болестите не могат да съществуват. Това е въпрос на вътрешна имунизация, а не на ваксини, пълна с лъжи и страх.

Всичко в съдбата тръгва от заложената част от нея, от това какво има в пирамидалния анализ. И накрая след като всичко се е случило, стигаме до изводите, които пирамидалния анализ предполага. Изминалата година ни доведе до осъзнаването на края на една епоха, че обществото е по-силно от теб, че всяка философия на обществото е по-добра от личната. Следващата година ще ни изведе до Пътя към себе си.

2021 година ни води към 2022. Да тръгнем нататък.

error: Content is protected !!