Продължете към съдържанието

Себеразвитие

През новата учебна 2022-23 година Онлайн академия КРЕАЛДИ приема нов випуск за три години и шест семестъра. Той е предназначен за Себеразвитие след 40-тата година и е насочен към по-добро себепознание, и по адекватно опознаване на света и живота по линия на Новата епоха.

Обучението на випуск Себеразвитие е организирано в три тематични групи по години чрез 24 нумерологични предмета. То е насочено към разгръщане на индивидуалните предразположености на всеки студент, към събуждане на съзнанието и потенциала за реализация в живота. Съдържа теми от опознаването на трите свята с цел намаляване на кармата, активиране на духовното развитие и успешната реализация и здраве на ниво действителност.

Предмети за изучаване през първата година:

 1. Основи на нумерологията и съдбологията.
 2. Нумерология на реалността.
 3. Нумерология на истината.
 4. Нумерология на действителността.
 1. Азбука на числата и буквите.
 2. Духовна нумерология.
 3. Физическа и географска нумерология – измерения и реалности.
 4. Рождена нумерологична карта.

Предмети за изучаване през третата година:

 1. Нумерология на съзнанието.
 2. Пирамидална система на съдбата.
 3. Обем на пирамидата.
 4. Кодове на Лурейн.
 1. Календарна нумерология.
 2. Индивидуален календар по трите системи.
 3. Приложна съдбология.
 4. Нумерология на Новата епоха

Всеки предмет съдържа 12 урока с голям обем. Изучават се по 3 до 5 урока седмично в индивдуално време. Уроците са писмени. Домашните са по желание. Тестовете са задължителни. Всеки предмет съдържа упражнителна част, в която научаваме много видове анализ за себе си и близките хора.

Кандидатстване: на имейл krealdi-akademy@abv.bg – заявяване на обучение във випуск Себеразвитие за три години. Получаване на документи за попълване и одобрение.

Кандидатстването започва от 19 май до 8 септември 2022.

Плащане на Първи семестър – от 1 до 17 септември. Първи уроци – от 1 октомври.

error: Content is protected !!