Продължете към съдържанието

КРЕАЛДИ


Космическа РЕАЛност, Действителност и Истина.

Креалди е кредото на нумерологията, което иска да каже, че ние живеем в един свят, където нищо не съответства на това, което е. Действителността е проектирана в противоречие на себе си, на истината и на реалността. Но има други нива на съществуване, където не е така. Числата ни водят по пътя на разбиране на живота в съответствие с възможното съвършенство, където истината, реалността и действителността си отговарят в пропорция 1:1:1. Най-доброто, което дори не можем да си представим, е предизвикателство пред ума на всеки, който е роден, има съдба и може да постигне това ниво на съществуване. Животът ни привлича, въпреки смъртта, защото ни привлича възможността да го постигнем. С всяко прераждане сме по-близо да него. С всяка нова любов, все по-убедено очакваме да го преживеем.

Какво е нумерологията?

Древна свръх наука, породила всички останали съвременни науки, но отдавна забравена и профанирана като гадаене и езотерика.

Нумерологията е център на науките.

Тя е наука за съдбата и за човека в трите свята. Тя е наука за всичко и извън нея няма нищо друго.

Всяка нейна дисциплина с приложен характер има две страни:

собствени теоретични дисциплини, които обясняват съдбата и приложни – връзка с всяка наука и начин тя да се нумерологизира.

Например: медицинска нумерология – приложна страна и нумерология на медицината – теоретична страна.

Когато човек владее трите системи на съдбата – пирамидалната, Лурейн и нумерологичните карти, може да работи с тройния нумерологичен календар, той вече може да започне да се обучава на ниво съдбология. За всеки ли е това? То е за всеки, но всеки може да напредне до различен психологически таван на усвояване, според различното си ниво на съзнание и ниво на карма.

Съдбата изследва всеки вид движение във Вселената. Тя е неговото проектиране – така нареченото Предопределено, едновременно с това е неговата причинно-следственост или обреченост – карма, както и неговата свободна воля на момента. Ако разбираме правилно възможностите, които идват от времето, пространството и можем да определим кой избор би довел до добрите последици в близко и далечно бъдеще. Чрез числата това може да се определи съвсем точно и не е никак трудно да се убедим в това. Може да се каже, че Сътворението има нумерологичен характер и по-точно пирамидална природа.


Да се изучава нумерология и съдбология е необходимо на всеки. Защо? Щом живее, човек има право да разбира какво живее, какво следва, защо е така, да опознае себе си точно, а не приблизително вярно. Сам да може да си отговаря на тези въпроси, защото те са прекалено интимни, не да пита специалист. Защото никой не е длъжен да разбира от нашия живот, но съдата изисква ние да го проучваме задълбочено и нумерологията е начина по който това може да стане точно и успешно.

Всеки човек се ражда с отговорността да живее добре, да бъде себе си и с висшето правото да върви в Пътя на своя живот. Всеки човек е пъзел от общата картина на човечеството, част от цялото. Той се ражда с точно място в живота и роля в обществото, с определена работа за еволюцията. Всеки ден имаме да изпълним задължителната програма, заложена от вечността, предначертаното от миналото на кармата – наша и на предците и чак тогава да направим нещо от днес за днес по свободна воля. Нещо като супа, основно ядене и десерт.

Съдбологията е наука за живота в трите свята. Тя има логически характер, изисква смяна на понятията, на мирогледа и философията, нови представи, които науката ни дава, но са неточни. Ползата е: подобряване на психическия вътрешен живот на ум, сърце и воля, изработване на качества, нови ценности и цели в живота, които индивидуалната ни съдба изисква и позволява. Изучаването на законите на съдбата пробужда съзнанието, постига единство на съзнание у човека, удовлетворява изконното любопитство към чудесата във Вселената като ги обяснява логически. Изучава макро, микрокосмоса, и конкретния живот.


Основите на нумерологията са обект, предмет и субект на познание. Превъзходството на нумерологията пред всички останали науки е в нейния субект на науката. Само нумерологията може да определи субекта на науката дори спрямо всяка друга наука.

Всеки човек е различен субект – сам изследва живота. Бог и Висшият Разум са си направили труда да проектират индивидуална съдба на всеки от нас и то в трите свята. Вървейки неправилно към това да бъдем като другите, вървим против себе си и съдбата ни, създадена за наше най-висше благо. Изучавайки числата, вие ще имате методите да изчите точно себе си, а не да бъдете приобщени в графа други, към процент от обществото или към някоя зодия, категория хора. Ще имате методи за изследване на света, на себе си, роднините, семейството, собствената история и бъдеще. Ще се научите да разпознавате мисълта на волята от чувството на ума, действието на сърцето от действието на волята и т.н. Ще разберете за точно устройство на психиката и съзнанието, тръгвайки от числата, които определят вашата лична психика и съзнание и какво значи това.

Човек е свободен в опознаването на себе си, задължен пред кармата на света и неограничен в познанието на Висшите светове – Духовен и Божествен. Духовният свят е енергиен, а Божествения – вибрационен. По-голямата част от преродените хора в момента от човечеството идват от там и спадат от така наречената низходяща еволюция паднали ангели, а не към възходящата еволюция на Земния произход.

Съвременният човек е пред портала на Прехода – 200-та годишен период от 1912 до 2012 година, който разделя старият свят от Новата епоха. Два коренно различни по характер периода в историята на човечеството, с продължителност много хиляди години. Живеем в коренен прелом, в преобръщане на посоката на кармата, на съдбата, на свободната воля на всеки от човечеството. Предстоят четирите години, познати ни от Древността като Четирите конника на Апокалипсиса, които ще прекроят географията на планетата. След това ни предстои да тръгнем по пътя на Нагоре, към Безкрайния Възход. Ние още не сме стъпили на Прага на Новата епоха, която иде отвътре навън в света. Всеки е отговорен само за себе си пред Бога и пред съдбата. Но тази отговорност се преценява посредством отношенията ни с другите около нас – познати и непознати.

Ако очаквате да разберете как се тълкуват числата, е по-добре да отидете да изучавате нумерология в миналите векове. Днес е време да разбираме действието на числата преди тяхното тълкуване и силата им преди тяхното въздействие.

Рождените числа на всеки човек обясняват какво осмисля живота му, какви са неговите задачи в живота, кармични уроци и капани, кое е най-важното, кое му носи индивидуално здраве и социален успех, с кого съм съвместим и какво съм се родил да свърша, което ми носи успех чрез работа, какво не бива да пропускам, от кое трябва да се пазя, къде ми е мястото, каква ми е работата, защо трябва да познавам и да уважавам особеностите на темперамента си, за да съм здрав и много други. Ако датите и цифрите контролират първосигналната система у човека или несъзнаваното, то буквите управляват второсигналната му система – това, което мисля, чувствам и действам съзнателно.

Кодове на индивидуалната съдба в трите цвята, докато сме във физическия свят

Пирамидална система

проектира реалността
ниво Разум
човекът като Дух
Божествен свят
Съдбата като предопределение
вечно съществуване

рождена пирамида

проектира истината
ниво съзнание
човекът като душа
Духовен свят
съдбата като свободна воля
безсмъртно съществуване

Нумерологични карти

проектира действителността
ниво психика
човекът като физ. тяло, чакри
физически свят
съдбата като карма
живот, смърт, прераждане

РНК – рождена карта

В числата се съдържат всички въпроси и отговори. Нищо не е извън числата и съдбата зад тях.

Ана Креалди

error: Content is protected !!