Продължете към съдържанието

Онлайн академия КРЕАЛДИ

съществува от 2019г. и вече три години обучава студенти и частни ученици по съдбология – 60 научни дисциплини по нумерология.

През третата учебна година 2021-2022 започва записване по следните специалности:

 1. Общообразователна подготовка.
  • Изучава се в три учебни години, след което може да се специализира по избор на индивидуално приложение. Предметите за изучаване във всяка година са 9, разпредели в два семестъра: от края на септември до началото на януари (почивка от 16 декември до 16 януари) и от февруари до юни. Обучението е чрез текстови уроци, упражнения, тестове и писмени изпити. Всеки се подготвя в удобно за него време, което изисква от 4 до 6 часа седмично. Обучението е подходящо за ангажирани хора, семейни, работещи, правещи кариера, не изисква много свободно време, а бавно усвояване на познанието с времето. Подобрява съвременното справяне с реалността, действителността и истината, подходящо е като повишаване на професионалната квалификация, независимо от вида на работата. Лекциите се изпращат за седмицата и всеки се занимава индивидуално със самообучението си. Според обема на уроците се изучават от 3 до 5 урока седмично. Три години, шест семестъра, 27 дисциплини.
  • Плащане – на семестър.
   За първи семестър – на две вноски със срок на заплащане на две части: до 17 септември и до 17 октомври.
   За втори семестър – до 17 януари и до 17февруари.
  • Цена на всеки от шестте семестъра:
   – индивидуално: 1100 лв.;
   – при сформиране на група от 9 души780лв.

   Индивидуалното общообразователно обучение може да започва през септември или февруари всяка година, а груповото – през септември. Възможен е индивидуален план за изучаване на 5 предмета годишно. Независимо дали е групово или индивидуално, цената на семестър е 630лв. и плащането е през септември и януари. Обучението е общообразователно, включва всички предмети, някои в съкратен вид и продължава 5 години.

   * Цените не се актуализират във времето, запазват се, както са при започване на обучението.

Предмети:

за трите учебни години

 • Основи на нумерологията
 • Макронумерология
 • Азбука на числата и буквите 
 • Пирамида на световете
 • Рождена нумерологична карта
 • Събитийна нумерология
 • Психонумеролгия 
 • Соционумерология 
 • Нумерология на психиката и съзнанието 
 • Здравна нумерология 
 • Родител – дете 
 • Семейна нумерология 
 • Нумерологичен календар по дневните карти 
 • Нумерологичен календар по Лурейн
 • Нумерологичен пирамидален календар
 • Нумерология на Новата епоха 
 • Именология 
 • Нумерология на азбуката и думите 
 • Съдбология 
 • Математическа нумерология 
 • Бизнес нумерология 
 • Правна нумерология 
 • Типологии на нумерологичните карти 
 • Нумерологична диагностика 
 • Нумерологична консултация 
 • Съдбата във време и пространство – физическа и географска нумерология 
 • Животът и здравето като израз на числата – философия на съдбата 

Подробна информация за предметите по години всеки може да получи чрез имейл kod_ime@abv.bg

Срок за кандидатстване за Новата учебна 2021-2022г.:
7 септември. 

 1. Индивидуално обучение по курсове, напредване с индивидуални срокове с цел влизане в крак с времето и Новата епоха, духовни познания, информираност и себеразвитие. Курсовете за индивидуално самообучение. Индивидуално всеки може да заяви следващ курс в началото на месеците: септември, октомври, ноември, февруари, март, април, май. През останалото време няма записване. 

Курсове:

 • Рождена нумерологична карта – самообучение
 • Пирамидални числа – самообучение
 • Кодове по Лурейн – самообучение 
 • Родител – дете за самоанализ
 • Семейна нумерология – теоретичен вариант с няколко приложения
 • Нумерология на новата епоха – съкратен вариант 
 • Възрастова периодизация на живота и здравето като предепроделена съдба 
 • Нумерология на здравословен начин на живот

Подробна информация за предметите по години всеки може да получи чрез
имейл kod_ime@abv.bg 

Срок за заявка на нов курс до края на 2021:
до 7 септември, 7 октомври, 7 ноември. 

Всяко обучение е отначало и за незапознати хора.  

Удачно е да поискате аудио лекции по имейл, за да прецените дали характерът на познанието ви удовлетворява.  

Общообразователното обучени е за хора, които ще използват в работата си познанията за числата, за да я подобрят. 

Индивидуалните курсове са за хората, които искат да се себепознават и саморазвиват, които водят курсове, свързани с обучение на други хора, търсят по-добър начин на живот, правилно мислене, здраве, искат да са в крак с времето за себе си  и близките си. 

Кандидатстването за общообрзователно обучение изисква молба, автобиография по образец, свободен приемен разговор. 

Индивидуалните курсове се заявяват по имейл.

error: Content is protected !!