Продължете към съдържанието

Випуск 2023/2024

Професионална нумерология

През новата учебна 2023-2024 година Онлайн академия КРЕАЛДИ приема нов випуск за четири учебни години в шест семестъра по специалността ПРОФЕСИОНАЛНА НУМЕРОЛОГИЯ. Обучението е предназначено за хора, навършили 33 години и е насочен към подобряване на собствената професионална реализация или самостоятелна нумерологична кариера като подпомагане на научни изследвания и приложения, повишаване на квалификацията за управление на хора, фирми, дейности, лечение, подпомагане на раждаемостта, семейни консултации. Обучението е подходящо за практическата релизация на работещите карто юристи, счетоводители, личен състав, мениджъри, учители, директори, бизнес управление, следователи, държавна администрация и др. Обучението осигурява усвояване на нова парадигма за правилно мислене и ориентация в новите условия на Прехода към Новата епоха. Извън теоретичната подготовка всеки може да получи приложни програми за смятане и обучение за ползване и анализ на нумерологичните изследвания, които касаят работата му с цел оптимизация на качеството, дългогодишна ефективност и стабилизация на дейността.

Обучението на випуск Професионална нумерология е организирано в четири тгодини в 39 нумерологични предмета. То е насочено към себепознание, по-добра ориентация на филосовско ниво какво представлява света, психиката, съзнанието, възрастовите периоди, кое е лично и социално в живота на всеки, определяне на мястото в живота на всеки, анализ на способностите на отделния човек с цел оптимална социална и професионална реализация, гарантират се осмисляне на личния живот и съдба, събуждане на съзнанието и осъзнаване на потенциала за реализация във времето по индивидуален и социален план на живота. Обучението съдържа теми, чрез които опознаваме посредством числата трите свята – ниво реалност и вибрация, ниво истина и енергия и ниво материя, психика и действителност. Учим се да живеем и работим по нов начин с цел намаляване на кармата, проблемите и противоречията, активиране на духовното развитие и успешната жизнена реализация и здраве на практика. Изучава се нумерологичния календар, който ни ориентира в събитията и техните последици успешно напред и назад във времето. Числата ни учат да видим невидимите зависимости по календар, да се чуваме, докато си говорим и да подобрим отношенията. Който има време за изучаване на нормите Свише, той следва пътя на числата във Вечността. Нумерологичните науки имат освен обект и предмет на изследване и субект на познание. Това означава, че всеки човек директно може да бъде субект на нумерологичното изследване без това да се отнася за никой друг и това да бъде вярно на съзнавано и несъзнавано ниво.

Обучението не изисква присъствено време и става с индивидуален темп. Уроците са разработени писмено. Има задължителни домашни в уроците, където се изучава определен тип изчисление, ако това замества изпит като собствени изследвания за близките, тестове и зачоти.

Предмети за изучаване през първата година

Първи семестър

Основи на нумерологията

Азбука на числата и буквите

Микронумерология – ниво вибрация и реалност

Нумерология на реалност, истина, действителност

Втори семестър

Рождена нумерологична карта

Тълкуване на знаците в живота – приложни методи

Физико-географска нумерология

Нумерология на психиката и съзнанието

Духовна нумерология

Предмети за изучаване през втората година

Първи семестър

Събитийна нумерология

Психонумерология

Кодове на Лурейн – ниво истина и енергия

Социална нумерология

Втори семестър

Пирамидални числа съкратена и пълна версия

Нумерологична диагностика и статистика

Именология

Семейни отношения

Родител – дете

Предмети за изучаване през третата година:

Първи семестър

Календарна нумерология

Възрастова периодизация на живота

Здравна нумерология

Медицинска нумерология

Втори семестър

 Съдбология – теория и понятия

 Математическа съдбология

 Съдбология на трите системи на съдбата

 Съдба и карма на отношенията – приложения

 Работа със Сборника изчисления за 200 години

Предмети за изучаване през четвърта учебна година:

Първи семестър

            Съдбология на човека

            Съдбология на отношенията

            Семейна съдбология

            Съдбология на реалност, истина, действителност

Втори семестър

            Здравна съдбология

            Пирамида на световете

            Инволюция и еволюция на Сътвореното

            Съдбология на съзнанието

            Приложни методи за социална оценка на естеството у човек

Всеки предмет съдържа от 12 до 21 урока. Изучават се по 3 до 5 урока седмично в индивидуално време. Уроците са писмени. Домашните са по желание. Тестовете са задължителни. Всеки предмет съдържа упражнителна част, в която научаваме много видове анализ за себе си и близките хора. Имате обратна връзка онлайн за въпроси към уроците.

Прием на студенти от 3 август до 16 септември 2023г. по имейл krealdi_akademy@abv.bg – заявете Анкета и Декларация за попълване. Обучението няма акредитация, няма да получите професионална квалификация, а само свидетелство и умения за постигане на предимство, гаранции и превъзходство в работата си.

Плащане на Първи семестър – от 1 до 17 септември. Първи уроци – от 1 октомври.

Вноски по обучението на 4 части: за първи семестър първа вноска от 1 до 16 септември, втора от 1 до 16 октомври; за втори семестър от 1 до 16 януари и втора – от 1 до 16 февруари.

Цена на обучението за предметите през Първа година 1800лв.

ОНЛАЙН АКАДЕМИЯ КРЕАЛДИ

КРЕАЛДИ – космическата реалност, истина и действителност Нумерологията е онзи център на науките, който може да им покаже кой е новият им път на развитие и да им гарантира, че служат на еволюцията, Бог и човешката душа едновременно.

Тя показва индивидуалната жизнена норма на всеки, определя точно социалната му ефективност, място и здравословния му начин на живот. Чрез спазване на индивидуалните норми, зададени по рождение, можем да имаме по-продължителен и осмислен живот в благополучие, както и по-добро образование, общество и бъдеще. Числата са източник на прости и уникални диагностики и стратегии за естествен и щастлив живот. Те ни учат, че можем всички едновременно да сме добре. Те показват кои периоди по години, месеци, дни са критични и как да се справим, как живота на всеки може да се подобри в личен или социален план, какви са стъпките за по-добра ефективност, как да използваме рационалнои своето време и енергия. Нумерологичният календар показва каква съдба е заложена по принцип към всеки ден.

Съдбологията е изучаване на живота, човека и природата по четирите системи на съдбата. Всяко движение на ниво вибрация, енергия или материя-психика има схема на случване, която чака да дойде момента и да получи индивидуалното човешко реагиране по свободна воля. Човек е дошъл във физическия свят да формира свободна воля и да се научи кога волята му е свободна по последиците на това, което причинява на себе си и другите, дори на Бог и цялата Вселена. Само Аз-ът може да освободи волята и това става, когато надградим егото чрез поддържане на връзката си с Висшия Аз. Висшият ви Аз разбира всичко, на което нумерологията може да ви научи. Обучението по нумерология в Онлайн академия КРЕАЛДИ има за цел да даде нови познания, с които да живеем добре още сега, и които да ни доведат до светлината на съзнанието, с която човечеството ще живее през Новата Епоха.


error: Content is protected !!