Продължете към съдържанието

Себеразвитие

През новата учебна 2022-23 година Онлайн академия КРЕАЛДИ приема нов випуск за три години и шест семестъра. Той е предназначен за Себеразвитие след 40-тата година и е насочен към по-добро себепознание, и по адекватно опознаване на света и живота по линия на Новата епоха.

Обучението на випуск Себеразвитие е организирано в три тематични групи по години чрез 24 нумерологични предмета. То е насочено към разгръщане на индивидуалните предразположености на всеки студент, към събуждане на съзнанието и потенциала за реализация в живота. Съдържа теми от опознаването на трите свята с цел намаляване на кармата, активиране на духовното развитие и успешната реализация и здраве на ниво действителност.

Предмети за изучаване през първата година:

 1. Основи на нумерологията и съдбологията.
 2. Нумерология на реалността.
 3. Нумерология на истината.
 4. Нумерология на действителността.
 5. Азбука на числата и буквите.
 6. Духовна нумерология.
 7. Физическа и географска нумерология – измерения и реалности.
 8. Рождена нумерологична карта.

Предмети за изучаване през втората година:

 1. Семейна нумерология.
 2. Родител и дете.
 3. Здравна нумерология.
 4. Социална нумерология.
 5. Номерология на имената и подписа.
 6. Типологии – видове нумерологични карти и тълкуване
 7. Събитийна нумерология.
 8. Психонумерология.

Предмети за изучаване през третата година:

 1. Нумерология на съзнанието.
 2. Пирамидална система на съдбата.
 3. Обем на пирамидата.
 4. Кодове на Лурейн.
 5. Календарна нумерология.
 6. Индивдуален календар по трите системи.
 7. Приложна съдбология.
 8. Нумерология на Новата епоха.

Всеки предмет съдържа 12 урока с голям обем. Изучават се по 3 до 5 урока седмично в индивидуално време. Уроците са писмени. Домашните са по желание. Тестовете са задължителни. Всеки предмет съдържа упражнителна част, в която научаваме много видове анализ за себе си и близките хора.

Кандидатстване: на имейл krealdi_akademy@abv.bg – заявяване на обучение във випуск Себеразвитие за три години. Получаване на документи за попълване и одобрение.

Кандидатстването започва от 19 май до 8 септември 2022.

Плащане на Първи семестър – от 1 до 17 септември. Първи уроци – от 1 октомври.

Допълнителни свободно избираеми предмети

или четвърта година – кратки с приложна насоченост:


 • Тълкуване на знаците в живота
 • Съдба, карма и свободна воля
 • Хармонични точки между двама души
 • Любовна съвместимост
 • Времева линия
 • Нива на карма
 • Нумерологичен анализ на известни личности
 • Анализ на адреса
 • Определяне на дата за важно събитие
 • Издаване на личен документ
 • Професионален анализ и назначаване на работа
 • Бизнес анализ
 • Международен анализ
 • Родов анализ
 • Ангелски анализ
error: Content is protected !!