Продължете към съдържанието

Медицинска нумерология

Начало: 10 октомври – само за медици

Теми:

21 теми – 27 урока + 3 урока упражнения, обобщения, примери

 1. Числата – азбука на живота.
 2. Буквите – азбука на психиката.
 3. Съдбата – разговор между човека и Бога.
 4. Що е реалност на световете – статистика и вероятност 1:1:1.
 5. Що е физическа реалност, действителност и истина – познание 1:1.
 6. Измерения и различни реалности на земята.
 7. Физика и психика.
 8. Психика и съзнание.
 9. Тяло, органи и системи – нумерологична проекция.
 10. Рождени данни и анализ по трите системи – 7 урока
 11. Числа и показатели за здраве.
 12. Що е болест и какво е карма.
 13. Видове карма и видове болести.
 14. Кога една болест е лечима, кога е състояние и кога е мнима.
 15. Кой е болен и какъв му е проблема.
 16. Нива на карма и нива на съзнание, фаза на болестта.
 17. Раждаемост между всеки двама души във всеки един момент.
 18. Видове професионално медицинско профилиране чрез числата.
 19. Видове пациенти. Диагностика чрез числата.
 20. Раждане и смърт. Естествена и неестествена смърт.
  • Духовно и физическо раждане
  • Зависимост между раждането и смъртта
  • Диагностика на датата на смъртта
   • Като вход в невидимия свят
   • Като път към следващ живот
   • Като оценка на преживения живот
  • Естествена и неестествена смърт
  • Рекреалогия
  • Продължителност на живота
 21. Диагностика на видовете хора според духовната еволюция.
error: Content is protected !!